Home » Projecten » Orthofoto archeologie Domplein Utrecht

Orthofoto archeologie Domplein Utrecht

Donderdag 16 mei 2017 is na vijf jaar voorbereiding de bouw gestart van Schatkamer Domplein Utrecht II. De werkzaamheden, die voor een groot deel bestaan uit archeologisch onderzoek met een grote opgraving in het najaar, zullen ruim een jaar in beslag nemen.

3D scannen archeologie Domplein Utrecht
De archeologische resten werden in kaart gebracht met 3D scanners

Het is voor het eerst in Nederland dat archeologie op deze schaal en permanent voor publiek toegankelijk wordt gemaakt. Schatkamer II krijgt een omvang van 350 m2 en een diepte van bijna 5 meter. De entree komt te liggen in het hart van het Domplein, tussen Domtoren en Domkerk. Glazen vensters in de bestrating verbinden de wereld onder en boven het plein met elkaar.

3D laserscanner voor archeologie

PelserHartman brengt met behulp van 3D laserscanners de exacte positie en afmetingen van de archeologische objecten in kaart. De informatie uit de 3D laserscan wordt vervolgens door de constructeur van het ondergrondse museum gebruikt om de exacte positie van de grondkerende damwanden te bepalen. Daarnaast wordt de scandata gebruikt voor het ontwerp en de engineering van het nieuwe museum.

PelserHartman maakt ook orthofoto’s van delen van de archeologie. Deze orthofoto’s kunnen het tijdrovende handmatige schetswerk op locatie vervangen. Dit is niet altijd noodzakelijk maar in sommige gevallen wel. Het betreft dan vaak een situatie waarbij de opname snel maar wel volledig uitgevoerd moet worden. Het kan ook zijn dat het op te nemen vlak of object erg groot is en veel elementen en grondprofielen bevat waardoor de opname met laserscanners voordeliger uitvalt.

Orthofoto van archeologie Domplein Utrecht

orthofoto archeologie Domplein
Orthofoto van archeologische resten op het Domplein in Utrecht

De hierboven en hieronder getoonde afbeeldingen lijken foto’s te zijn. Dat is echter niet zo. Het betreft hier gekleurde pointclouds. De wanden van de voormalige kruiskapel zijn ingemeten met een 3D laserscanner met ingebouwde HDR camera. De foto-opname is gebruikt om alle punten van de puntenwolk te kleuren. Vervolgens maken we een orthogonale front-view van deze gekleurde puntenwolk. Het resultaat is een  zuiver othogonaal aanzicht zonder maatfouten en zonder de verstoringen die optreden bij het ‘onthoeken’ van een foto (lensbollingen en perspectiefproblemen). Het betreft hier dus een geometrisch perfect model dat ook nog eens fotorealistisch is.

Onderstaande afbeelding is geen foto maar een gekleurde pointcloud!

Detail orthofoto  archeologie
Detail orthofoto van archeologie Domplein in Utrecht

De resolutie-instellingen van de laserscanner zijn allesbepalend bij het maken van de orthofoto’s. Onder resolutie verstaan we de afstand tussen twee meetpunten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resolutiemogelijkheden van de scanner Z+F IMAGER 5010C. De resolutie op kortere afstand dan 10 meter is eenvoudig te bepalen door de resolutie op een bepaalde afstand (uit de tabel) te delen door de werkelijke afstand van de laserscanner tot het object. Zo is de resolutie van een scan op 2 meter afstand tot het object met de instelling superhigh (3.1 mm/10)x2=0,62mm. De scanresolutie bepaald in grote mate de kwaliteit van de orthofoto. De scanresolutie kan als het ware gezien worden als de pixels in een foto.

Trueview archeologie door Gigapixel panorama’s

Het is natuurlijk altijd zeer interessant om laserscanner-producten zoals een orthofoto te vergelijken met andere technieken. Fotograaf Marc Buma maakt speciale foto-opnamen met een robot. Dit apparaat maakt een groot aantal kleine foto’s met een zeer hoge resolutie. Hierdoor is het mogelijk om een zeer hoogwaardige panorama foto te maken. Deze speciale foto opname wordt gebruikt om een zeer hoogwaardige trueview te maken waarin men zeer ver en haarscherp kan inzoomen.

