Home » Projecten » Monitoring houten hoofdgebouw MERU Vlodrop

Monitoring houten hoofdgebouw MERU Vlodrop

In het natuurpark de Meinweg in Vlodrop staat een heel bijzonder gebouw van de Maharishi European Research University, oftewel MERU. Zowel de dragende als niet-dragende constructie van het gebouw is volledig van hout. Deze constructie beweegt en verandert van vorm, wat heeft gezorgd voor discussie over de eventuele gevolgen. PelserHartman is ingeschakeld voor de monitoring van het gebouw om grip te krijgen op de bewegingen en de oorzaak.

Monitoring beweging constructie

Het houten gebouw is ongeveer 25 jaar geleden gebouwd en destijds berekend op een bepaalde krimp. De theorie is nu dat de krimp meer blijkt te zijn dan gedacht en dat daardoor de structuur niet meer volledig symmetrisch is. De horizontale balken zijn mogelijk harder gekrompen dan de verticale kolommen.

Total Station meting
Hoog nauwkeurige meting met een Leica Total Station

De houten constructie beweegt zeer waarschijnlijk nog steeds als gevolg van krimp. Dat is op zich niet vreemd als men werkt met organische materialen. Maar dit verschijnsel heeft wel een aantal vragen opgeroepen. Om discussies hierover goed te kunnen voeren, zijn duidelijke gegevens nodig over de bewegingen van het gebouw. Daarom heeft MERU PelserHartman ingeschakeld voor het maken en uitvoeren van een monitoringsplan.

Gevelopmeting met een high-end laserscanner tbv scheefstandsanalyse

Monitoringsplan

In dit plan spelen verschillende soorten sensoren en methodes een rol. Met speciaal gemonteerde vaste meetpunten houden wij de verticale verplaatsingen in de gaten. In de 3D-scans zien we de afwijkingen in de gevelvlakken, zoals de scheefstanden. We zien meteen na de eerste meting wat de huidige scheefstand bij aanvang van de monitoringscampagne is. De tiltsensoren geven grip op de scheefstand en horizontale bewegingen van het gebouw. We hebben het plan zo ingericht dat we binnen 1 maand de grootste bewegingen kunnen vaststellen. Daarna zullen we de eerste analyse maken. 1 maand later zullen we dezelfde opnamen uitvoeren, waardoor we de twee verschillende meetperioden kunnen vergelijken. We hebben het zo gepland dat we zowel een koude als ook een warmere periode meenemen. Na de slotanalyse kunnen de discussies pas echt goed onderbouwd worden gevoerd.

MERU internationaal centrum in Vlodrop

Maharishi Mahesh Yogi, de oprichter van de Maharishi European Research University (MERU), vestigde zich in 1990 met zijn wetenschappelijke staf in Vlodrop, waar hij sindsdien het internationale centrum heeft geleid dat onderzoek en onderwijs coördineert op het gebied van spiritualiteit, vrede, onderwijs, natuurlijke gezondheid, biologische landbouw, armoedebestrijding en architectuur in overeenstemming met de natuurwetten. MERU heeft als doel om de Vedische Kennis, oftewel de totale kennis van de natuurwet en bewustzijn, aan te bieden aan geïnteresseerden over de hele wereld. Deze kennis werd ooit door zieners in hun eigen bewustzijn ontdekt en vormt de basis van het onderzoek en onderwijs dat MERU aanbiedt.

Pointcloud uit de 3D laserscanner.

Meer weten over monitoring?

Wil je weten wat wij allemaal kunnen? Onze pagina monitoring geeft het overzicht van onze diensten en producten. Daarnaast geven we uitleg over verschillende soorten monitoringstechnieken. Je kunt ook direct een offerte aanvragen voor jouw project.

