Home » Projecten » Dutch Open Telescope op La Palma

Dutch Open Telescope op La Palma

Een van onze samenwerkingen is met Universiteit Utrecht. PelserHartman is ambassadeur van de Dutch Open Telescope die gebouwd is op het eiland La Palma. Wij zijn gestart met een Valorisatietraject en Open Technologieprogramma om bestaande technieken van de telescoop te gebruiken in de markt van de bestaande gebouwen. We doen dit samen met de mensen van de universiteit Utrecht. Zij hebben de bestaande DOT (Dutch Open Telescope) met al zijn innovatieve technieken bedacht en ontwikkeld.

Samenwerking Universiteit Utrecht

Wij zijn op zoek naar betere methoden en systemen om te kunnen meten. Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan met de universiteit Utrecht. Hierdoor zijn we in staat om betere meettechnieken en methoden te ontwikkelen. Het project wordt aan de zijde van de universiteit geleid door Dr ir. Rob H. Hammerschlag.

In mei 2011 zijn wij gestart met een onderzoekstraject inzake de technieken van fotogrammetrie en laserscanning. Naast een nieuw meetsysteem willen wij tevens betere hulpmiddelen ontwikkelen, zodat bestaande meetmethoden een beter resultaat opleveren. Wij onderzoeken op dit moment bijvoorbeeld de mogelijkheden om een mobiele constructie te realiseren die het centrum van het meettoestel kan verplaatsen naar een positie boven het aardoppervlak die betere meetresultaten oplevert. Het principe van de constructie van de Dutch Open Telescope is het eerste uitgangspunt om tot een constructie te komen die kan leiden tot een dergelijke verhoogde meetpositie.

PelserHartman en de Dutch Open Telescope

Activiteiten van universiteiten zijn vaak niet tastbaar voor de leek. Veel mensen begrijpen niet waarom er zoveel geld en tijd omgaat in onderzoeksprojecten. Daarom maken we een openbare website voor dit project met actuele informatie, films en foto’s. We maken een documentaire van het hele project en laten continu zien wat we doen.

De universiteit Utrecht beschikt over wetenschappers van een erg hoog niveau. Ze bedenken de beste technieken en oplossingen. De Dutch Open Telescope lijkt een eenvoudig toestel men een simpele constructie. Deze toren zich echter bomvol met slimme technieken die speciaal ontwikkeld zijn voor deze telescoop. Wij laten de komende tijd zien wat er achter de schermen gebeurt en geven de mooiste technieken een nieuwe functie en een plaats in de markt.

De DOT; Dutch Open Telescope

De Dutch Open Telescope (DOT) is een innovatieve telescoop voor het waarnemen van de zon met buitengewone scherpte. Het is de pionier voor het open telescoop principe. Een stalen open vakwerk toren van 15 m hoogte brengt de telescoop boven de temperatuurgestoorde luchtlaag vlak bij de grond. De structuur rond de grote optische bundels in de telescoop is ook een open vakwerk. De vrije stroming van de lucht door dit vakwerk zorgt voor een homogene temperatuur van de lucht in de lichtbundels, noodzakelijk voor de bijzondere scherpte van de zonsbeelden.

Lees het verhaal van de Dutch Open Telescope verder op de pagina De Dutch Open Telescope op La Palma.

Speuren naar de geheimen van de zon met de DOT op La Palma

De Dutch Open Telescope (DOT) is een innovatieve telescoop voor het waarnemen van de zon met buitengewone scherpte. Het is de pionier voor het open telescoop principe. Een stalen open vakwerk toren van 15 m hoogte brengt de telescoop boven de temperatuurgestoorde luchtlaag vlak bij de grond. De structuur rond de grote optische bundels in de telescoop is ook een open vakwerk. De vrije stroming van de lucht door dit vakwerk zorgt voor een homogene temperatuur van de lucht in de lichtbundels, noodzakelijk voor de bijzondere scherpte van de zonsbeelden.

Een koepel van sterk tentdoek, strak gespannen tussen stalen bogen, beschermt de telescoop wanneer niet wordt waargenomen. Deze koepel is geheel open te vouwen op het platform van de open toren. Openen en sluiten gaat motorisch in enkele minuten. Dit is ook bij harde wind nog mogelijk, noodzakelijk omdat dan nog goede zichtomstandigheden met scherpe zonsbeelden voorkomen.

Extreme stijfheid van de telescoop en toren tegen windkracht is een vereiste voor deze waarnemingen met hoge resolutie, omdat minimale trillingen van de constructie reeds zichtbaar zouden zijn in het beeld. Belangrijke technische ontwikkelingen op het gebied van stijve vakwerken en drijfwerken hebben geleid tot een trillingsvrije constructie zonder schudden in de wind.