Wilt u meer informatie over deze fototechniek en de trueview die hiermee gemaakt kan worden?
Lees de pagina Gigapixel panorama’s en trueview archeologie.

3D scanner domplein
3D scannen van archeologie

Meer informatie over orthofoto

U vindt meer informatie over het orthofoto’s en toepassingen van deze techniek op de pagina orthofoto fotogrammetrie. Meer voorbeelden van orthofoto’s vindt u op onze downloadpagina. Verder kunt u altijd met ons bellen voor meer informatie en uitleg over 3D inmeten voor Archeologie via +31 73 613 57 29.

NIEUWSTE PROJECTEN

3D scanning Sint-Romboutskathedraal Mechelen

De Sint-Romboutskathedraal van Mechelen is een UNESCO-werelderfgoed en de bekendste kathedraal van België. Ons team heeft zowel de gevels als alle daken en binnenzijden van de zolders in kaart gebracht met high-end 3D-scanners, total stations en drones. Het eindproduct is een set 2D-tekeningen. In deze blog beschrijven we de 3D scanning Sint-Romboutskathedraal en vertellen we waarom we 2D-tekeningen maken in plaats van 3D-modellen.

Sint-Romboutskathedraal mechelen
3D scan van Sint-Romboutskathedraal Mechelen

De meest bijzondere kathedraal van Belgie

De Sint-Romboutskathedraal, gevestigd in Mechelen, is niet alleen de belangrijkste kerk van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, maar ook een van de meest bezochte toeristische attracties in België. Deze prachtige kathedraal is vooral bekend vanwege zijn indrukwekkende toren van meer dan 97 meter hoog, die twee beiaarden herbergt en beschouwd wordt als de metropolitane kerk van het land. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de toren, als onderdeel van een groep van 56 belforten en kerktorens in België en Frankrijk, op de prestigieuze lijst van werelderfgoed van UNESCO staat vermeld.

3D scanning Sint-Romboutskathedraal te Mechelen
3D scanning Sint-Romboutskathedraal te Mechelen

3D-scans voor onderhoudsdossier en restauratieplannen

Eind 2022 werden wij benaderd door Karuur Architecten. Zij hadden van de Provincie Antwerpen de offertevraag ontvangen voor het maken van een onderhoudsdossier en de plaatsing van ladderhaken op de daken van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen. Een belangrijk onderdeel van de uitvraag betrof de opmaak van digitale opmetingsplannen. Deze tekeningen waren nodig voor het maken van de renovatie- en restauratieplannen van de dakstructuur. Ook was het belangrijk om de gevels in beeld te krijgen voor de plaatsing van steigers. Door middel van 3D scanning is de kathedraal in kaart gebracht.

Daken scannen van Sint-Romboutskathedraal te Mechelen
Daken scannen van Sint-Romboutskathedraal te Mechelen

Om de binnenzijde goed te kunnen koppelen met de buitenzijde werden targets gebruikt aan beide zijden van het dak ter hoogte van dakkapellen. Deze targets werden zowel van beneden als van boven met scanners gemeten (Leica P40 – Leica RTC) en met total station ingemeten. Via wenteltrappen en doorsteken naar het schip van de kerk werd er een extra cloud-to-cloud koppeling ter controle naar beneden gemaakt.

Een combinatie van meetinstrumenten

Deze uitdaging vroeg om een mix van verschillende meettechnieken. We hebben alle daken en gevels in kaart gebracht met behulp van high-end 3D-scanners, total stations en een drone. Een deel van het meetwerk werd zelfs handmatig uitgevoerd. De drone werd ingezet om het dakbeeld compleet te krijgen. Het eindproduct is een set 2D-tekeningen.

Waarom 2D tekeningen en geen 3D model?

We tekenen niet meer op de plank of tekentafel, de bouw is een 3D wereld geworden. Toch maken we nog vaak 2D-tekeningen. Dat gebeurt binnen alle ‘takken van sport’ binnen de bouw, maar misschien nog wel het meest bij gevel- en dakrestauraties. Hierbij is het vaak minder van belang om de volledige gevelopbouw op tekening te hebben. Alleen het buitenaanzicht van de gevel en het dak is vaak voldoende. De restauratie-architect weet vaak wel hoe de gevel in elkaar steekt en hoeft niet altijd alle informatie in een 3D model terug te vinden.

