Bouwkundige vooropname of nulmeting

Het is raadzaam om de staat van panden en omgeving vast te leggen voordat sloop- of bouwwerkzaamheden starten. Op basis van een bouwkundige vooropname of nulmeting wordt een rapport opgesteld. Hiermee kunt u aantonen wat de situatie was voor de start van de werkzaamheden. Het rapport laat alle schade zien die reeds aanwezig was. Het afhandelen van schadeclaims wordt hierdoor een stuk eenvoudiger en het helpt de partijen bovendien om beter te beoordelen wat de gevolgen zijn van de sloop- of bouwactiviteiten. De bouwkundige vooropname, die in de volksmond ook wel nulmeting wordt genoemd, helpt bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade.

Van Alfen bouwkundige inspecties en advies

PelserHartman houdt beweging en zakking van gebouwen en andere structuren in de gaten om de kans op schade zo klein mogelijk te maken. Dit noemen we monitoren en dit werk start met een nulmeting. Er zijn dus twee verschillende activiteiten die beiden de naam nulmeting hebben. Erg verwarrend natuurlijk, want een vooropname wordt dus ook wel eens een nulmeting genoemd.

Het uitvoeren van bouwkundige inspecties en vooropnamen zijn aparte specialismen. Deze werkzaamheden worden opgepakt door onze partner van Alfen. Zij zijn tevens ook gespecialiseerd in de uitvoering van conditiemetingen conform de NEN2767.

Meteen een bouwkundige vooropname aanvragen

Wilt u een bouwkundige vooropname laten uitvoeren en weten wat de kosten zijn? Doe dan meteen een aanvraag via onderstaand aanvraagformulier. Jouw invoer wordt direct doorgestuurd en in behandeling genomen door van Alfen.

Ben je op zoek naar een nulmeting voor monitoring?

Bedoel je toch ‘die andere nulmeting’ ? En wil je meer weten over het vakgebied monitoring? Onderstaande link stuurt je naar een pagina die veel informatie geeft over het meten en volgen van zakkingen en vervormingen van gebouwen en andere objecten.

Organisatie

In deze tijd is het niet meer denkbaar om een bouw- of infraproject uit te voeren zonder rekening te houden met de omgeving. Zowel voor een opdrachtgever als voor omwonenden, is het van belang dat er in de voorbereiding zorgvuldig naar bouwmonitoring wordt gekeken. PelserHartman legt de positie en vorm van gebouwen en omgeving vast en houdt verandering hiervan in de gaten. We noemen dit monitoring. Wij kijken bijvoorbeeld of gebouwen bewegen, zakken of trillen onder invloed van sloop- of bouwwerkzaamheden. Onze partner van Alfen voert altijd de bouwkundige vooropnamen uit. Kwaliteit, kennis van zaken, flexibiliteit naar de opdrachtgever en bewoners zijn de kernwaarden die bij van Alfen bovenaan staan.

De opname-experts van van Alfen zijn volledig onafhankelijk. Een gedegen en onafhankelijke werkwijze maakt dat de rapportages van de bouwkundige opnames en metingen gelden als documenten met juridische houdbaarheid.

De bouwkundige vooropnamen worden uitgevoerd onder het KOMO Procescertificaat BRL 5024 voor het uitvoeren van bouwkundige opnamen. Tevens worden opnamen verricht door of onder toezicht van register experts NIVRE Monitoring Bouw&Infra.

Uitvoeren opname

Door de jarenlange ervaring van van Alfen en PelserHartman, kunnen wij samen voor onze opdrachtgever een grote rol van betekenis zijn in het adviseren en inventariseren om een opname en eventueel monitoring te organiseren voor belendingen en infrastructuur.

De bouwkundige opname houdt in dat we de ruimten en gevels gaan inspecteren, zichtbare gebreken gaan noteren en fotograferen. Deze resultaten vatten we samen in een rapport. We houden rekening met de privacy en het verkrijgen van toestemming van de bewoner. Per adres zal een rapport worden opgemaakt voor onze opdrachtgever en tevens bieden we de mogelijkheid voor omwonenden, indien zij de de eigenaar zijn, het rapport op te vragen.