De DOT staat op La Palma, het meest noordwestelijke Canarische eiland. De locatie bevindt zich op een hoogte van 2350 m op het terrein van de Sterrenwacht “Observatorio del Roque de los Muchachos”. De omstandigheden voor scherpe beelden zijn daar bijzonder gunstig: hoge ligging boven de wolken, afgeschermd tegen negatieve weersinvloeden van beneden en de hoge luchtlagen zijn op deze subtropische breedte van 29º stabiel met weinig straalstromingen.

Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM), de Dutch Open Telescope (DOT) tussen de andere telescopen: In de grote koepel is de William Herschel Telescope (WHT) met een 4,2 m spiegel voor nachtwaarnemingen. Rechts daarvan is de open DOT. Geheel rechts de Swedish Solar Telescope (SST) volgens het oudere vacuüm principe. In het SST gebouw is de DOT waarneemkamer met de beeldschermen. Het kleine huis links onder herbergt een meridiaankijker voor het meten van sterposities, de Automatic Transit Circle (ATC) en de computer voor de beeldverwerking van de DOT.

Sinds de opening in oktober 1997 door Prins Willem-Alexander heeft de DOT zich ontwikkeld tot een instrument, dat films maakt van de bewegingen in de zonneatmosfeer met een unieke scherpte van constante kwaliteit tijdens meerdere aaneengesloten uren. Geleidelijk zijn steeds meer camera’s geïnstalleerd, die ieder de zon in een specifieke kleur licht – spectraallijn – waarnemen. Het licht van zo’n spectraallijn komt uit een bepaalde hoogte in de zonneatmosfeer. Met de hoge resolutie films van licht in meerdere hoogtes in de zonneatmosfeer wordt een 3-dimensionaal beeld van de bewegingen in de zonneatmosfeer verkregen (tomografie). Hiermee heeft de DOT een bijzondere plaats in de zonnewaarnemingen verkregen. Een groot deel van het jaar worden in campagnes van enkele weken, samen met andere instrumenten, vanaf de grond en in de ruimte, allerlei verschijnselen op de zon waargenomen.

Links: De DOT is aan het waarnemen. De telescoop staat geheel vrij op het platform van de open toren.
Rechts: Prins Willem Alexander en de President van de Canarische Eilanden openen de DOT.

Links: De telescoop is super stijf tegen windvlagen. De spiegel zit op deze foto verborgen boven de aandrijfstructuur. Het vakwerk rond de invallende zonnebundel is geheel open. Bovenin is het felverlichte primaire zonnebeeld zichtbaar.
Rechts: De DOT met gesloten koepel van sterk, strak gespannen tentdoek. IJsvorming schaadt de koepel niet.

De zon is de warmtebron voor het aardse leven. Deze zon is helemaal niet zo netjes constant. Ze heeft met haar variaties in uitstraling van licht, deeltjes en magneetveld een fundamentele invloed op het aardse klimaat, op korte perioden van dagen tot ijstijden over honderden en duizenden jaren.

De zon is in haar gedrag van variaties nog lang niet begrepen. Voor het ontrafelen en begrijpen van dit gedrag zijn veel waarnemingen over vele jaren nodig. Zo vertoont de zon een belangrijke variatie in haar activiteit met perioden van ongeveer 11 jaar – eigenlijk een dubbele periode van 22 jaar door ompoling van het magneetveld elke 11 jaar. Bij hoge activiteit zijn er zonnevlekken met daaromheen lichtere gebieden waaruit meer straling en stromen van deeltjes komen met ook van tijd tot tijd heftige uitbarstingen van straling en deeltjes, de zonnevlammen. Sterke, energierijke magneetvelden en schokgolven zijn de bron van deze activiteit.

Het blijkt, dat aan het oppervlak van de zon deze energierijke gebieden hun oorsprong vinden in hele kleine gebiedjes van geconcentreerde energie, naar buiten uitwaaierend via de zonneatmosfeer. Hier blijkt de DOT met zijn hoge constante scherpte in films een essentiële functie te vervullen voor verdere studie.

De zon is in feite een ster, de enige zo veel dichterbij, dat we haar gedrag in detail kunnen bestuderen. De zonnestudie is daarmee tevens een belangrijke schakel voor het beter begrijpen van de processen in andere sterren.