3D pointcloud van bovenzijde daken Sint-Romboutskathedraal
3D pointcloud van bovenzijde daken Sint-Romboutskathedraal in Mechelen

3D modellen zijn duurder

Natuurlijk kunnen we ook een 3D-model van een gevel maken. Echter, om dit goed te kunnen doen, moeten we ook de binnenzijde van de gevel inmeten. Dit is kostenverhogend, terwijl het eigenlijk geen meerwaarde heeft voor een gevelrestauratie die aan de buitenzijde plaatsvindt. Daarom meten we alleen de buitenzijde van de gebouwschil en produceren we 2D-tekeningen van de aanzichten. We maken dan vaak de bekende bouwkundige gevel- en dakaanzichten op schaal 1:100, 1:50 of 1:20.

2D blokkentekeningen van natuursteen

Regelmatig worden we gevraagd om blokkentekeningen te maken van de natuursteen. Dit is een speciaal klusje en niet altijd even eenvoudig. Wil je hier meer over weten? Lees dan de blog ‘Hoe maak je een blokkentekening van een gevel voor de restauratie van natuursteen?’.

Blokkentekening natuursteen voor restauratie
Blokkentekening natuursteen voor restauratie

Conclusie

Al met al was het maken van 2D-tekeningen van de Sint-Romboutskathedraal de beste optie voor dit restauratieproject, gezien de specifieke behoeften en vereisten van de klant. Door gebruik te maken van een combinatie van verschillende meetinstrumenten konden we alle benodigde informatie verzamelen om gedetailleerde tekeningen te produceren voor de restauratie- en renovatieplannen van de dakstructuur en de plaatsing van steigers. We hopen dat ons werk zal bijdragen aan het behoud van dit prachtige werelderfgoed en dat toekomstige generaties ervan kunnen blijven genieten.

PelserHartman staat op vakbeurs MONUMENT 2023

23, 24 en 25 mei 2023 staat PelserHartman op de vakbeurs Monument in de Brabanthallen in Den Bosch. “Digitalisering Voor Verduurzamen Erfgoed” is ons thema dit jaar. Wil je weten wat onze 3D scan-, modelleer- en monitoringstechnieken voor jouw project kunnen betekenen? Ben je benieuwd welke nieuwe innovaties wij dit jaar gaan introduceren in de monumentenwereld? Wil je alles weten over onze speciale Erfgoed Actie 2023, of in gesprek gaan over jouw monument of verduurzamingsproject? Kom spontaan langs op onze stand C003 of maak vooraf een gerichte afspraak met één van onze adviseurs.

Lees hier verder over de beurs.

Monitoring houten hoofdgebouw MERU Vlodrop

In het natuurpark de Meinweg in Vlodrop staat een heel bijzonder gebouw van de Maharishi European Research University, oftewel MERU. Zowel de dragende als niet-dragende constructie van het gebouw is volledig van hout. Deze constructie beweegt en verandert van vorm, wat heeft gezorgd voor discussie over de eventuele gevolgen. PelserHartman is ingeschakeld voor de monitoring van het gebouw om grip te krijgen op de bewegingen en de oorzaak.

Monitoring beweging constructie

Het houten gebouw is ongeveer 25 jaar geleden gebouwd en destijds berekend op een bepaalde krimp. De theorie is nu dat de krimp meer blijkt te zijn dan gedacht en dat daardoor de structuur niet meer volledig symmetrisch is. De horizontale balken zijn mogelijk harder gekrompen dan de verticale kolommen.

Total Station meting
Hoog nauwkeurige meting met een Leica Total Station

De houten constructie beweegt zeer waarschijnlijk nog steeds als gevolg van krimp. Dat is op zich niet vreemd als men werkt met organische materialen. Maar dit verschijnsel heeft wel een aantal vragen opgeroepen. Om discussies hierover goed te kunnen voeren, zijn duidelijke gegevens nodig over de bewegingen van het gebouw. Daarom heeft MERU PelserHartman ingeschakeld voor het maken en uitvoeren van een monitoringsplan.