NIEUWSTE PROJECTEN

3D laserscanning voor renovatie gemaal Broammeule Nijeveen

Het gemaal Broammeule is een onderdeel van het watersysteem in de regio Nijeveen. Het gemaal helpt bij het beheersen van de waterstanden en natuurlijk het tegengaan van overstromingen. Om het gemaal in goede staat te houden moet het gerenoveerd worden. Aannemersbedrijf Pannekoek GWW heeft de opdracht gekregen van Waterschap Drents Overijsselse Delta voor de uitvoering van deze belangrijke taak. De opdracht is uitgevoerd in het raamcontract voor Europese aanbestedingen voor Gemalen en Zuiveringen. PelserHartman werd ingeschakeld om de as-built situatie 3D in te meten en een 3D model te maken van het gemaal. Hiermee is de basis gelegd voor het maken van de renovatieplannen.

Nauwkeurig 3D laserscanning van gemaal Broammeule

3D technologie in dienst van waterbeheer

Water was altijd al dé grote uitdaging in Nederland. Nu is waterbeheer nog belangrijker en complexer geworden. Innovatieve 3D technologie biedt een oplossing en versnelt het aanpassen van huidige installaties en bouwwerken. Van nauwkeurige 3D laserscan- en drone-inmetingen van RWZI’s en AWZI’s tot geavanceerde BIM-modellen van gemalen. Wij meten, modelleren en monitoren met hoogstaande precisie en geavanceerde technieken de waterzuiverings- en gemaal-infrastructuren. Elke scan en elk model draagt bij aan een duurzame en veilige watertoekomst. Lees op onze pagina ‘3D inmeten en modelleren waterzuiveringsinstallaties en gemalen’ hoe wij waterschappen, ingenieurs en aannemers hierbij ondersteunen. 

Voordelen van 3D laserscanning voor renovatie van het gemaal

Met behulp van 3D laserscanning hebben we het gemaal in kaart gebracht met miljoenen meetpunten. Deze meetpunten vormen samen een pointcloud, een driedimensionale weergave van de werkelijkheid. Aan de hand van deze pointcloud hebben we een 3D Autocad model met het detailniveau LOD300 gemaakt.

Gekleurde pointcloud van buitenzijde gemaal Broammeule

Het 3D laserscannen heeft vele voordelen voor de renovatie ten opzichte van andere meetmethodes. De inmeting is nauwkeurig en heeft een zeer hoge resolutie waardoor alle details vastgelegd worden. Het is ook een hele efficiënte manier van meten. De scanner werkt snel en is veel minder foutgevoelig dan andere meetmethoden. Daarbij kunnen we op grote afstand reflector loos meten waardoor ook moeilijk bereikbare plekken accuraat ingescand kunnen worden. Tot slot is de meetdata voor vele doeleinden bruikbaar. De dataset is niet alleen geschikt als onderlegger voor het maken van tekeningen en 3D modellen. Het kan gebruikt worden als documentatie en nulmeting voor bijvoorbeeld de monitoring van het gebouw en de omgeving.

Gekleurde pointcloud van de installaties

Van pointcloud naar 3D model voor renovatie van het gemaal

We hebben meerdere scans gemaakt vanuit verschillende posities, zowel binnen als buiten het gemaal. De scans zijn vervolgens samengevoegd tot één pointcloud. Op basis van deze pointcloud hebben we een 3D model gemaakt op LOD300 niveau. Dat wil zeggen dat alle elementen zoals wanden, vloeren, plafonds, ramen, deuren, installaties en leidingen zijn gemodelleerd met hun juiste vorm, afmeting en positie. Het 3D model geeft een compleet en accuraat beeld van de huidige situatie van het gemaal.

3D model gemaal Broammeule

De resultaten van het 3D laserscannen zijn zeer waardevol voor Pannekoek GWW. Ze kunnen het 3D model gebruiken om een ontwerp te maken voor de renovatie, om de hoeveelheden te berekenen voor de begroting, om de planning voor de uitvoering en om de kwaliteit te controleren tijdens en na de renovatie. Op basis van onze scandata zullen onder andere de twee pompen vervangen worden. Ook kunnen ze het model gebruiken om het gemaal te monitoren op eventuele veranderingen of schade in de toekomst. Zo kunnen ze het gemaal optimaal beheren en onderhouden. 