De DOT is een bijzondere technische ontwikkeling, die in Nederland heeft plaatsgevonden. Ontwerp en bouw zijn gerealiseerd door het Sterrekundig Instituut van de Universiteit Utrecht, departement Natuur & Sterrenkunde, Faculteit Bètawetenschappen, in samenwerking met de werkplaatsen van de Utrechtse Fysica en de TU Delft. Verschillende Nederlandse bedrijven hebben eveneens een belangrijke rol gespeeld in de technische research nodig voor de realisatie. De instrumentele ontwikkelingen voor de DOT zijn in belangrijke mate gefinancierd door de Technologiestichting STW, de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie NOVA en enkele subsidies van NWO (Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek). De financiering van het zonnefysisch onderzoek gebaseerd op de waarnemingen verkregen met de DOT zijn sterk ondersteund door subsidies van de Europese Unie voor postdoc– en promotie posities en waarneemprogramma’s in het kader van internationale samenwerking. Bijdragende particuliere fondsen zijn de Stichting Optisch Zonneonderzoek in Utrecht (SOZOU), de Stichting N. van Ballegooijenfonds en het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds.

Bron: Dr. ir. Rob H. Hammerschlag van de Universiteit Utrecht

Aanvraag lichtgewicht toren Dutch Open Telescope

De aanvraag voor de ontwikkeling van een licht gewicht toren is goedgekeurd door Stichting Technologie Wetenschappen. Hieronder leest u de toelichting op het programma.

Towers for civil-engineering, geodetic and geologic applications

(dr. R.H. Hammerschlag)

Landscape and buildings can be explored and measured with small telescopes, theodolites, levelling instruments and laser scanners. Location of these instruments on higher positions strongly improves the accuracy of the measurements because of avoidance of the optical-ray disturbances by the thermal unstable air in the direct neighbourhood of the ground. Open site-test towers as proposed are better than solid ones due to less thermal disturbance of the air around the instruments on the tower platform. Bouwstudio PelserHartman, is strongly interested in this application and will contribute by extensive tests to show the value of the open tower for these types of measurements.

Open Technology Project

‘Light-weight towers with stable platform for astronomical, meteorological and civil-engineering measurements’.

(J.W. Pelser)

Bouwstudio PelserHartman B.V. will contribute in the development of the towers. For this purpose we will do measurements by means of laser scanning and related measuring equipment used in civil and architectural engineering. The reason for us to cooperate in such a project is the fact that this project fits to the mission of my company Bouwstudio PelserHartman B.V. PelserHartman is a constructional consultancy and engineering office with a broad orientation. In the past decade we have specialized in surveying and measuring existing structures and sites, often in an unconventional, creative way and under extraordinary circumstances.

PelserHartman continuously develops new methods in order to map structures faster and better. At this moment we can avail ourselves of all possible measuring techniques but sometimes fail in the way of appropriate use because of difficult circumstances. Positioning the equipment on a higher stable level would result in better measuring data.

NIEUWSTE PROJECTEN

3D scannen Verkeerstoren Schiphol

De welbekende verkeerstoren van Schiphol was aan een opknapbeurt toe. Maar hoe verbouw je een pand dat 24/7 in gebruik is? Aan Kuijpers de taak om installaties te moderniseren, terwijl er gewoon doorgewerkt werd. Dat vraagt om een zeer goede voorbereiding, waarvoor ze de hulp van PelserHartman inschakelden. 

3D model verkeerstoren Schiphol
3D model van het bovenste deel van de Verkeerstoren van Schiphol

Modernisering verkeerstoren


Door de toename van het vliegverkeer op Schiphol werd de verkeerstoren wat aan de krappe kant. De negen werkplekken in de toren moesten uitgebreid worden. Dus besloot de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de toren een grondige opknapbeurt te geven. Zo besloten ze onder meer het aantal werkplekken uit te breiden van 9 naar 15 en kwam er een nieuw camerasysteem.

Aan Kuijpers de taak om de HVAC installaties in de koepel zodanig aan te passen, dat het aantal werkplekken van de luchtverkeersleiders uitgebreid kon worden. LVNL greep de verbouwing aan om meteen diverse systemen waar de luchtverkeersleiding mee werkt, te laten aanpassen. Op basis van een CFD berekening is ook de luchthuishouding aangepast en een klimaatplafond aangebracht.

3D scannen verkeerstoren voor controle van 3D model

PelserHartman bracht in opdracht van Kuijpers het interieur van het bovenste deel van de verkeerstoren in kaart met 3D scanners. Het integrale ontwerpteam waar Kuijpers onderdeel van was gebruikte de pointcloud van de bestaande situatie om het model aan te vullen, uit te lijnen en te controleren. Zo konden ze de nieuwe indeling heel precies vooraf virtueel ontwerpen. Op deze manier kon het uiteindelijke plaatsen snel en probleemloos verlopen. 