Gevelopmeting met een high-end laserscanner tbv scheefstandsanalyse

Monitoringsplan

In dit plan spelen verschillende soorten sensoren en methodes een rol. Met speciaal gemonteerde vaste meetpunten houden wij de verticale verplaatsingen in de gaten. In de 3D-scans zien we de afwijkingen in de gevelvlakken, zoals de scheefstanden. We zien meteen na de eerste meting wat de huidige scheefstand bij aanvang van de monitoringscampagne is. De tiltsensoren geven grip op de scheefstand en horizontale bewegingen van het gebouw. We hebben het plan zo ingericht dat we binnen 1 maand de grootste bewegingen kunnen vaststellen. Daarna zullen we de eerste analyse maken. 1 maand later zullen we dezelfde opnamen uitvoeren, waardoor we de twee verschillende meetperioden kunnen vergelijken. We hebben het zo gepland dat we zowel een koude als ook een warmere periode meenemen. Na de slotanalyse kunnen de discussies pas echt goed onderbouwd worden gevoerd.

MERU internationaal centrum in Vlodrop

Maharishi Mahesh Yogi, de oprichter van de Maharishi European Research University (MERU), vestigde zich in 1990 met zijn wetenschappelijke staf in Vlodrop, waar hij sindsdien het internationale centrum heeft geleid dat onderzoek en onderwijs coördineert op het gebied van spiritualiteit, vrede, onderwijs, natuurlijke gezondheid, biologische landbouw, armoedebestrijding en architectuur in overeenstemming met de natuurwetten. MERU heeft als doel om de Vedische Kennis, oftewel de totale kennis van de natuurwet en bewustzijn, aan te bieden aan geïnteresseerden over de hele wereld. Deze kennis werd ooit door zieners in hun eigen bewustzijn ontdekt en vormt de basis van het onderzoek en onderwijs dat MERU aanbiedt.

Pointcloud uit de 3D laserscanner.

Meer weten over monitoring?

Wil je weten wat wij allemaal kunnen? Onze pagina monitoring geeft het overzicht van onze diensten en producten. Daarnaast geven we uitleg over verschillende soorten monitoringstechnieken. Je kunt ook direct een offerte aanvragen voor jouw project.

NEN2580 rapportage Markt Den Bosch

Op 27 februari 2016 stortte het pand aan de markt van ’s-Hertogenbosch in. De volgende dag scande PelserHartman de ravage om de situatie te documenteren. Jaren later kwam het project weer bij ons op tafel. Deze keer kwam de vraag vanuit de constructeur. We scanden de kelder en de belendende gevels. Vorige week stonden we voor de derde keer op de hoek van de markt. Deze keer voor het inmeten van de nieuwe situatie voor het maken van een NEN2580 rapportage. Dit soort rapporten krijgen binnenkort een officiële status vanuit branchevereniging Vm2. De NEN2580 certificaten kunnen gemaakt worden door bedrijven die hier speciaal voor gecertificeerd zijn. PelserHartman is binnenkort gecertificeerd volgens ‘de erkenningsregeling oppervlaktebepalingen NEN 2580 en NTA 2581’ door SKG-IKOB.

Het nieuwe ontwerp door HP architecten. (Bron: HP architecten)

Nieuwbouw aan de Markt van ’s-Hertogenbosch

In februari 2016 stortte het gebouw op de hoek van de Markt en de Hinthamerstraat in Den Bosch in. Opdrachtgeefster mevrouw Clingeborg-Hoedemakers gaf HP architecten uit Rotterdam de opdracht om voor deze prominente plek een plan te maken. Het ontwerp van de architect voorziet in een winkelruimte op de begane grond en twee woningen daarboven. Het ontwerp is uit 2019 en de oplevering volgt in 2023. De nieuwbouw werd snel en accuraat digitaal ingemeten met 3D laserscanapparatuur.

NEN2580 SCAn
3D laserscanning buitengevel nieuwbouw

Ingestorte pand Pearl

Twee historische gebouwen waarin de winkel Pearle gevestigd was, stortte in op zaterdag 27 februari 2016. De locatie werd al snel een soort toeristische trekpleister en vele foto’s en films verschenen op het internet. PelserHartman maakte 3D laserscans van de situatie waardoor alles tot op de millimeter ingemeten is. Een deel van deze documentatie kan je bekijken via 3D viewers. Deze manier van documenteren wordt vaak toegepast bij ongevallen en forensisch werk. Door de situatie in te scannen kan men snel starten met het opruimen van de puinhoop en het herstellen van de schade.

