3D scannen & 3D modelleren

PelserHartman is gespecialiseerd in het 3D scannen en 3D modelleren van bestaande gebouwen, objecten en installaties. We brengen jaarlijks miljoenen vierkante meters gebouwen, objecten, boten en installaties in kaart met een team van bouwkundigen. Wij adviseren mensen op het gebied van meettechnieken en tekenmethoden en begeleiden bedrijven die willen starten met 3D laserscanning en tekenen met pointclouds.

Specialist in 3D scannen & 3D modelleren

Voorkant whitepaper 3D scannen basics door PelserHartman

Onze service voor 3D scannen & 3D modelleren verkleint de kans op ontwerp- en bouwfouten. We zijn altijd op zoek naar de nieuwste innovaties in 3D meet- en tekentechnologie. We helpen betere resultaten te boeken door innovatieve technieken en nieuwe werkmethodes op de beste manier in te zetten. We leveren dagelijks praktische oplossingen binnen 3D meet- en tekenwerk aan klanten. In ons partnerprogramma begeleiden we bedrijven die zelf willen starten met 3D laserscanning en pointcloud-modelleren.

Meten met bouwkundigen

Het onderscheid van PelserHartman

Een gebouw in kaart brengen is meer dan het meten van enkele maten. Het is van essentieel belang dat men begrijpt wat men meet. Landmeetkundige bureaus hebben het meten van gebouwen meestal ook in hun assortiment. Soms gaat dat goed; vaker levert dat problemen op. PelserHartman meet gebouwen alleen met specialistische bouwkundigen. Zij hebben kennis en inzicht die bij landmeetkundigen gewoonweg ontbreekt.

3D scan archeologische opgraving Raventstein

Een van onze bouwkundig ingenieurs aan het werk, tijdens de 3D inmeting van de archeologische opgraving van het Philips van Kleef-bolwerck in Ravenstein.

Specialismen en concepten

 

3D scanning industrie

3D scanning komt oorspronkelijk uit de industrie. We doen veel projecten voor de process- en foodindustrie.

De noodzaak van een goede basis

Iedereen begrijpt de noodzaak van volledige en accurate informatie. U baseert er immers uw plannen op. Niemand zit te wachten op onaangename verrassingen waardoor budget en planning overschreden worden.

Toch staat de post meet- en tekenwerk vaak niet goed op de agenda. Het wordt als een bijzaak ondergebracht in de post architectuur. Dit is vreemd, omdat goede onderleggers niet alleen belangrijk zijn voor de architect tijdens de bouwfase.

Gebouwen worden in kaart gebracht voor meerdere doelen:

  • onderleggers voor planvorming en ontwerp
  • onderleggers voor restauratie en renovatie
  • tekeningen voor exploitatie en beheer
  • onderleggers voor historische waardestelling
  • informatie en details voor de monumentencommissie
  • documentatie van cultureel erfgoed

En natuurlijk 3D-onderleggers voor BIM met Scan to BIM.

BIM model 3D scan Tropicana Rotterdam

Op basis van een 3D laserscan is een BIM-model zeer accuraat en betrekkelijk snel te maken.

Kosten besparen door efficiëntie

3D laserscanning betekent dat niet alles meer getekend hoeft te worden. Door anders te meten en slimme technieken als orthofoto’s in te zetten bieden wij u een significante kostenbesparing in de fasering.

Bouwwerken worden tijdens een herbestemming vaak drie keer opnieuw ingemeten. In iedere ontwerp- en bouwfase wordt een beetje nauwkeuriger gemeten. Dit is niet efficiënt. Vaak meet iedere partij ook nog eens voor zichzelf. Dat verhoogt niet alleen de kosten. Verschil in maatvoering kan er ook voor zorgen dat zaken in het werk niet op elkaar aansluiten.

De reden voor inefficiëntie is begrijpelijk: in de eerste fasen is het budget beperkt. Het is ook niet duidelijk of de volgende fase doorgaat. Toch zijn er mogelijkheden genoeg om kosten te besparen en het risico te verdelen. Neem contact met ons op wanneer u hierover meer wil weten.

3D scan kade muur Blauwe Bolwerk Zierikzee

Voor de gemeente Zierikzee bedachten we een oplossing om beweging door getijdenwerking in de kademuur van het Blauwe Bolwerk te monitoren.

Kies voor het beste advies

Laat ons adviseren in uw project. Er is namelijk veel te kiezen. De verschillen tussen de opties voor 3D scannen & 3D modelleren zijn niet altijd duidelijk, maar maken veel uit in kosten, risico en resultaat.

Bel +31 73 613 5729 om te horen wat wij voor uw project kunnen betekenen.