Voor PelserHartman natuurlijk een leuke uitdaging om zo efficiënt mogelijk te scannen. We scanden ‘s nachts, wanneer er aanzienlijk minder vluchten zijn. Doordat we beschikken over meerdere scanners konden we daarnaast verschillende delen van de toren tegelijkertijd inmeten. Met een behulp van een goed scanplan konden we de scanwerkzaamheden binnen de geplande tijd uitvoeren. 

Schematisch model van de installaties in de verkeerstoren


Nooit meer terug naar locatie

Eén van de belangrijkste voordelen van meten met 3D scanners is dat de laserscanner niets overslaat. Je hoeft dus nooit meer terug naar de locatie omdat je wat vergeten bent. In het geval van het 3D scannen van de verkeerstoren Schiphol, waarbij er niet zomaar op ieder moment gemeten kan worden, is dit een zeer belangrijk voordeel. De scandata kan ook voor eventuele andere verbouwingen of onderhoudswerkzaamheden in de toekomst gebruikt worden. 

Meer over PelserHartman

PelserHartman is specialist in 3D meten en tekenen. We brengen jaarlijks vele vierkante meters in kaart. Ben je ook op zoek naar een slimme meetoplossing voor jouw probleem? Lees hier meer over de mogelijkheden van 3D scanning. Wil je graag meer informatie of direct weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Meer van onze projecten kun je bekijken op de pagina Projecten.

3D scannen Zoo Antwerpen voor restauratie erfgoed

De historische Wintertuin van de Zoo Antwerpen is toe aan restauratie. PelserHartman maakte daarom een 3D scan van deze tuin. We leverden orthofoto’s van dit mooie stukje erfgoed die de basis vormen voor de restauratieplannen van Patine architecten.

3D scannen erfgoed Wintertuin
PelserHartman bracht de historische wintertuin van de Zoo Antwerpen in kaart met 3D scanners

3D scannen voor restauratie historische Wintertuin

De Zoo Antwerpen werd geopend in 1843 en is onderdeel van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA). De dierentuin is een van de oudste ter wereld en ontvangt jaarlijks een miljoen bezoekers. De Wintertuin stamt uit het einde van de 19e eeuw en is een hoge greenhouse van staal en glas. Dit architectonische hoogstandje heeft een grote botanische collectie. Van maart tot oktober fungeert het gebouw daarnaast als vlindertuin.

De monumentale Wintertuin is toe aan restauratie. De opdracht om de Wintertuin 3D in kaart te brengen, werd na onderhandeling toegewezen aan PelserHartman. Met behulp van high-end 3D scanners kunnen wij erfgoed snel in kaart brengen. De Wintertuin hoefde slechts enkele ochtenden dicht, zodat de bezoekers van de dierentuin er weinig last van ondervonden. 

PelserHartman scande het interieur en exterieur van de Wintertuin met behulp van high-end 3D scanners

De restauratie van de Wintertuin is een project van lange adem. De nodige studies en werken worden sterk gefaseerd uitgevoerd. In plaats van bij elke fase enkel het noodzakelijke in te meten werd er gekozen om alles onmiddellijk in beeld te brengen met 3D scanners. Wij maakten een puntenwolk in kleur, orthofoto’s en gedetailleerde 2D tekeningen. Deze producten kunnen de architecten tijdens het volledige traject gebruiken. Hierdoor ontstaan er geen verschillen in meetdata én kunnen er op lange termijn kosten bespaard worden.

Inventief 3D scannen erfgoed

Het 3D scannen voor de restauratie van de Wintertuin bracht een aantal uitdagingen met zich mee. De dichte begroeiing van de tuin blokkeerde soms de zichtlijnen van de scanner. Daarnaast konden we de scanner niet zomaar overal neerzetten. Door creatief te zijn met de standplaatsen konden we toch het hele gebouw goed in beeld krijgen. We maakten zelfs een constructie waarmee de scanner door het dak naar binnen kon. 

Orthofoto’s om schade in kaart te brengen

Het gebouw van de Wintertuin bestaat voornamelijk uit baksteen en glas. Ook staan er in het gebouw verschillende rotsformaties. Patine architecten wilde een duidelijk beeld van de schade aan deze rotsen en aan de constructies van het pand. PelserHartman maakte daarom orthofoto’s op basis van de laserscandata. Dit zijn orthogonale aanzichten van de pointcloud, die een heel nauwkeurig beeld gevel van een object of deel van het gebouw. Orthofoto’s worden veel gebruikt als onderlegger voor het maken van tekeningen. 