Wil je zien hoe de situatie toen was? Lees de blog 3D scan ingestort pand markt Den Bosch.

3D pointcloud instorting Pearl in 2016

Certificering voor NEN2580 rapporten

Branchevereniging Vm2 heeft leden die deskundig zijn in het opstellen van vloeroppervlaktemetingen. Zij zijn gecertificeerd volgens ‘de erkenningsregeling oppervlaktebepalingen NEN 2580 en NTA 2581’ door SKG-IKOB. PelserHartman is sinds 2022 lid van de branchevereniging Vm2 en doorloopt momenteel de certificeringsprocedure.

Correcte bepaling oppervlakten is essentieel

Kwaliteit is van groot belang voor branchevereniging Vm2. Ze zorgen ervoor dat mensen kunnen rekenen op betrouwbare en eenduidige meetrapporten. Dat is belangrijk want veel partijen baseren hier immers hun berekeningen en kostencalculaties op. Ook de prijs van woningen, winkels en kantoren heeft als grondslag de oppervlakte. Het is dus erg belangrijk dat de juiste oppervlakte op de correcte manier bepaald wordt. Sinds 2019 is er de certificeringsregeling ‘Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581’. Deze regeling bevat strenge kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen gaan onder andere over werkprocessen en rapporteringswijze. Onafhankelijke certificatie-instelling SKG-IKOB controleert meerdere keren per jaar of een lid aan de eisen voldoet. Zij doet een audit op kantoor, een audit op een meetlocatie en een aantal audits op afstand.

Contact

Wil je meer info over NEN2580 rapportages of over 3D scanning? Neem dan contact met ons op.

Scan2BIM historische sluis Zevenhuizer Verlaat

De historische sluis Zevenhuizer Verlaat in het Rottemerengebied wordt opgeknapt. In 2022 vond er alvast een grondig onderzoek van de sluis plaats waarbij de sluisdeuren uit de sluis werden getakeld. Advies- en ingenieursbureau Wagemaker uit Rosmalen kreeg de opdracht om het plan van aanpak te maken en de engineering te doen voor de renovatie van de sluis. Om het advieswerk goed te kunnen uitvoeren is een correct model van de bestaande situatie essentieel. Daarom schakelden zij PelserHartman in voor de zogenaamde scan2BIM werkzaamheden. De sluis werd 3D ingemeten met een laserscanner om daarna een 3D BIM Revit model te kunnen maken.

De historische sluis ‘Het Zevenhuizer Verlaat’

Sluis ‘Het Zevenhuizer Verlaat’

Het Zevenhuizer Verlaat is een schutsluis met puntdeuren tussen de Rottemeren en de Hennipsloot in de provincie Zuid-Holland. De sluis zorgt voor een vaarweg van Rotterdam binnendoor over de Ringvaart naar Gouda. Het Zevenhuizer Verlaat is voornamelijk van belang voor de pleziervaart. Nabij de sluis staat de monumentale Eendrachtsmolen.

De afbeelding hierboven laat een combinatie van de 3D scan met het 3D model zien in Revit

Achtergrond van het project

De provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas werken samen om de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel door de Hennipsloot en Ringvaart te verbeteren. Het is de ambitie van de gemeente Zuidplas om de bedieningstijden van de bruggen en sluizen verruimen. Het Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas zorgen voor steigers, informatiepanelen en passeerplekken. Het hoogheemraadschap zal de sluis Zevenhuizer Verlaat opknappen. De Hennipsloot is reeds uitgebaggerd voor een goede bevaarbaarheid.

Bovenaanzicht van de 3D meting (gekleurde pointcloud)

Deze verbeteringen dragen bij aan het doel van de provincie om het recreatieve, regionale vaarnetwerk te versterken. Om deze reden ontvangen verschillende deelprojecten binnen de samenwerking financiële steun van de provincie.

