ERFGOED ACTIE 2023

*verlengd tot 1 juni i.v.m. vakbeurs MONUMENT Brabanthallen*

PELSERHARTMAN SCHIET MONUMENTEIGENAREN TE HULP BIJ VERDUURZAMING EN RENOVATIE

Monumenteigenaren hebben het al moeilijk genoeg. Daarom hebben we het jaar 2023 uitgeroepen tot het jaar van de Kastelen, Landgoederen, Kerken en Kloosters. Bouwprojecten op het vlak van restauratie en renovatie krijgen bij ons extra aandacht en voorrang. Samen met een paar serieuze marktpartijen bieden wij uitgebreide aanbiedingen met hoge kortingen op het inmeetwerk, de 3D laserscanning en de monitoring. Dat alles met het doel om ons belangrijke erfgoed te behouden voor de komende generaties.

Speciale beursaanbieding vakbeurs MONUMENT 23, 24 en 25 mei

Enkel en alleen in de maand mei geldt de Erfgoed Actie voor alle monumentale gebouwen.

ARTIKEL ERFGOED ACTIE IN VAKBLAD MONUMENTAAL

Onze Erfgoedactie 2023 is in monumentenland niet onopgemerkt gebleven. Jeroen Pelser vertelt in het vakblad Monumentaal over de betrokkenheid van PelserHartman bij cultureel erfgoed en hoe het ingenieursbureau monumenteigenaren te hulp wil schieten. Je kunt het hele artikel downloaden door hier of op de afbeelding hiernaast te klikken.

Inzet hightech meet- en tekentechnieken bij verduurzaming

Ons erfgoed krijgt het de komende jaren zwaar te verduren. De kosten voor het onderhoud van monumentale panden zijn te hoog. Daarnaast dragen monumenteigenaren ook nog eens de zware lasten die ontstaan als gevolg van wateroverlast, verdroging en de energiecrisis.

Monumenten moeten verduurzaamd worden en dat is een hele grote uitdaging voor eigenaren, bouwhistorici, architecten, aannemers en technische installateurs. Zij hebben betrouwbare informatie nodig om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Wij zetten al onze kennis en technieken in om een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van ons erfgoed. Maar er zijn nog meer uitdagingen.

BETROUWBARE MEETGEGEVENS ZIJN ESSENTIEEL

Monumentale gebouwen of objecten in stand houden, restaureren, renoveren of verbouwen is sowieso altijd bijzonder werk. De projecten zijn vaak omvangrijk, regelmatig complex van aard, en vol onduidelijkheden en verrassingen. Betrouwbare informatie over de afmetingen is daarom bij de start van een project essentieel. Het beschikken over de goede betrouwbare maatvoering is cruciaal voor het maken van de juiste tekeningen, BIM-modellen of digital twins. Daarnaast is het van belang monumenten periodiek te  monitoren op het vlak van verzakkingen, andere bewegingen en trillingen. Daarbij leidt het ook tot efficiëntie in het restauratie- of renovatieproces, wat kostenbesparingen oplevert voor de opdrachtgever.

ERFGOED ACTIE 2023

PelserHartman heeft een groot hart voor cultureel erfgoed en een grote passie voor innovatieve technieken. Door deze combinatie hebben wij bijna altijd een oplossing voor iedere uitdaging en budget. Wij zien het als onze missie om dit bijzondere erfgoed te behouden voor volgende generaties.

Wij willen helpen waar dat kan met inzet van onze meet-, teken- en monitoringstechnieken. Daarom hebben wij besloten dat 2023 binnen PelserHartman ‘het jaar is van de Kastelen, Landgoederen, Kerken en Kloosters’. Deze projecten krijgen voorrang, we geven kortingen en bieden extra producten. Maar ook hebben we creatieve oplossingen om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Zelf meedoen, meescannen, zelf tekenen of modelleren, er is veel mogelijk. Graag gaan we met jou het gesprek aan over jouw bijzondere project.

SPELREGELS

  • Jouw project moet een monumentaal object zijn.
  • Om mee te doen aan deze actie moet je jouw project voor 1 juni 2023 aanmelden.
  • Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties, kortingen of reeds gemaakte afspraken.
  • Jouw project mag gebruikt worden in de marketing van PelserHartman. Uiteraard houden we rekening met privacy.

