3D scan en pointclouds

PelserHartman maakt 3D scans en pointclouds. Met deze producten kun je 2D tekeningen, 3D modellen en BIM maken. 3D scans worden ook gebruikt voor monitoring, het maken van deformatieanalyses en als documentatie. We voeren 3D inmetingen uit met verschillende soorten 3D laserscanners en kunnen dus verschillende kwaliteiten 3D scans leveren. Omdat we zelf ingenieurs zijn, weten we precies wat jij nodig hebt voor jouw project. Soms zijn dat hele hoogwaardige scans met een nauwkeurigheid van 0,001 mm, maar vaak is 2 mm ook wel voldoende. En soms kan je prima werken met een goedkope pointcloud.

Meteen de juiste pointcloud voor jouw modelleersoftware

Weet je niet precies hoe je de juiste 3D scan bestelt en wat het kost? Dan helpt deze pagina je verder.

Geregistreerde 3D scan van het Pulse gebouw van de TU Delft. De kosten van deze scan staan verderop op deze pagina.

Hoe bestel je een 3D scan?

“Doe mij maar een 3D scan” is helaas niet voldoende informatie voor ons om de juiste meetdata te kunnen aanbieden. Er moeten wat meer vragen beantwoord worden om ervoor te zorgen dat je de juiste 3D scan ontvangt. PelserHartman helpt je hier graag bij. Zo voorkomen we teleurstellingen en aanvullende kosten omdat er extra meetwerk uitgevoerd moet worden.

Meteen de goede pointcloud aanvragen?

Wil je een offerte voor het maken van een 3D scan aanvragen? Of gewoon weten wat de kosten ongeveer zijn? Neem dan contact met ons op door te bellen met ons hoofdkantoor in ‘s-Hertogenbosch. Of vul hier het contact formulier in. Wil je liever contact hebben met ons Belgische afdeling? Vul dan dit contactformulier in of bel PelserHartman België op het telefoonnummer +32 14 480 485.

Eerst meer weten over 3D scans?

Wil je eerst weten hoe 3D scanning werkt en wat pointclouds zijn? Bekijk dan de uitgebreide video’s die we maakten voor de bouw en de industrie. Deze video’s leggen uit wat 3D laserscanning is en hoe het werkt. Vragen als “wat is een pointcloud en wat kun je daarmee doen?” worden beantwoord. Verder komen aan bod: scandata en pointcloudregistratie, gekleurde en ongekleurde pointclouds, workflow 3D scanning en datakwaliteit.

Hulp bij aanvragen offerte 3D scan

De vraag: “Ik wil een pointcloud, kunnen jullie dat leveren?” is niet voldoende. Voor het maken van een goede uitvraag zijn drie dingen nodig; basiskennis, bepalen eindproduct en een checklist. Wij snappen dat niet iedere opdrachtgever eerst alles wil leren. Daarom geven wij op deze website uitgebreide informatie en helpen we je op weg met vragenlijsten en checklisten.

Vragenlijst voor aanvraag 3D scan

Informatie over meetdata en de vragenlijst ‘bestelling scandata’ vind je op de pagina MEETGEGEVENS EN SCANDATA.

Uitgangspunten 3D scans

Wil je weten wat onze algemene uitgangspunten met betrekking tot scandata en pointclouds zijn? Download dan op onze downloadpagina de laatste versie van ons document ‘laserscandata’.

Checklist kwaliteit 3D scans

Maak gebruik van deze HANDIGE CHECKLIST met vragen om de benodigde kwaliteit van de gewenste pointcloud te bepalen. Zo hoeven de 3D scans niet altijd de allerhoogste nauwkeurigheid te hebben maar de data moet wel betrouwbaar zijn.

Wat kost een 3D scan?

Welke factoren bepalen de prijzen van 3D scanning?

 • de kwaliteit van de apparatuur en software
 • kwaliteit van de scandata
 • de gewenste nauwkeurigheid
 • de gewenste planning en termijn waarop een scanklus kan worden ingepland
 • de hoeveelheid gegevens over het project. Des te beter we grip krijgen op het project des te scherper de prijs kan worden. Bij veel onzekerheden werken wij op regie.
 • professionaliteit van de organisatie

PelserHartman doet geen concessies aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de scandata. Daarom concurreren wij niet met ‘low-end scanning’ bedrijven. Wij nemen onze klanten en ieder project serieus. We meten met gekalibreerde high-end scanners, maken registraties met top-software en mensen met veel ervaring en maken scan-validatierapporten. Uiteraard hebben wij altijd een back-up plan voor eventuele calamiteiten en hebben alle papieren en verzekeringen op orde. Tenslotte, hebben onze klanten baat bij een professionele organisatie, maar we zijn nooit de goedkoopste optie.

