Voor Wie?

Onze 3D meet- en modelleertechnieken passen we toe in de meest uiteenlopende sectoren. PelserHartman heeft ruime ervaring met 3D inmeten voor onder meer de bouw, industrie, civiele techniek, jachtbouw en archeologie. Voor deze sectoren meten we objecten in met 3D scanners en voeren we andere meetwerkzaamheden uit. Ook maken we 3D modellen, clash-detections en (ver)vorming-analyses. We werken samen met professionals uit allerlei vakgebieden.

Hieronder geven wij een beschrijving van de innovatieve oplossingen van PelserHartman per sector. Wil je weten of wij ook voor jouw project iets kunnen betekenen? Vul ons contactformulier in, of neem direct telefonisch contact met ons op.

Aannemers bouw/civiel en ontwikkelend aannemers

Bij projecten in de bouw of civiele techniek speelt de correcte maatvoering een belangrijke rol. Fouten in het meet- en tekenwerk kunnen tot hoge onverwachte faalkosten en vertraging leiden. Soms zijn er geen tekeningen van een bouwterrein of zijn de beschikbare tekeningen niet geschikt voor uitvoering. Ook wanneer er wel tekeningen of een 3D model zijn, dan is het vaak niet duidelijk hoe nauwkeurig ze zijn of op welke maatvoering ze zich baseren.

PelserHartman biedt innovatieve oplossingen voor vele problemen rondom meten en tekenen. Wij brengen gebouwen in kaart met 3D scanners en leveren pointclouds en andere meetdata, 3D modellen en BIM van hoge kwaliteit waarmee je zelf aan de slag kunt. We beheren de data en maken de maatvoering inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Onderaannemers hoeven vervolgens niet meer zelf te meten. Dit scheelt niet alleen in de kosten, maar voorkomt ook fouten door verschillen in de meetdata. Dit concept noemen wij centrale maatvoering.

 Ook voor het aanleggen van een gebouwdossier zet je onze kennis en apparatuur in. Daarnaast controleren we bouwwerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van  afwijkingen tussen de werkelijke gebouwde situatie en het theoretisch model. Ook het in kaart brengen van verzakkingen door de bouwwerkzaamheden of analyses van de vloervlakheid conform NEN2580 behoren tot onze expertise. Dus wil je fouten voorkomen? Stuur ons een mail en vraag om meer informatie!

Industrie

In de industriële sector worden constant machines, installaties en gebouwen aangepast, gerepareerd of verbouwd. De hiervoor benodigde informatie van de bestaande situatie is lang niet altijd beschikbaar. Tekeningen zijn gedateerd, niet aanwezig of het is onduidelijk of de informatie klopt. Daarnaast moet het proces in de fabriek bij installatiewerkzaamheden vaak stilgelegd worden. Dit kost veel geld en daarom is het van belang dat de werkzaamheden snel en foutloos verlopen.

Door gebruik te maken van 3D scantechnieken kan PelserHartman een locatie, installatie of terrein snel en veilig in kaart brengen. Wij gebruiken high-end apparatuur en ervaren krachten, zodat we met één keer meten alle benodigde informatie verzamelen. Wij maken de data inzichtelijk voor de betrokken partijen, zodat zij plannen kunnen maken zonder de locatie te bezoeken. Daarnaast kunnen wij voorafgaand aan de plaatsing antwoord geven op de vraag of een bepaald onderdeel/installaties wel past in de bestaande situatie. Simulaties en clash-detections maken wij zonder te hoeven tekenen.  Lees hier meer over het gebruik van 3D scanning in de industrie.

Architecten

Voor architecten die bezig gaan met plannen voor een verbouwing of renovatie is het belangrijk om vooraf grip te krijgen op het bestaande gebouw. Vaak zijn er geen tekeningen van de bestaande situatie beschikbaar of is de herkomst en kwaliteit van de tekeningen onduidelijk. Door het bestaande gebouw in te meten met 3D laserscanners, krijgt men snel de juiste data. Op deze informatie kunnen de plannen voor de verbouwing of renovatie gebaseerd worden. Door zeker te zijn van de correctheid van de informatie, kunnen dure bouw- of ontwerpfouten voorkomen worden.

PelserHartman bestaat uit een team van bouwkundigen. We werken al 20 jaar met kleine en grote architectenbureaus en weten wat architecten nodig hebben op tot het beste ontwerp te kunnen komen. We hebben ervaring met nieuwbouw-, renovatie- en restauratieprojecten. Daarnaast helpen wij architecten met de overstap naar het werken met pointclouds en modellen. We geven verschillende trainingen, voorlichtingen en doen aan verwachtingsmanagement.

Vastgoedmanagers en gebouwbeheerders

In vastgoedbeheer en/of facility management zijn goede gegevens van het gebouw en terrein erg belangrijk voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, energieberekeningen, reparaties, etc. PelserHartman brengt alle benodigde informatie samen in één model. We brengen gebouwen en terreinen in kaart met behulp van 3D scanners en maken vervolgens een beheer, onderhoud en exploitatiemodel (BOEM). De benodigde informatie voor beheer en onderhoud is eenvoudig  in te zien en aan te passen in het model. Ook kunnen wij onder meer ondersteunen bij oppervlakteberekeningen, certificering conform NEN2580 en daglichtberekeningen.  

Teken- en ingenieursbureau’s bouw/civiel

Teken- en ingenieursbureaus hebben goede betrouwbare onderleggers nodig om een hun tekenwerk of engineering  op te baseren. Met behulp van 3D scanning kan PelserHartman de bestaande situatie snel en foutloos in kaart brengen. Daarnaast modelleren of engineeren steeds meer bureaus direct op basis van de pointcloud. Hierbij is de kwaliteit van de meetdata van groot belang. PelserHartman besteedt veel aandacht aan validatie van haar meetdata en levert standaard pointclouds van hoge kwaliteit. Daarnaast bieden wij trainingen aan, zodat bedrijven zelf aan de slag kunnen. We geven trainingen in 3D scannen en werken met pointclouds.

Overige sectoren

PelserHartman heeft ook ervaring met projecten in de volgende sectoren: 

  • Archeologie
  • Vastgoedontwikkeling
  • Boten, jachtbouw en scheepvaart
  • Makelarij
PelserHartman