Orthofoto erfgoed Wintertuin
Orthofoto van de Wintertuin

3D scannen van historisch erfgoed

3D scannen is een zeer geschikte methode om erfgoed in kaart te brengen. PelserHartman is een specialist in 3D meten en heeft veel ervaring met het inmeten van monumenten. Zo brachten we in Nederland het Binnenhof volledig in kaart met 3D scanners voor een grootschalige restauratie. Meer weten over de vele toepassingen van 3D scannen? Kijk hier voor onze 3D meetoplossingen.

Contact

Heb je een project waar je onze hulp bij kunt gebruiken of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons ons hoofdkantoor in Nederland of met onze Belgische vestiging.

Contact kantoor ’s Hertogenbosch

Contact PH België

3D scannen installaties FrieslandCampina Borculo

3D scannen is een zeer efficiënte manier om installaties in de voedselverwerkende industrie snel en veilig in kaart te brengen. PelserHartman is specialist in 3D inmeten , high-end scanning en 3D modelleren en brengt regelmatig installaties en gebouwen in kaart met 3D scanners. Zo ook bij FrieslandCampina in Borculo.

3D scannen industriële installaties

Een deel van het gebouwencomplex van FrieslandCampina in Borculo bestaat uit een hal van vijf hoge bouwlagen waarin de zogenaamde torens staan. In deze metalen torens wordt de melkwei gedroogd tot poeder. Adviesbureau VMEngneering is gespecialiseerd in process- and packaging engineering in de levensmiddelenindustrie. VME ontwerpt de verbouwing van de installaties van FrieslandCampina. Enige tijd geleden namen ze contact op met PelserHartman in hun zoektocht naar een snelle inmeetmethode van de installaties. Meten met laserscanners lag al snel voor de hand en PH startte met het pilotproject Campina. Alle installaties van de vijf bouwlagen werden binnen één dag ingescand. Het was een bijzondere uitdaging om 69 scans te maken in een continu schuddend gebouw in een temperatuur van 35 graden.

Bovenstaande afbeelding toont het resultaat van een 3D inmeting met laserscanner; een wolk van meetpunten.

Dirk Boumans, VMEngineering

Dirk Boumans, VMEngineering: “we horen vaak dat bedrijven niet scannen uit angst voor de kosten. Maar dat valt eigenlijk reuze mee. Zonder scanners gaan engineers naar de locatie, meten de fabriek en ingewikkelde installaties met de hand in. Vervolgens worden de schetsen omgezet op de PC. Het hele proces kost dan al gauw een week aan werk. Een scan is zo gemaakt, handiger om te verwerken je kunt erop vertrouwen dat deze accuraat is”.

Pointcloud als onderlegger in Inventor

Het resultaat van een inmeting met high-end 3D scanners is een wolk van meetpunten die we ook wel pointcloud noemen. Het samenvoeging van de verschillende gemaakte scans heet registreren. De totale geregistreerde pointcloud werd bij het project in Borculo zodanig aangeleverd dat VME ermee kon werken in Autodesk Inventor. Op deze manier waren zij in staat om de aanpassingen op de bestaande installaties zodanig te ontwerpen dat er geen clash (botsing) ontstond met bouwkundige- of andere installatietechnische onderdelen. Dit noemen we ook wel clash detection.

Van pointcloud naar 3D Inventor model

Wat kan 3D scanning voor jou betekenen?

PelserHartman heeft veel ervaring met 3D scannen voor verschillende industrieën. Je leest meer over het inmeten van fabrieken en installaties op onze pagina 3D scanning industrie. Wil je erachter komen of 3D scanning de juiste methode is voor jouw project of bedrijf? Ben je vastgelopen en zoek je een alternatieve oplossing? Dan kan een pilotproject antwoorden bieden.

Dit levert een pilotproject 3D scannen op:

  • Snel inzicht in de toepassingen van 3D scanning
  • Kom erachter welke methode het beste bij jouw project of bedrijf past
  • Niet langer zelf op zoek naar informatie
  • Antwoord op vragen omtrent 3D meten en modelleren
  • Overzicht van producten, zoals pointclouds, viewers, ortho foto’s en deformatiekaarten
  • Advies en begeleiding door ervaren topspecialisten

De kosten van een pilotproject liggen tussen de €1500 en €2500

VRAAG HIER EEN PILOT PROJECT AAN

Contact

Je kunt ons met vragen ook altijd bellen of mailen. Of heb je een project waar je onze hulp bij kunt gebruiken? Neem dan direct contact met ons op.

3D scan as-built museum Boijmans van Beuningen

De gemeente Rotterdam schreef een tender uit: “De beste 3D scan ‘as-built’ t.b.v. grootschalige renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam”. PelserHartman is de gelukkige winnaar. We zijn extra trots, omdat we gewonnen hebben op punten en niet op laagste prijs.