Behalve de sluis opknappen, onderzoekt het hoogheemraadschap in hoeverre de bediening van de sluis deels kan worden geautomatiseerd. Ook komt er voor vissen een betere verbinding tussen de Hennipsloot en de Rotte, zodat zij veilig heen en weer kunnen zwemmen.

pointcloud sluis
3D laserscandata in de vorm van miljoenen gekleurde meetpunten

3D inmeten sluis met laserscanner

Voor dit project is niet alleen de sluis van belang, maar ook de direct omliggende omgeving. Daarbij is het belangrijk voor het ingenieursbureau dat de positie en oriëntatie van de sluis precies klopt. Oftewel, het is belangrijk om te weten hoe de sluis gepositioneerd is in het Rijksdriehoeksstelsel en ten opzichte van NAP. Dat laatste is hier natuurlijk extra van belang in verband met de waterstanden in relatie tot sluisdeuren en de wanden van de sluiskolk. We hebben ervoor gekozen om zowel de sluis als ook de omgeving in het meten met een statische 3D laserscanner. Hierdoor krijg je de meest uitgebreide en nauwkeurige inmeting. Total station en GPS werden gecombineerd om de scandata, oftewel de pointcloud in het juiste coördinatenstelsel te kunnen plaatsen.

3D BIM model sluis (render)

3D BIM Revit model

Voor het maken van een goed renovatie- of restauratieplan is het belangrijk om goed grip te hebben op de bestaande situatie. Wanneer we een aanvraag krijgen om een sluis in te meten spreken we eerst met de klant goed af wat het eindproduct zou moeten worden. Daarna bepalen we samen hoe de inmeting uitgevoerd zou moeten worden om ervoor te zorgen dat dit eindproduct gemaakt kan worden. In dit geval maakten wij op basis van de gemaakte gekleurde pointclouddata een 3D Revit BIM model. Dat noemen we ook wel scan2BIM of scan-to-BIM. Op basis van dit model kan Wagemaker verder engineren.

Bruggen, sluizen en infra inmeten

Met behulp van 3D laserscanners, hoog nauwkeurige Total Stations, drones en speciale monitoringstechnieken meet PelserHartman bruggen, sluizen en andere civiele objecten. Heb je zelf een project? Neem dan contact met ons op.

Het Spookslot in 3D vereeuwigd

Met veel plezier kunnen we eindelijk het grote nieuws met jullie delen! Het Spookslot wordt met een unieke 3D beleving vereeuwigd in de metaverse. Samen met de Efteling en Boldly-XR hebben we een ongekende 3D-ervaring gecreëerd die het iconische gebouw tot leven brengt. Een unieke samenwerking! Sinds 1978 was het Spookslot een geliefd onderdeel van de Efteling, maar de tand des tijds heeft ervoor gezorgd dat het plaats gaat maken voor een nieuw spookachtig themagebied. Omdat de Efteling bekendstaat om haar creatieve sprookjes en attracties die van generatie op generatie beleefd kunnen worden, is besloten door de Efteling om het Spookslot digitaal te vereeuwigen. Hierdoor is deze ervaring ook toegankelijk voor toekomstige generaties.

Capturing Reality

Capturing Reality is vaak de opgave binnen PelserHartman. Maar dan wel écht de werkelijkheid vastleggen in miljarden coördinaten. Regelmatig doen we dit voor monumentale complexen en ander erfgoed. Van Anne Frank huis tot het Binnenhof. We zoeken graag actief de samenwerking op om Nederlands meest bijzondere objecten in te scannen. Gewoon omdat het supergaaf is om bijzondere gebouwen 3D in te meten en te documenteren voor het nageslacht. De Efteling had al plannen om het Spookslot te vereeuwigen. Dat was een perfecte match met onze zoektocht naar een bijzonder project voor 2022.

3D laserscanning van de buitenzijde van het Spookslot (Foto: Efteling)

Een unieke en niet eerder vertoonde ontwikkeling

De Efteling maakt voor het eerst een attractie zichtbaar in de ‘metaverse’ en vereeuwigt daarmee het Spookslot met een unieke 3D beleving. Iedereen kan straks in deze metaverse om het attractiegebouw heen lopen. Medewerkers van de Efteling krijgen een NFT waarmee zij toegang krijgen tot de binnenzijde. Deze ‘non-fungible tokens’ zijn uniek en niet vervangbaar.