Het succes van 3D laserscannen bij het gemaal Broammeule

Het 3D laserscannen van het gemaal Broammeule was een geslaagd project, dat laat zien hoe deze techniek kan bijdragen aan de renovatie en het beheer van gemalen. Ook levert het 3D laserscannen een hoge kwaliteit van data op, die gebruikt kan worden voor diverse doeleinden. Daarnaast bespaart het ook tijd, geld en risico’s, omdat het sneller, veiliger en minder foutgevoelig is dan andere meetmethodes.

Wil je meer weten over 3D laserscannen of bent je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, wij vertellen jou graag meer over onze diensten en mogelijkheden. Weet je al wat je wil? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

3D laserscanning geeft inzicht in AWZI Bodegraven

Royal HaskoningDHV schakelde PelserHartman in voor het 3D meten en modelleren van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te Bodegraven. De opdrachtgever wilde een accuraat beeld krijgen van de werkelijke situatie van de gebouwen, installaties en leidingen in de AWZI. Naast de waterzuiveringslocatie werden ook drie gemalen in de nabije omgeving ingemeten. De volledige inmeting werd gerealiseerd met inzet van onze high-end 3D laserscanners.

De locatie is gevangen in miljoenen meetpunten. Je ziet hier een ongekleurde pointcloud van de AWZI.

3D technologie in dienst van waterbeheer

Water was altijd al dé grote uitdaging in Nederland. Nu is waterbeheer nog belangrijker en complexer geworden. Innovatieve 3D technologie biedt een oplossing en versnelt het aanpassen van huidige installaties en bouwwerken. Van nauwkeurige 3D laserscan- en drone-inmetingen van RWZI’s en AWZI’s tot geavanceerde BIM-modellen van gemalen. Wij meten, modelleren en monitoren met hoogstaande precisie en geavanceerde technieken de waterzuiverings- en gemaal-infrastructuren. Elke scan en elk model draagt bij aan een duurzame en veilige watertoekomst. Lees op onze pagina ‘3D inmeten en modelleren waterzuiveringsinstallaties en gemalen‘ hoe wij waterschappen, ingenieurs en aannemers hierbij ondersteunen. 

Hoe onze 3D laserscan techniek AWZI en gemalen in kaart brengt

Onze scanoperators brachten de volledige AWZI inclusief drie gemalen volledig in kaart met behulp van 3D laserscanners en ondersteuning van total stations. Ze maakten scans vanuit verschillende standpunten op maaiveldniveau op hoge resolutie zodat ook alle details goed zichtbaar werden. De pointclouds die op deze manier gecreëerd worden, bestaan uit miljoenen meetpunten. Ons team van modelleurs vormde de pointclouds om tot LOD300 3D modellen. Deze modellen geven een goed inzicht in de werkelijke situatie. Daarnaast worden ze nog voor vele andere doeleinden gebruikt. Zoals het ontwerpen van nieuwe installaties, het controleren van de staat van onderhoud en het plannen van nieuwe werkzaamheden.

LOD300 3D model AWZI gebaseerd op laserscandata.

De meerwaarde van 3D laserscanning voor een AWZI

Met name de terrestrial laserscanners die kunnen meten over een wat langere afstand, zoals bijvoorbeeld de Leica P50, zijn een ideale oplossing voor het snel en volledig inmeten van een AWZI. Een waterzuiveringsinstallatie bestaat namelijk meestal uit grotere componenten zoals bezinktanks waardoor de hele installatie zich uitstrekt over een wat groter terrein. Dat is niet makkelijk om handmatig of met andere meetmethoden in te meten. Met 3D laserscanners kunnen we snel, accuraat en betrouwbaar alle details vastleggen inclusief alle installaties. Zo kunnen we een compleet en realistisch beeld leveren van de AWZI. In bijna alle gevallen zijn alle belangrijke onderdelen zichtbaar en dus meetbaar vanaf meetposities op maaiveldniveau en op loopbruggen. Hierdoor is het meestal dan ook niet nodig om drones in te zetten ter aanvulling van het meetwerk.

