Persoonlijk contact?  AFSPRAAK MAKEN

Revit & Archicad modellen

van bestaande gebouwen, installaties en andere objecten

Heb je voor een herontwikkeling, herbestemming, renovatie of restauratie een nauwkeurig, compleet en gecontroleerd 3D Revit of Archicad model nodig? Óf wil je gewoonweg de bestaande situatie van gebouw, installatie of terrein 3D vastgelegd hebben in een digitaal as-built model? PelserHartman is specialist in 3D modelleren in Revit en Archicad voor zowel grote als kleine projecten. Voor een geslaagd eindresultaat maken we vooraf altijd goede afspraken over LOD uitwerkingsniveaus, BIM & ILS en het gewenste bestandsformaat. Lees hier alles over hoe we te werk gaan.

Specialist in 3D modelleren bestaande bouw

PelserHartman is een ingenieursbureau dat 3D modellen en 2D tekeningen maakt van gebouwen, installaties, terreinen en objecten. Dit doen we op basis van bestaande tekeningen en/of 3D inmeetgegevens zoals pointclouds.

Er zijn meerdere soorten 3D modellen en -tekeningen en er is erg veel verschillende software om deze modellen te maken. Het grootste deel van ons bouwkundig modelleerwerk voeren wij uit in Revit en Archicad. Dit zijn de meest gebruikte 3D/BIM modelleerpakketten onder andere vanwege de grote mogelijkheden tot bestandsuitwisseling.

revit archicad BIM model

Proces van aanvraag tot levering 3D Revit of Archicad Model

Hoe ziet het proces van aanvraag tot levering van 3D Revit of Archicad model eruit? Om tot een succesvol resultaat te komen, is een zorgvuldige voorbereiding belangrijk. Ook houden we tijdens het modelleerproces de vinger aan de pols zodat een kwalitatief hoogstaand eindresultaat gegarandeerd is.

We gaan als volgt te werk:

Stap 1. De (offerte) aanvraag

De (offerte) aanvraag

Zodra wij de offerte aanvraag binnen krijgen, gaan we graag met je in gesprek. Om tot een goed eindresultaat te komen, is het essentieel dat we elkaar goed begrijpen en onze verwachtingen op één lijn liggen. Daarom organiseren we vooraf vaak een (online) kennissessie waarin we informatie over het hele proces van aanvraag tot levering van 3D Revit of Archicad Model delen.

Stap 2. Inventarisatie (+ archief) tekeningen bestaande situatie

Archief tekeningen of inmeten bestaande situatie

Aangezien we het modelleerwerk op informatie over de bestaande situatie baseren, is het heel belangrijk dat deze informatie betrouwbaar en actueel is. Zo kunnen we (archief)tekeningen gebruiken als die nog up-to-date zijn.
Zijn die er niet? Geen probleem, PelserHartman is specialist op het gebied van 3D scannen van bestaande gebouwen en objecten. We verzamelen zelf op locatie de juiste gegevens en meten de relevante onderdelen van het gebouw in. Lees hier meer over hoe we jouw project kunnen inmeten.

Stap 3. 3D model specificatie en planning

Keuze model type

Samen met de klant bepalen we welke type model gewenst is. Mogelijkheden daarbij zijn een 3D model, BIM, mesh of we gaan rechtstreeks aan de slag met een pointcloud (een 3D model uit meetpunten). Wij adviseren je graag bij deze keuze.

ILS afstemmen

In een Informatie Leverings Specificatie (ILS) maken we afspraken over hoe het 3D (BIM) Model eruit zal komen te zien. Welke objecten moeten op welk niveau gemodelleerd worden? Welk coördinatenstelsel gebruiken we? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met schuintes en scheefstanden?

Heb je een ILS? Dan kunnen we die gebruiken. Anders hebben we ook een speciaal door ons ontwikkelde ILS. Lees meer over de PelserHartman ILS Bestaande Situatie

Eindproduct specificeren

We leggen de afspraken over het eindproduct vast: Leveren we het model aan als Revit of Archicad bestand? Of een algemeen IFC formaat? Welke specifieke product versie van de gekozen software gebruiken we?

Planning

We bepalen de opleverdatum en tussentijdse contactmomenten.

Stap 4. Inmeten bestaand gebouw (optioneel)

Inmeten bestaand gebouw

We meten het bestaande gebouw in indien er geen bruikbare archief tekeningen zijn.

Stap 5. Het modelleerproces

Data analyse / scheefstand-analyse

We analyseren de meetdata op schuintes en scheefstanden. Deze stap is alleen van toepassing wanneer we het gebouw zelf ingemeten hebben.

Modelleren

We werken de bestaande situatie uit in het 3D (BIM) model conform de specifieke modelleer afspraken die we in de ILS hebben gemaakt. De modelleer keuzes leggen we vast in een opleverrapport.

Kwaliteitscontrole

Tijdens het modelleerproces voeren onze ervaren controleurs continue kwaliteitscontroles uit. Is het model compleet en accuraat? Worden de afspraken uit de ILS volledig nageleefd?

Planning monitoren

We monitoren de voortgang continue. Ook hiervoor zijn binnen ons kantoor speciale controleurs aangesteld.

Stap 6. Oplevering

Eerste oplevering

We leveren het model en de bijbehorende rapportage aan.

Feedback

De klant reageert op het model in een feedbackronde.

Verwerking feedback

We passen het model aan naar aanleiding van de feedback.

Definitieve oplevering

Het aangepaste model en definitieve oplevert rapportages worden aangeleverd.

Ervaring met modelleren van grote projecten

Voor het modelleren van grote projecten is een modelleer team dat goed op elkaar is ingespeeld een must. PelserHartman modelleert met meerdere modelleurs tegelijk aan grote projecten. Een strakke organisatie is hierbij essentieel. Het hoofd van het modelleer projectteam bewaakt de planning en de kwaliteitscontrole zodat het modelleertraject niet stagneert en naar de wens van onze klant verloopt. 

Cursus modelleren met pointclouds in Revit of Archicad

Liever zelf aan de slag met Revit of Archicad? PelserHartman is naast specialist in 3D modelleren ook expert op het gebied van 3D laserscanning en het werken met pointclouds. Wij geloven in duurzame samenwerking en kennisdeling om samen tot het beste resultaat te komen. Daarom geven we cursussen in werken met pointclouds in Revit en Archicad.

Royal HaskoningDHV referentie over PelserHartman
“PelserHartman is een zeer deskundig bedrijf op het gebied van 3D scannen en bouwkundig omzetten van de scandata in Revit modellen. “

Hans Beumer – Royal HaskoningDHV

Verder lezen?

Meer weten over Revit en Archicad? Lees meer over pointclouds in Revit  en Archicad en bekijk een aantal Revit voorbeelden.

PelserHartman