3D laserscan komt tot leven

Het PelserHartman-team legde met 3D scantechnologie het Spookslot tot in detail vast net voor de sloop. Dit inmeten gebeurde met high-end 3D laserscanners die twee miljoen meetpunten per seconde maken. Ook maakten we foto’s waardoor er gekleurde puntenwolken, oftewel pointclouds, ontstaan. Het maken van de onderliggende 3D meetdata vereiste het gebruik van de nieuwste technieken. Voor het Spookslot voerden we samen met Boldly-XR een uniek technologisch hoogstandje uit. Boldly-XR verwerkte onze scandata. Ze zijn gespecialiseerd in het creëren van realtime, meeslepende 3D- en AR-ervaringen. Zij hebben de scan omgezet in een prachtige en immersieve 3D-ervaring in de metaverse.

De high-end 3D laserscanner meet met twee miljoen punten per seconde de binnenzijde van het Spookslot

Spookslot digitaal vereeuwigd

We zijn zeer dankbaar dat we op onze eigen manier hebben kunnen bijdragen aan het behoud van het Spookslot. Dit is een iconisch gebouw geweest met een bijzondere betekenis voor heel veel mensen. Door het te vereeuwigen in de metaverse, wordt ervoor gezorgd dat deze betekenis ook behouden blijft voor toekomstige generaties. De NFT garandeert de exclusiviteit van dit project.

Laat jouw bijzondere object kosteloos inscannen

Heb je zelf een zeer speciale opgave of een tof idee? Dien dan een voorstel bij ons in! Eens per jaar kiezen wij een project uit en gaan we de samenwerking aan. Kosteloos, als jij tenminste een leuke tegenprestatie kunt bedenken. Wij gunnen ons team namelijk graag de ruimte en het plezier om zeer bijzondere objecten in te scannen “gewoon omdat het kan en leuk is!”. Soms om een goede relatie te helpen, of als vrijwilligerswerk en soms gewoon omdat het supergaaf is om bijzondere gebouwen 3D in te scannen en te documenteren voor het nageslacht.

Heb je een zeer bijzonder project? Neem dan contact met ons op!

3D laserscanning voor renovatie Château St. Gerlach

Voor de renovatie van Château St. Gerlach heeft PelserHartman het monumentale kasteel ingemeten met 3D laserscanapparatuur voor Zoom Industries. Op basis van deze nauwkeurige 3D inmetingen zijn plattegrond-, doorsnede- en geveltekeningen gemaakt. Deze tekeningen vormen de basis voor de renovatieplannen van het Château. Alle betrokken partijen maken gebruik van dezelfde basisinformatie waardoor de kans op (communicatie) fouten verkleind wordt.

Pointcloud PelserHartman
Ongekleurde pointcloud van Château St. Gerlach

3D laserscanning kastelen en landgoederen

De maatvoering van een oud kasteel zoals Chateau St. Gerlach in Valkenburg is vaak niet te herleiden vanuit de aanwezige archieftekeningen. Vroeger werden zaken vaak ter plekke in het werk bepaald en uitgevoerd. En al helemaal niet meer op een bouwtekening – als deze er al was – bijgewerkt. Oftewel, men deed niet aan revisie.

Ongekleurde Pointcloud
Doorsnede van een ongekleurde puntenwolk

Het is zo goed als onmogelijk kastelen en landgoederen met de hand (na) te meten. Niet alleen vanwege scheefstanden en schuinten, maar natuurlijk ook vanwege de omvang. Daarom hebben we dit prestigieuze kasteel met 3D laserscanning technieken ingemeten. Het resultaat uit een laserscanner is een pointcloud. Een wolk van meetpunten.

Pointcloud als onderlegger voor 2D tekenwerk

Niet alle betrokken partijen kunnen werken met pointclouds. Daarom hebben we op basis van de pointcloud 2D tekeningen gemaakt van de plattegronden en gevels. Daarnaast hebben we ook enkele doorsnede tekeningen gemaakt.

2D gevelaanzicht
2D gevelaanzicht op basis van pointcloudinformatie

Meer weten over scannen en 2D tekenen of 3D modelleren?

Wil je meer weten over 3D laserscanning en modelleren met pointclouds? Lees dan verder op de speciale portaalpagina 3D scannen en modelleren. Vandaaruit kun je weer doorklikken naar verschillende onderwerpen rondom het scannen en werken met pointclouds. Ook vind je daar knoppen die toegang geven tot formulieren waarmee je offertes kunt aanvragen. Heb je al een project en wil je meteen een offerte aanvragen? Dat kan via de knop hieronder.