Gekleurde pointcloud installaties AWZI Bodegraven

3D inmeten gemalen

Naast de AWZI hebben we ook drie in de buurt gelegen gemalen ingemeten met onze 3D laserscanners. De gemalen zijn pompstations die het afvalwater naar de AWZI transporteren. Ook voor het inmeten van een gemaal is 3D laserscanning een geschikte methode. Met 3D laserscanning kunnen we namelijk ook moeilijk bereikbare of gevaarlijke plekken inmeten zoals de pompen, kleppen en kelders. Ook hier is op basis van de laserscandata 3D gemodelleerd.

LOD300 3D modellen van de drie gemalen

Neem contact op voor het inscannen van jouw project

Met behulp van onze 3D laserscanners heeft Royal HaskoningDHV nu een goed inzicht in de werkelijke situatie van de AWZI en de gemalen. Wil je 3D laserscanning ook gaan inzetten voor jouw projecten? Neem dan contact met ons op. We leggen graag uit hoe het werkt. Of vraag vrijblijvend een offerte aan!

Kasteel Huis Bergh: 3D scannen voor renovatie

Het monumentale erfgoed Kasteel Huis Bergh staat al sinds de 13e eeuw met trots in het lijstje van de grootste kastelen van Nederland. Het kasteel dat tegenwoordig een museum is, wordt op dit moment gerenoveerd. Er worden restauratie- en verduurzamingswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast worden de tentoonstellingsruimtes opnieuw ingericht en wordt de routing aangepast. Om een goede basis voor deze werkzaamheden te leggen, kreeg PelserHartman de opdracht om het kasteel in te meten en 2D tekeningen te maken op basis van de pointcloud. Die 2D tekeningen zijn nog steeds regelmatig de goede oplossing voor restauratie- en renovatieprojecten.

Kasteel Huis Bergh in kaart gebracht met Leica 3D laserscanners

3D laserscannen basis voor 2D tekeningen

Met behulp van high-end 3D laserscanners hebben we het kasteel en het omliggende terrein tot in detail vastgelegd. We hebben meerdere scanoperators en scanners ingezet. Door deze gecoördineerde inspanning konden we het gebied en kasteel van meer dan 8.000m2 in 3 dagen vastleggen. Het product hieruit is een pointcloud die de bestaande situatie van het kasteel weergeeft in miljoenen meetpunten. Onze ervaring en capaciteit stellen ons in staat om dergelijke omvangrijke opdrachten efficiënt uit te voeren. De pointcloud is de onderlegger geweest voor 2D tekeningen. 

Ongekleurde pointcloud van Kasteel Huis Bergh

2D tekeningen nog steeds een prima oplossing

We leven tegenwoordig weliswaar in een 3D BIM wereld, toch hebben 2D tekeningen nog steeds een hele passende plek in veel restauratie- en renovatieprojecten. De beste oplossing voor met meetwerk is inmiddels wel standaard 3D, en meestal met 3D laserscanners. Ook als het eindproduct bestaat uit een set 2D tekeningen. Plattegronden, gevels en doorsneden zijn namelijk sneller en dus goedkoper te maken als men dit doet op basis van 3D meetdata (de pointcloud).

Betrouwbare inmeting essentieel voor goede renovatie

Op basis van de verkregen pointcloud van het kasteel maakten wij gedetailleerde 2D tekeningen, plattegronden en doorsneden van de huidige situatie. Voor renovaties en restauraties zijn accurate metingen en tekeningen cruciaal. Vooral wanneer bestaande tekeningen ontbreken of verouderd zijn. Dit is vaak het geval bij monumentale gebouwen. Voor dit probleem is de scantechnologie de perfecte oplossing. Het zorgt voor een snelle en nauwkeurige dataverzameling. De techniek maakt het mogelijk om accurate tekeningen van de bestaande situatie te leveren. Hierdoor maken alle betrokken partijen bij de renovatie van Kasteel Huis Bergh gebruik van dezelfde, betrouwbare informatie. Dit verkleint de kans op fouten. 

Puntenwolkaanzicht van Kasteel Huis Bergh

Waarom 2D tekeningen in plaats van een 3D model? 