BIM en Centrale Maatvoering

Ten behoeve van de aanbesteding van het ontwerp en uitvoeringswerkzaamheden van het museum Boijmans Van Beuningen zal PelserHartman de bestaande situatie (3D scan as-built) van het museum op basis van 3D laserscantechniek inmeten. Op basis van de 3D laserscandata maken wij een BIM. De gekozen meetmethode staat aan de basis van het principe ‘centrale maatvoering’ dat tegenwoordig vaak door ons wordt toegepast bij de grotere projecten. Op deze wijze wordt een duidelijke en belangrijke koppeling gemaakt tussen het vastleggen van de bestaande situatie en de toekomstige bouwwerkzaamheden.

Ben je aannemer, ontwikkelaar of bouwmanager en wil je faalkosten reduceren? Neem dan contact op. Wij vertellen je alles over centrale maatvoering en leggen uit hoe je betrouwbare meetdata krijgt.

3D model van museum Boijmans van Beuningen
3D model van museum Boijmans van Beuningen

High-end 3D laserscanning

3D laserscannen is bij uitstek dé meettechniek waardoor een meting kan worden uitgevoerd met een zeer laag veiligheidsrisico voor de scanoperator en de omgeving die ingemeten moet worden. Speciaal voor dit project werken wij met scanners met lage range-noise waardoor een scherpere (dunne pointcloudsandwich) en meer accurate pointcloud ontstaat. De laser van deze high-end scanners is niet zichtbaar, ‘eye-safe’ en van lage energie en kan daarmee geen schade veroorzaken aan het gebouw, de collectie of in het gebouw aanwezige personen. De scanners hebben een ingebouwde nauwkeurige compensator die de meetdata kan corrigeren wanneer (eventuele) beweging van de scanner optreedt. Alle scans zullen volledige gekleurde 360 graden rondom-scans zijn en daarmee ook het terrein en andere bouwdelen in de directe omgeving van het complex vastleggen.

3D scan as-built Boijmans van Beuningen
3D scanner Leica RTC aan het werk op Boijmans van Beuningen

Zekerheid van betrouwbare scandata

Om te zorgen voor betrouwbare scandata past PelserHartman haar eigen controle- en validatiemethode toe die reeds eerder succesvol werd toegepast in het project Binnenhof Den Haag. De opdrachtgever ontvangt een validatierapport dat inzicht geeft in de totstandkoming, controleproces en kwaliteit van de data.

3D pointcloud van museum Boijmans van Beuningen

Scan to BIM

PelserHartman maakt een BIM op basis van de laserscans. Het BIM geeft accuraat inzicht in de indeling van het gehele gebouwencomplex. Om zeker te zijn van een goed model voert PelserHartman modelchecks uit. Dit gebeurt door op het model een aantal controles los te laten die de compleetheid van het model laten zien. Een onderdeel daarvan is de BIM-validatie. Door de BIM-validatie tijdens het proces regelmatig uit te voeren kunnen wij modellen van hoge kwaliteit leveren. Het BIM wordt tijdens het modelleerproces en voor oplevering op compleetheid en geometrische correctheid gecontroleerd. Zo wordt de pointcloud regelmatig vergeleken het BIM door andere medewerkers dan de modelleurs.

3D Revit model van museum Boijmans van Beuningen
3D Revit model van museum Boijmans van Beuningen

Daarnaast maken we bij PelserHartman  gebruik van slimme softwaretools zoals de BIM Basis ILS checker om te zorgen dat het model op alle fronten voldoet aan de uitgangspunten van de BIM basis ILS. Bij de oplevering wordt tevens een opleveringsdocument bijgevoegd, waarin we verschillende aspecten van het model toelichten voor de toekomstige gebruikers. We verklaren bijvoorbeeld op welke uitgangspunten het model gebaseerd is, hoe de kwaliteit gecontroleerd is, welke bijzonderheden er in het model te vinden zijn en hoe men dient om te gaan met scheefstanden en andere vervormingen.

Automatisch berichten over scan-to-BIM ontvangen?

Blijf op de hoogte van al het 3D meet en modelleer nieuws! PelserHartman doet veel praktisch onderzoek naar ontwikkelingen en innovaties rondom 3D meten, laserscanning, fotogrammetrie, 3D modelleren en het maken van BIM modellen. Met deze nieuwsbrief houden we u hiervan graag op de hoogte en laten we zien met welke projecten wij ons bezighouden. Ook krijgt u op deze manier toegang tot gratis data zoals alle soorten pointclouds, 3D viewers, orthofoto’s, meshes etc. De nieuwsbrief is ook de plaats waar wij de ‘speciale aanbiedingen’ plaatsen en activiteiten, trainingen en evenementen aankondigen. Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Monitoring verzakking molen in Goes

De molen van Goes staat scheef en het gebouw is toe aan restauratie. Rothuizen Architecten maakt de restauratieplannen en schakelde PelserHartman in voor een volledige 3D inmeting en monitoring van het monument. Wij brachten de molen in kaart met 3D scanners en maakten een nulmeting van de bestaande situatie. Hiermee kunnen we eventuele verdere bewegingen of scheefstanden van de molen monitoren. 

pointcloud voor monitoring verzakking
Pointcloud van molen de Koornbloem in Goes.