Voorbeeld kosten 3D scan

Wat kost het maken van een 3D scan van de buitenzijde van het Pulse gebouw van de TU-Delft?

 1. Offerte aanvraag
 2. Kostencalculatie en scanplan
 3. Uitvoering scanning
 4. Pointcloudregistratie in Leica Cyclone
 5. Controle uitlijning en coördinatenstelsel
 6. Analyse registratierapporten
 7. Analyse van sneden 3D scan
 8. Maken validatierapport
 9. Reflectie op de gemaakte kosten
3D scanner Leica P40 voor het Pulse gebouw van de TU Delft.
3D scanner Leica P40 maakt scans van buitenzijde Pulse gebouw TU-Delft

STAP 1: offerte aanvraag

De offerte uitvraag is vaak niet helder en niet compleet. Uitleg en doorvragen zijn vaak nodig. Daarom sturen we onze klanten vaak de onderstaande vragenlijst.

VRAGENLIJST 3D SCANS

Informatie over het project:

 • Een korte omschrijving van het doel van het project.
 • Het adres en de locatie van de betreffende project.
 • Foto’s van de situatie en de in te meten onderdelen.
 • Tekeningen van de bestaande situatie.
 • Graag op tekening en foto’s de demarcatie van de relevante in te meten gebieden of onderdelen aangeven.
 • Kunt u een inschatting geven van het totale oppervlakte van het gebied dat ingemeten moet worden?
 • Betreft het hier meetwerk buiten in het open veld, of binnen in een gebouw?

Eindproduct:

 • Ligt de nadruk op het vastleggen van de vorm en de maatvoering of gaat het hier om het visueel vastleggen?
 • Indien de maatvoering van belang is; kunt u de gewenste maataccuratie omschrijven?
 • Kunt u de mate van detail omschrijven? Bijvoorbeeld; welke onderdelen wilt u kunnen tekenen of modelleren en op welk detailniveau?
 • Wat zou de resolutie moeten zijn van de pointcloud?
 • Wilt u een gekleurde of ongekleurde pointcloud ontvangen? Let op: voor het maken van een gekleurde pointcloud moet de scanner ook foto’s maken. Hierdoor wordt de scantijd vaak verdubbeld wat een aanzienlijke kostenstijging tot gevolg heeft. Uiteraard heeft dit ook invloed op de planning.
 • Wilt u een hoge kwaliteit pointcloud ontvangen of is een lagere kwaliteit pointcloud ook voldoende?
 • Graag aangeven in welk tekenpakket er met de pointcloud gewerkt gaat worden. De te leveren pointcloud stemmen we graag vooraf hierop af.
 • Kunt u het soort pointcloud (file-format) aangeven? Bijvoorbeeld: PTS/PTX/E57/RCP
 • Dienen wij de pointcloud in een specifiek coördinatenstelsel te plaatsen? Zo ja; is dit stelsel zichtbaar op de locatie en kunnen wij de coördinaten en plaatsaanduidingen van de vaste meetpunten ontvangen?
 • Wilt u dat wij de pointcloud in het RD-stelsel (Rijksdriehoekstelsel) plaatsen?
 • Indien u 2D tekeningen wenst te ontvangen; graag de producten en de kwaliteit omschrijven. Bijvoorbeeld; 4 plattegronden, 4 gevels en 6 doorsneden op niveau 1:100 D.O.
 • Indien u 3D modellen wenst te ontvangen; graag het product en de kwaliteit omschrijven. Bijvoorbeeld; LOD100/200/300.
 • Wilt u een 3D viewer van de pointcloud ontvangen?
 • Zijn er nog andere afgeleide scanproducten die u zou willen ontvangen?

Opmerking: voorbeelden van eindproducten kunnen bekeken worden door verschillende producten zoals 3D viewers te downloaden van onze website:

Vraag over aantal scanposities:

Stelling:
Een scanner ‘kijkt en meet’ nergens doorheen. De scanner meet enkel en alleen oppervlakten die zichtbaar zijn vanaf de positie waar de scanner geplaatst wordt. Dat is op een statief geplaatst op vloer- of maaiveldniveau waarbij de scannerhoogte t.o.v. vloerniveau varieert tussen 400mm en 1900mm. Voor het scanplan geldt in zijn algemeenheid dat alle zaken binnen een denkbeeldige bol, met een straal van 20 meter, worden ingemeten“.