Hoewel 3D modelleren een krachtige tool is, zijn er situaties waarin 2D tekeningen voldoende informatie geven en soms meer geschikt zijn. Dit komt doordat 2D tekeningen een helder, plat overzicht van de lay-out van een gebouw bieden. Ze zijn over het algemeen sneller en makkelijker te produceren waardoor het kostenefficiënter wordt. De keuze tussen 2D en 3D wordt gemaakt door de opdrachtgever op basis van de complexiteit en vereisten van het project. Maar ook de werkmethoden en tekensoftware van de verschillende ontwerp- en bouwpartijen spelen uiteraard een grote rol.

2D doorsnedes en plattegrond van Kasteel Huis Bergh

Toekomstbestendig monument

We zijn trots op de succesvolle afronding van dit project. Dankzij onze kennis en ervaring hebben we de opdrachtgever de juiste informatie verstrekt om de plannen voor de renovatie te kunnen gaan maken. We kijken uit naar de heropening van Kasteel Huis Bergh medio 2025. Heb je ook een monument of gebouw dat in kaart gebracht moet worden voor toekomstige werkzaamheden? Neem dan direct contact met ons op of vraag een offerte aan.

Meer over landgoederen en kastelen inmeten

Wil je meer weten over het inmeten van landgoederen en kastelen? Lees dan de speciale pagina die wij hebben gemaakt over dit onderwerp. PelserHartman heeft als belangrijkste specialisme het inmeten van monumenten. Uiteraard horen landgoederen en kastelen hier bij en vormen ze vaak het mooiste decor van ons meet- en modelleerwerk. 

Monitoring van landgoederen en kastelen bij zakking, scheurvorming of scheefstand

Het monitoren van monumenten is cruciaal voor het behoud en beheer van de historische bouwwerken, vooral gezien de actuele veranderingen van het grondwaterpeil in Nederland. Bij PelserHartman zetten we onze uitgebreide ervaring in monitoring in om structurele gebreken zoals zakkingen, scheurvorming en toenemende scheefstanden tijdig te identificeren en in kaart te brengen. Met behulp van geavanceerde technologieën, zoals 3D laserscanning, en een breed scala aan meetmethodes, bieden we een professionele aanpak op maat. Wilt u hierover meer informatie? Lees dan hier meer over onze monitoring diensten en download het artikel ‘Monitoring van Monumenten’.

Strategische inmeting IBM hoofdkantoor

Red Company gaf PelserHartman de opdracht om het bekende hoofdkantoor van IBM in Amsterdam volledig in 3D kaart te brengen. Office Winhov maakt het ontwerp voor de herontwikkeling waarbij een WELL Platinum- en BREEAM Outstanding-certificering wordt nagestreefd. Het voormalige IBM-kantoor wordt een toekomstbestendig kantoor met een rijke architectuurgeschiedenis. Onze scanoperators en 3D-modelleurs zijn inmiddels al enthousiast aan het werk. Ze maken betrouwbare pointclouddata met high-end laserscanners. Hierop wordt een nauwkeurig Archicad BIM model gemaakt. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de beeldbepalende gevels. We zijn erg blij dat we ook dit bijzondere icoon mogen toevoegen aan onze ‘collectie’ en bedanken onze goede relatie Office Winhov en natuurlijk opdrachtgever RED Company!

IBM hoofdkantoor Amsterdam
Het fameuze voormalige IBM-hoofdkantoor

Niet alles meteen ‘kapot-scannen’

Dit project krijgt een speciale aanpak van ons. Omdat de architectuur en de situatie ons aanleiding gaven voor, zoals wij dat intern noemen, ‘het strategisch scannen’. Dit betekent dat we geen volledige inmeting uitvoeren en dus niet alles helemaal ‘kapot scannen’. Onze bouwkundigen doen aannamen op basis van hun kennis en ervaring, inzake repetitie in de opbouw van het pand en onzichtbare elementen. Na de stripsloop van het pand voeren we aanvullende metingen en controles uit. Hierdoor maken we geen onnodige kosten in de eerste fase van het project.