Scheve molen van Goes

In 1801 bouwde Pieter Remijn de korenmolen de Koornbloem op de noordwestelijke stadswal van Goes. Het is de enige molen die is overgebleven van de vijf die de stad destijds telde. Inmiddels is het rijksmonument in het bezit van de Gemeente Goes. In het weekend is de molen nog regelmatig in bedrijf en ook toegankelijk voor bezoekers. De molen staat scheef, waarschijnlijk omdat de stadswal waarop het gebouw staat verzakt is.

Restauratie en monitoring verzakking 

PelserHartman bracht in opdracht van Rothuizen Architecten het exterieur en delen van het interieur van de molen in kaart met een speciale 3D scanner. Op basis van de scandata maakte de architect de plannen voor de restauratie. Zo moeten er herstelwerkzaamheden verricht worden aan de gemetselde romp, de stelling, de wieken en de houten vloerbalken. 

verzakking monitoring 3D scanner
PelserHartman maakte met behulp van 3D scanners een nulmeting van de bestaande situatie.

Daarnaast maakten we een nulmeting van de bestaande situatie. Een nulmeting is een eerste opmeting van vaste punten en vlakken waaraan we latere metingen kunnen relateren. Op basis van deze eerste meting kunnen we in een later stadium goed controleren of de molen nog verder is gezakt of scheef is gaan staan.

Monitoring van verzakking en andere bewegingen 

PelserHartman kan bewegingen van gebouwen en objecten in de gaten houden. Door monitoring uit te voeren kan elke betrokken partij weten hoeveel de beweging precies bedraagt. Zo kan er op tijd ingegrepen worden, mocht de beweging risico’s met zich meebrengen. Wij zetten verschillende meettechnieken, waaronder 3D scanners, hoognauwkeurige total stations, tilt- en andere sensoren, in voor monitoring. Lees meer over dit onderwerp op de website van PelserHartman België

Onze hulp nodig?

Wil je ook de bewegingen van jouw object of gebouw in kaart brengen? Of heb je een andere uitdaging op het gebied van meten en tekenen? Neem dan contact met ons op of kijk hier voor een overzicht van onze 3D meetoplossingen

3D model Binnenhof: Scan to BIM op het hoogste niveau

Binnenhof Den Haag volledig 3D in kaart

PelserHartman en Root B.V. maakten een volledige 3D scan en 3D BIM-model van het monumentale Binnenhof in Den Haag. De laserscan data en het op deze data gebaseerde 3D BIM model, vormen een belangrijke basis voor de renovatie die van start gaat in 2020. Het Binnenhof is een zeer groot complex van grotendeels monumentale gebouwen die samen het politieke centrum van Nederland vormen. Het is het huis van de Staten-Generaal van Nederland, evenals de Raad van State en het Ministerie van Algemene Zaken met het kantoor van de minister-president van Nederland. Het Binnenhof is het oudste Parlementsgebouw ter wereld dat nog steeds in gebruik is. Het verhaal van deze grote complexe opdracht is te zien in de documentaire “Het Binnenhof volledig 3D in kaart. Scan to BIM op het hoogste niveau”. De succesvolle samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en Root B.V. staat daarin centraal.

Binnenhof Scan to BIM PelserHartman

Binnenhof filmdocumentaire

Bekijk hier de filmdocumentaire; “Het Binnenhof volledig 3D in kaart”.

Renovatie van het Binnenhof in Den Haag

Eén van de bekendste gebouwencomplexen die we in Nederland hebben, het monumentale Binnenhof in Den Haag, is toe aan renovatie. De gebouwen zien er weliswaar prima uit, maar zijn versleten. Zeker aan de binnenkant. Roltrappen, liften en technische installaties zijn aan het eind van de technische levensduur. Door uitval van installaties zijn er regelmatig technische storingen. Daarnaast hebben de gebouwen te lijden onder betonrot en vocht. Oplappen is niet meer mogelijk. Daarom wordt het Binnenhof vanaf 2020 in één keer grondig gerenoveerd. De renovatie gaat naar schatting 5,5 jaar duren en kost maximaal 475 miljoen euro. Technische installaties worden vervangen net als bijvoorbeeld de vele leien daken van het complex. De gebruikers van het Binnenhof – Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en ministerie van Algemene Zaken – verhuizen vanwege de renovatie tijdelijk naar een andere locatie.