Uitvoeren metingen en monitoring

Naast een goed uitgevoerde opname zijn metingen een belangrijk deel van een bouwmonitoring. Daarbij kan men denken aan deformatiemetingen, geluid- en trillingsmetingen en 3D scanning. Metingen zoals monitoring zijn zeer specialistisch en vragen om veel kennis van zaken. PelserHartman is gespecialiseerd in het uitvoeren van verschillende soorten metingen. Wij adviseren en ondersteunen opdrachtgevers zoals aannemers, ontwikkelaars, bouwmanagers en overheden bij hun sloop- of bouwprojecten.

Hoogtemeting als nulmeting voor verzakking

Het begrip ‘nulmeting’ wordt in de praktijk op verschillende manieren gebruikt. Vaak bedoelen mensen met een nulmeting een bouwkundige vooropname. In de bouwkundige- of ‘meetwereld’ is dit eigenlijk niet correct. Bij een voorname worden vooral foto’s gemaakt. Er vindt geen echte inmeting plaats en de positie, vorm of hoogte van een gebouw of omgeving wordt niet vastgelegd. Een nulmeting bestaat enkel en alleen uit metingen en niet uit foto’s. Het vastleggen van de staat van het gebouw en de schade middels een fotorapportage noemen we een bouwkundige vooropname.

aanbrengen meetpunten voor monitoring
Aanbrengen van vaste meetpunten voor zeer nauwkeurige monitoring van zakking

Wil je nou juist de hoogte van een gebouw of omgeving vastleggen? Bijvoorbeeld omdat er kans is op het verzakken of vervormen van een gebouw of een terrein? PelserHartman brengt vaste meetpunten aan die zeer nauwkeurig worden ingemeten. Daarom leggen we de hoogten van die meetpunten vast en deponeren de gegevens van die hoogtemetingen desgewenst bij de notaris. Door deze vaste meetpunten later nogmaals in te meten kunnen we zien of het meetpunt is gezakt of misschien zelf gestegen. We houden de meetpunten dus in de gaten, en dit noemen we monitoring. Wil je meet weten over dit soort nulmetingen of hoogtemetingen? Lees dan verder op de pagina Nulmeting en hoogtemetingen gebouwen en terreinen

Trillingsmetingen

Trillingen kunnen veroorzaakt worden door sloop- en bouwwerkzaamheden, maar ook door installaties, transport, industrieprocessen. De trillingen kunnen ernstige schade veroorzaken voor zowel mensen als gebouwen. PelserHartman meet trillingen en bewegingen van gebouwen, kunstwerken en andere structuren. We controleren of er ongewenste bewegingen van structuren plaatsvinden. Deze bewegingen kunnen veroorzaakt worden door trillingen. Deze trillingen zijn als het ware een voorbode van een beweging of scheurvorming. PelserHartman voert trillingsmetingen uit en beoordeelt deze op basis van de SBR richtlijnen. Wil je meer weten over trillingen? Lees dan verder op de pagina Trillingsmetingen.

Monitoring gebouwen en omgeving

Wat als de sloop van het Theater aan de Parade verzakkingen of scheuren in gevels veroorzaakt? Om dat te voorkomen houdt PelserHartman de binnenstad in de gaten dmv monitoren.
Senior Specialist Monitoring Peter Heymans houdt de sloop van het Theater aan de Parade in Den Bosch in de gaten

Bij PelserHartman hebben we de ervaring om bewegingen van gebouwen, kunstwerken en andere structuren vast te leggen en in de gaten te houden. We noemen dit landmeetkundige monitoring of deformatieanalyse. Hierbij is nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meetdata het belangrijkste. PelserHartman houdt van een realistische en praktische aanpak en doet alleen wat nodig is. Op die manier houden we de kosten laag. Wil je meer weten over monitoring van gebouwen en omgeving of over deformatiemetingen? Lees dan verder op de pagina Monitoring of deformatiemeting.

Alles over monitoring in zes delen

Bekijk de blogserie over verzakking, scheefstand, trillingen & deformatie

PelserHartman