3D pointcloud uit laserscanmeting

Strategische 3D inmeting bestaande constructie

De eerste fase van het project betreft het inwinnen van data van het bestaande kantoorgebouw met als doel om een 3D model van de bestaande constructies te kunnen maken. Dat doen we zonder meteen een volledige inmeting uit te hoeven voeren. We meten delen van de constructie van het gebouw ‘strategisch’ in en controleren ze steekproefsgewijs, waarbij de nadruk ligt op het vastleggen van de constructieve hoofdmaatvoering. Het inmeten gebeurt gedeeltelijk met 3D laserscanners en deels door handmatige inspecties. Enkel representatieve bouwlagen worden ingemeten. Bouwlagen die een kopie lijken te zijn van de ingemeten bouwlagen worden in deze fase overgeslagen.

Op de bouwlagen die worden ingemeten, concentreren wij ons op het inmeten van de hoofd-draag-constructie. De verdiepingen worden niet compleet ingemeten. Wij meten zodanig dat we positie en omvang van de elementen van de hoofddraagconstructie kunnen controleren. Waar wij dit nodig achten meten wij boven de verlaagde systeemplafonds. Ook zullen wij op enkele verdieping op enkele posities achter de radiatoromkasting meten. Hierdoor kunnen we de positie van de vloerranden controleren.

Stadhuis Leuven 3D in kaart gebracht door PelserHartman

Het stadhuis van Leuven is meer dan alleen een bezienswaardigheid; het is een historisch en architecturaal monument dat het hart van de stad siert. PelserHartman kreeg de uitdaging en het voorrecht om zowel dit monumentale gebouw als het aangrenzende politiebureau met zorg 3D in kaart te brengen. Ons team heeft gedetailleerde 3D scans, 2D tekeningen, een 3D model van de buitenzijde, 3D viewers, orthofoto’s en een fly-through film gemaakt van dit gebouw. Deze producten vormen nu de basis voor komende restauratie- en transformatieplannen.

Gekleurde pointcloud stadhuis Leuven

3D scannen van het stadhuis was een complexe taak

Het inmeten van een gebouw van deze omvang en complexiteit is geen makkelijke taak, maar met behulp van de nieuwste technologieën en apparatuur is PelserHartman erin geslaagd om een gedetailleerde 3D scan van het stadhuis te maken. Hierbij zijn ook de bovenzijden van de verschillende kapvormen van het stadhuis in beeld gebracht met behulp van een drones en fotogrammetrie.

3D model van het exterieur van het stadhuis Leuven

Resultaten van de 3D scans

Het resultaat van de 3D scan is een digitale weergave van het stadhuis, inclusief alle details en kenmerken die nodig zijn voor verdere restauratie en onderhoudswerkzaamheden. Daarbij worden er ook een 3D-model en 2D tekeningen geleverd. Deze vormen de basis voor de nieuwe plannen voor het stadhuis.

Combinatie 2D-tekening en aanzicht pointcloud (orthofoto)

PelserHartman draagt bij aan de ontwikkeling en onderhoud van het stadhuis

Het project van PelserHartman heeft dus niet alleen bijgedragen aan het behoud van een belangrijk historisch monument, maar heeft ook de weg vrijgemaakt voor verdere restauratie en ontwikkeling van het stadhuis van Leuven. Dankzij deze inzet en expertise van ons team kunnen we blijven genieten van dit prachtige gebouw, nog vele jaren en generaties lang.

Meer weten over scannen, 2D tekenen of 3D modelleren?

Wil je meer weten of 3D laserscanning en modelleren met pointclouds? Lees dan verder op de speciale portaalpagina 3D scannen en modelleren. Heb je al een project en wil je meteen een offerte aanvragen? Dat kan via de knop hieronder. Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op.

Museum Prinsenhof Delft 3D ingescand als basis voor verbouwingsplannen

Museum Prinsenhof Delft gaat – zo’n 70 jaar na de laatste grote werkzaamheden – verbouwen en vernieuwen. Het wordt een aantrekkelijk en eigentijds museum met versterking van het monumentale karakter. Architectenbureau BiermanHenket maakte het ontwerp, PelserHartman bracht alles in kaart. We konden hierdoor we een belangrijke bijdrage doen aan het grootschalige verbouwingsproject en het behoud van dit bijzondere erfgoed. Met inzet van onze high-end 3D laserscanners hebben wij het museum ingemeten en een gedetailleerde, gekleurde pointcloud geleverd. Deze pointcloud diende als basis voor de het maken van een 3D-model en verbouwingsplannen.