3D scan Binnenhof Den Haag Ridderzaal

3D scanning & modelling op het hoogste niveau

PelserHartman scande bijna het volledige gebouwencomplex 3D in. 90.000 vierkante meter, tientallen gebouwen en honderden ruimtes werden van binnen en buiten volledig ingemeten. Op basis van de scandata maakte bouwkundig ingenieursbureau Root B.V. een zeer gedetailleerd BIM model. Dit is een uniek project vanwege de omvang en de bijzondere status en functie van de gebouwen. Het scannen van Het Binnenhof startte begin 2017 en duurde ruim een half jaar. Onze 3D laserscan operators maakten rond de 9000 scans van de beroemde monumentale gebouwen, waaronder ook de Ridderzaal, de Plenaire zaal van de Tweede Kamer en de bijzondere bibliotheek in de Handelingenkamer.

3D model Binnenhof Den Haag PelserHartman

Meelfabriek Leiden: Pointcloud voor controle 3D model

De Meelfabriek in Leiden krijgt een nieuwe bestemming. De oude gebouwen van het industriële complex worden omgebouwd tot woonruimtes, kantoren, restaurants en meer. PelserHartman bracht de panden van dit rijksmonument in kaart met 3D scanners. De scandata (pointcloud) gebruikt architect Studio Akkerhuis voor de controle van het bestaande 3D model van het complex.

3D scanner Meelfabriek Leiden
PelserHartman maakte een 3D scan van de gebouwen van de oude meelfabriek

Herbestemming industrieel erfgoed

De Meelfabriek in Leiden werd gebouwd aan het einde van de 19e-eeuw en was in de periode na de Tweede Wereldoorlog een van de grootste van Nederland. De fabriek moest in 1988 de deuren sluiten, daarna stonden de panden lange tijd leeg. Nu krijgt dit stukje industrieel erfgoed een nieuwe bestemming. Studio Akkerhuis is als architect verantwoordelijk voor het volledige ontwerp en de uitwerking van de verschillende gebouwen. Onderstaande video geeft meer informatie over de oude fabriek en de herbestemming:

In de panden van de Meelfabriek komen lofts, appartementen en studentenwoningen, een hotel, restaurant, sport & wellness, kantoren, winkels en ruimtes voor kunst en cultuur. Het moet een plaats worden waar bewoners en bezoekers, stadsgenoten en toeristen samenkomen. Lees meer over de herbestemming.

Pointcloud voor controle 3D model

De architecten van Studio Akkerhuis benaderden PelserHartman voor een 3D inmeting van de panden. De architect had al een 3D model van de Meelfabriek, gebaseerd op oude tekeningen en eerdere metingen. Omdat het onduidelijk was op de maatvoering in het model nog correct was, brachten wij het interieur en exterieur van de fabriek in kaart. Met behulp van de pointcloud kan het bestaande model gecontroleerd en aangevuld worden.

Het scannen van de inmiddels gestripte panden was een leuke en uitdagende klus. We hebben onder meer een silogebouw ingemeten. Omdat er in de toekomst hotelkamers in de oude silo’s komen, was het van groot belang dat wij deze onderdelen heel nauwkeurig in kaart brachten. Door de 3D scanner ondersteboven in de silo te laten zakken, konden we de benodigde meetdata verzamelen.

3D scannen controle model silo
We hebben de silo’s ingemeten door de 3D scanner er ondersteboven in te laten zakken

Training ‘werken met pointclouds’ voor architect Akkerhuis

De architecten van Studio Akkerhuis volgden een training ‘werken met pointclouds’ bij PelserHartman in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens de training gaven we een introductie over de basisprincipes van werken met pointclouds in programma’s zoals AutoCad en Revit. Hierbij kwam onder meer het registreren, inladen, oriënteren en snijden in de pointcloud aan bod. Daarnaast gaven we ook uitleg over bepaalde producten zoals 3D viewers en orthofoto’s.

Leren werken met 3D scanners? Volg ook een training

Wij bieden op maat gemaakte trainingen voor bedrijven. Zowel basistrainingen 3D scanning, waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is, alsook verdiepende trainingen voor mensen die al ervaring hebben met 3D laserscannen en het werken met pointclouds. Meer weten? Lees verder of neem direct contact met ons op voor meer informatie. 

PH BLOG

NIEUWSTE BLOGPOSTS IN KENNISBANK