MINIMAAL 25% KORTING BIJ PELSERHARTMAN

Wat kunnen we doen om te helpen? We geven graag een fikse korting op het meetwerk. Verder maken we een aantal gratis producten zoals 3D viewers en ortho foto’s. Maar hoe mooi zou het zijn als het meetwerk helemaal gratis zou zijn? We zijn in gesprek hierover met een paar grote marktpartijen. Wordt vervolgd!

Wil je de samenwerking of partnership met ons aangaan? Dan krijg je ook korting op het teken- en modelleerwerk. Daarbij worden dan al jouw scanprojecten geplaatst op een speciale online 3D viewer.

 

erfgoed actie monumenten

Afspraak maken

Wil je met ons in gesprek over jouw project? We buigen ons graag over jouw opgave!
Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op.

Afspraak maken erfgoedactie 2023

  • Mijn gegevens

Direct vragen? Bel of mail ons gerust!
Wij staan u graag te woord.

 

PelserHartman Group B.V.
De Gruyter Fabriek (Ingang F, tweede verdieping)
Veemarktkade 8
5222 AE  ‘s-Hertogenbosch
tel. 073-6135729
[email protected]

PelserHartman houdt kantoor in De Gruyter Fabriek te ‘s-Hertogenbosch. In dit tot bedrijvenverzamelgebouw omgetoverde historische fabriekscomplex kunt u ons vinden via ingang F , op de 2e verdieping. (Boven de Brasserie)

 

KASTELEN EN LANDGOEDEREN

Het verduurzamen, renoveren of restaureren van een kasteel of landgoed is tegenwoordig een zeer uitdagende klus geworden. De kans op onaangename verrassingen is groter dan bij de meer reguliere bouwprojecten. Kastelen en landgoederen kennen geen standaard opbouw en aannames over maatvoering blijken vaak niet te kloppen.

KERKEN EN KLOOSTERS

Een kerk of klooster inmeten is een specialisme, want het zijn grote, complexe structuren, met soms sterk afwijkende maatvoering. Dit vraagt om een slim plan van aanpak en inzet van high-end apparatuur. Een kerktoren inmeten is daarbij nog iets lastiger, vanwege de grote hoogte.

MONUMENTEN

Monumentale gebouwen of objecten in stand houden, restaureren, renoveren of verbouwen is bijzonder werk. Niet alleen omdat monumenten vaak van grote culturele waarde zijn, maar ook omdat de projecten soms omvangrijk zijn, regelmatig complex van aard, en vaak vol onduidelijkheden en verassingen.

INDUSTRIEEL ERFGOED EN FABRIEKSSCHOORSTENEN

Naast kerken, kloosters, kastelen en landgoederen hebben we in Nederland en België veel waardevol industrieel erfgoed. Het European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage heeft 2023 uitgeroepen tot het jaar van de fabrieksschoorstenen. Een specifiek onderdeel binnen het industrieel erfgoed.

Het industrieel erfgoed valt buiten onze erfgoed actie, maar uiteraard maken we graag een scherpe aanbieding. Daarbij zijn een aantal producten zoals 3D viewers voor dit soort projecten gratis.

 

Monitoring

Droogte, verandering in waterstanden en bodemgesteldheid leidt tot schade aan monumenten. Bovendien is er bij bouw- en sloopwerkzaamheden kans op schade. PelserHartman houdt de monumenten in de gaten om de kans op schade zo klein mogelijk te houden. We leggen beweging, vervorming en verzakking door trillingen vast. Dit noemen we monitoren. Onze meettechnici en bouwkundigen maken de risicoanalyses en monitoringsplannen. Ze leggen de uitgangspositie vast in een nulmeting en voeren daarna de meet-en monitoringswerkzaamheden uit.

Wil je met ons in gesprek over monitoring? Dit kun je aangeven in het bovenstaande formulier.

3D LASERSCANNING & POINTCLOUDS

De beste methode om een monument in te meten is momenteel 3D laserscanning.  De uitgebreide meetdataset geeft een exacte kopie van het monument en vormt de perfecte bron van informatie voor alle partijen en een prima uitgangspunt voor het maken van alle tekeningen, onderzoeken en analyses. De data kunnen tevens dienen als nulmeting, basis van deformatie-analyses en documentatie van het hele monument en omliggend terrein.

 

PelserHartman