Dwarsdoorsnede gekleurde pointcloud museum Prinsenhof

Belangrijke historische waarde

Het historische Prinsenhof in Delft heeft een diepgaand verleden. Het begon als een 15e-eeuws klooster en diende later als de residentie van Willem van Oranje, die hier in 1584 werd vermoord. Hierdoor draagt het Prinsenhof aanzienlijke historische waarde in de Nederlandse geschiedenis. Het Museum Prinsenhof Delft presenteert de geschiedenis van Nederland aan de hand van drie onlosmakelijke thema’s: Willem van Oranje, Delfts Blauw en de Delftse Meesters. Op deze locatie vond een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis plaats – de moord op Willem van Oranje. Het museum herbergt ook werken van prominente schilders, zoals Johannes Vermeer, en bezit de boekenkist waarmee Hugo de Groot zich 400 jaar geleden uit Slot Loevestein bevrijdde. Het gebouw waarin het museum is gevestigd, prijkt op de lijst van de top 100 belangrijkste monumenten in Nederland.

Verbouwingsplannen Museum Prinsenhof

Voor de verbouwing en renovatie van het monumentale Museum Prinsenhof zijn er verschillende uitdagingen waarmee rekening gehouden moet worden. Het historische gebouw, met zijn rijke geschiedenis voldoet niet aan de moderne eisen van een museum. De toegankelijkheid was beperkt, er was een gebrek aan daglicht en het monumentale karakter kwam niet volledig tot zijn recht. Daarnaast zijn er eisen over duurzaamheid en het creëren van een hoogwaardig museumklimaat. Een renovatie is nodig om het museum een nieuw leven in te blazen en te laten voldoen aan de verwachtingen van de bezoekers.

Impressie voorlopig ontwerp Prinsenhof Delft. Bron: BiermanHenket

Pointclouds als essentieel 3D fundament voor verbouwingsplannen

PelserHartman bood voor het verbouwingsproject van Museum Prinsenhof een innovatieve oplossing voor het in kaart brengen van het museum. Door gebruik te maken van high-end 3D laserscanners werden alle elementen van het gebouw in de vorm van miljoenen gekleurde meetpunten vastgelegd. Deze pointcloud gaf een gedetailleerd en realistisch beeld van de bestaande situatie, van zowel het interieur als het exterieur. Deze pointcloud diende als basis voor het maken van het 3D-model en de verbouwingsplannen die worden ontwikkeld door architectenbureau BiermanHenket. De nauwkeurige pointcloud data is het fundament waarop architect, adviseurs, installateurs en aannemers verder kunnen bouwen.

Pointcloud buitenzijde Museum Prinsenhof te Delft

Succesvolle resultaten door 3D scannen

De expertise van PelserHartman in 3D-laserscannen speelde een belangrijke rol in het behoud van het monumentale Museum Prinsenhof. Door de 3D-laserscantechnologie kon gedetailleerd informatie verkregen worden, wat essentieel was voor het maken van het ontwerp en renovatieplannen. Hierdoor kan het museum succesvol getransformeerd worden tot een aantrekkelijke en moderne culturele bestemming, zonder afbreuk te doen aan het historische erfgoed. Daarnaast hebben de 3D scans ook een functie als documentatie van het erfgoed.

Meer weten over 3D scannen van monumenten?

Het behouden, herstellen, renoveren of aanpassen van monumentale gebouwen is een unieke taak. Het werk omvat vaak complexe projecten vol verassingen met weinig kloppende archief-informatie. Nauwkeurige maar vooral betrouwbare metingen zijn van cruciaal belang voor het maken van de goede onderleggers zoals 2D tekeningen en BIM-modellen. Een goede basis aan de start van het project zal het proces aanzienlijk stroomlijnen. Ontdek waarom 3D-laserscanning de ideale methode is voor het meten van monumenten en hoe je optimaal kunt profiteren van de gedetailleerde meetgegevens. Wil je meer weten over het 3D inmeten en 3D inscannen van monumenten? Lees dan verder op de pagina 3D laserscannen van monumenten.