BIM model Museum Catharijneconvent Utrecht

Museum Catharijneconvent koos PelserHartman uit om het Utrechtse museum in kaart te brengen. We zijn blij dat we dit mooie complex mogen toevoegen aan onze ‘collectie’ musea. Natuurlijk trokken we graag weer alles uit de kast voor dit bijzondere project. Onze scanoperators en 3D-modelleurs waren afgelopen maanden hard maar enthousiast aan het werk. Ze maakten betrouwbare pointclouddata met high-end laserscanners en een BIM model LOD300. We bedanken het museum en Anja In ’t Velt – de Groot voor het gestelde vertrouwen.

3D BIM model LOD300 van Museum Catharijneconvent in Utrecht

Samen een goed doordacht plan maken

In februari dit jaar maakten we het plan om het monumentale museumcomplex in kaart te brengen. Dit deden we natuurlijk in nauwe samenwerking met de mensen van het museum. Hierbij staat het einddoel bij ons altijd centraal; datgene doen en maken dat nodig is voor plannenmakers en de ontwerpende partijen. Het BIM model moest de goede basis zijn voor bureau KAAN Architecten.

Gekleurde pointcloud van Museum Catharijneconvent in Utrecht

3D scans en viewers als basis

Begin maart startten de scanwerkzaamheden en eind mei kon het 3D model worden opgeleverd. Het werk bestond uit verschillende onderdelen die op verschillende manieren werden uitgewerkt. De basis-inmeting werd uitgevoerd met Leica-scanners. Dit leverde nauwkeurige coördinaten in de vorm van een puntenwolk. Daarnaast maakten we foto-opnamen tijdens het scannen waardoor een gekleurde pointcloud gemaakt kon worden. Deze data werd ook gebruikt voor het maken van 360-graden panorama foto’s en twee verschillende 3D viewers.

Een 3D BIM REVIT model als eindproduct

Maar het grootste en belangrijkste eindproduct was het 3D REVIT model dat gemaakt werd op het detailniveau LOD 200 waarbij de monumentale gevels werden uitgewerkt op het niveau LOD 300. Met de twee verschillende viewers konden zowel de pointclouddata als ook de bolfoto’s, online en offline bekeken worden. Het betreft hier de viewers Leica Jetstream en Cyclone Enterprise.

Ongekleurde pointcloud van Museum Catharijneconvent in Utrecht

Een nieuw ontwerp voor het museum

Museum Catharijneconvent besloot in 2021 op zoek te gaan naar een architect voor een grootschalige verbouwing. Dit vanwege de groeiende belangstelling voor het museum en om het museum klaar te maken voor de toekomst. Met de verbouwing wil het museum een gedroomde nieuwe collectiepresentatie maken voor het onderwijs (samen met tentoonstellingsontwerper OPERA Amsterdam), meer tentoonstellingen presenteren, verduurzamen en niet in de laatste plaats het prachtige complex in de etalage zetten. KAAN Architecten is door het museum gekozen om het ontwerp te maken voor de verbouwing. Zij presenteerden, in een vol Tivoli Vredenburg, een visie waarin het monument en de nieuwe architectuur elkaar optimaal versterken. Het museum werkt momenteel aan de doorontwikkeling van het ontwerp.

Meer weten over scannen en modelleren?

Wil je meer weten over 3D scannen en modelleren met pointclouds? Lees dan verder op de speciale portaalpagina 3D scannen en modelleren. Vandaaruit kun je weer doorklikken naar verschillende onderwerpen rondom het scannen en werken met pointclouds. Ook vind je daar knoppen die toegang geven tot formulieren waarmee je offertes kunt aanvragen. Heb je al een project en wil je meteen een offerte aanvragen? Klik dan hier.

PH BLOG

NIEUWSTE BLOGPOSTS IN KENNISBANK

  • In functie van droogte en wijzigingen in de waterhuishouding Verandering in grondwater is een actueel thema in Nederland. Het zakken van het grondwater,

  • Op weg naar een ILS voor pointclouds Publicatiedatum 25 oktober 2021 Inwinning van data moet aan banden worden gelegd. Ingewonnen data moet beter aansluiten op