Vraag n.a.v. bovenstaande stelling:
Hoeveel scanposities denk u dat er gemaakt zouden moeten worden op basis van bovenstaande informatie?

(Het antwoord op deze vraag kan ons helpen bij het inschatten van de situatie. Uiteraard maken wij zelf een scanplan en nemen verantwoordelijkheid voor het aantal scans).

Situatie op locatie tijdens het inmeten:

 • Is het gebied of gebouw leeg of in gebruik op moment van scanning?
 • Zijn er andere werkzaamheden gaande tijdens onze meetwerkzaamheden?
 • Welke werkuren kunnen we hanteren?
 • Hoeveel aan- en aflooptijd geldt er gemiddeld op de locatie?
 • Welke procedures gelden er in de voorbereiding, op de eerste dag van locatiebezoek en op iedere volgende dag?
 • Kunnen wij met de auto op of nabij de scanlocatie komen?
 • Wat zijn de parkeermogelijkheden op de locatie?
 • Wat zijn de kledingvoorschriften en welke PBM’s zijn op de specifieke locatie verplicht?
 • Mogen er foto’s genomen worden?

STAP 2: Kostencalculatie en scanplan

 • Planning stuurt mogelijkheden
 • Grondslag en coördinatenstelsel
 • Soort scanner
 • Aantal en soort standplaatsen
 • Kleur of geen kleur
 • Reistijd en aan- afloopkosten
 • Registratiemethode
 • Validatiemethode
 • Levering bestanden
Scanplan ter voorbereiding 3D scanning Pulse gebouw te Delft

STAP 3: Uitvoering scanning

 • Voorbereiding en definitieve scanplan
 • Grondslag/coördinatenstelsel met total station
 • Achterlaten vaste meetpunten
 • RD stelsel met GPS en total station
 • Maken scans en foto’s
 • Data veiligstellen na afloop

STAP 4: Pointcloudregistratie in Leica Cyclone

De verschillende gemaakte scans worden correct ten opzichte van elkaar geplaatst en verbonden. Zo maken we één grote samengevoegde wolk van meetpunten. Dit noemen we een geregistreerde pointcloud. Afbeeldingen van deze volledige pointcloud zie je hieronder. De bovenste van de twee onderstaande afbeeldingen laat een ongekleurde pointcloud zien. De onderste afbeelding laat een gekleurde pointcloud zien. Misschien verwarrend omdat de bovenste toch veel kleuren bevat. Dit zijn intensity kleuren die iets zeggen over de reflectie eigenschappen van het materiaal.

Afbeelding (screenshot gemaakt met UDC) van een NIET-gekleurde 3D scan of pointcloud
Afbeelding (screenshot gemaakt met UDC) van een gekleurde 3D scan of pointcloud

STAP 5: Controle uitlijning en coördinatenstelsel

Vergelijking van coördinaten in 3D scan met coördinaten grondslag total station

STAP 6: Analyse registratierapporten

Analyse van alle getallen in de registratierapporten van Cyclone

STAP 7: Analyse van sneden 3D scan

Hier zie je een horizontale sneden van de 3D scan van Pulse gebouw

STAP 8: Maken validatierapport

We maken een rapportage waarin alle controle stappen die we nemen om de data te valideren zijn opgenomen. Daarom staan in dit rapport ook vaak de vereffeningsrapporten van de total stations die wij gebruiken om een goede grondslag aan te leggen in het project. Zo’n grondslag is een coördinatenstelsel van vaste meetpunten die achtergelaten worden op de locatie. In sommige gevallen combineren we dit met de aanleg van een monitoringssysteem zodat we het gebouw en de omgeving goed in de gaten kunnen houden.

STAP 9: Reflectie op de gemaakte kosten

In geval van het scannen van het Pulse gebouw in Delft waren de kosten als volgt:

 • Leica P40 lange afstand scanner
 • 48 high/normal – scans in kleur
 • 9 high/normal – scans ongekleurd
 • Total station en GPS voor RD-stelsel
 • 7,7 uur op locatie
 • 6 uur dataregistratie excl. rekentijd
 • 1 uur projectorganisatie

Resultaat: hoge kwaliteit pointcloud in RD in RCP formaat + 3D viewer

€ 1.931,82 excl. BTW

Offerte 3D scan aanvragen

Wil je een offerte voor het maken van een 3D aanvragen? Neem dan contact met ons op door te bellen met ons hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Of vul hier het offerte formulier in. Wil je liever contact hebben met ons Belgische initiatief? Vul dan dit contactformulier in of bel PelserHartman België op het telefoonnummer +32 14 480 485.

PelserHartman