3D scanning boerderij ‘De Morgen’ in Oene

De monumentale woonboerderij genaamd ‘De Morgen’ bevindt zich op een prachtige locatie in het landelijke buitengebied van het dorpje Oene, onderdeel van de gemeente Epe. Voorheen diende het pand als boerderij en beschikt het over twee grote rietgedekte schuren/stallen, waarvan één inpandig en een mestsilo. De woning dateert uit 1840. PelserHartman maakte een volledige 3D scan van de woonboerderij en de stallen. Buro Stiel uit Elburg maakte zelf op basis van de 3D scan oftewel ‘de pointcloud’ het 3D Vectorworks model.

3D inmeten met Leica laserscanner van boerderij ‘De Morgen’ in Oene.

3D inmeten van boerderijen

PelserHartman is onder andere gespecialiseerd in het inmeten van monumentale boerderijen. Om de verschillende balklagen, spanten en scheve of schuine vlakken goed te kunnen vastleggen, maken we gebruik van 3D scanners. De ingewonnen scandata gebruiken we vervolgens om 2D tekeningen, 3D modellen, orthofoto’s en BIM modellen te maken.

Gekleurde 3D scan of pointcloud van boerderij ‘De Morgen’ te Oene

Met onze pointclouds maken mensen zelf tekeningen en 3D modellen

Door het 3D inmeten van boerderijen met laserscanners ontstaat er een wolk van meetpunten. Dat noemen we een pointcloud. De bovenstaande en onderstaande afbeeldingen geven een indruk van deze meetdata. We leveren deze pointclouds vaak aan partijen die zelf graag de tekeningen of het 3D model willen maken. Dat doen zij in software zoals Autocad, Revit, Archicad, Vectorworks en Sketch-up. Wil je zelf testen of je kunt werken met een pointcloud? Download dan voorbeelden om zelf uit te proberen op onze pagina Downloads.

Wil je zelf leren tekenen met pointclouds?

Zou je willen weten of 3D scanning voor jou een goede oplossing is? En wil je leren hoe je de technieken binnen jouw bedrijf kan toepassen? Of zou je graag willen werken met pointclouds, maar ontbreekt de basiskennis? Volg dan een (online) cursus bij PelserHartman. Wij bieden op maat gemaakte trainingen voor bedrijven. Zowel basistrainingen 3D scanning, waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is, alsook verdiepende trainingen voor mensen die al ervaring hebben met 3D laserscannen en het werken met pointclouds. Ons volledige trainingsaanbod vind je op de pagina Trainingen.

Wil je breder aan de slag met 3D scanning? Wil je meer kennis krijgen en misschien wel zelf gaan scannen? Dan is een pilotproject misschien wel iets voor jou.

Ongekleurde 3D scan of pointcloud van boerderij ‘De Morgen’ te Oene

PelserHartman maakt 2D tekeningen en 3D modellen

Natuurlijk kunnen wij voor jou tekenen en modelleren. In eigen huis maken wij naast 2D Autocadtekeningen ook 3D Revit- en Archicadmodellen. Daarnaast maken we ook verschillende soorten viewers en orthofoto’s.

Offerte aanvragen?

Heb je een boerderij of een ander monumentaal object dat ingemeten moet worden? We kijken samen met jou naar het project en de mogelijkheden. Daarbij kunnen we verschillende scenario’s uitrekenen. Offertes kun je aanvragen op ons offerteportal.

PH BLOG

NIEUWSTE BLOGPOSTS IN KENNISBANK

  • Eindelijk een landelijk breed gedragen instrument dat bijdraagt aan het terugdringen van de faalkosten in de bouw. In de afgelopen maanden werkte PelserHartman

  • PelserHartman is een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in het maken van BIM-modellen voor bestaande gebouwen en andere objecten met behulp van Archicad en

PelserHartman