Algemene voorwaarden en privacy

Algemene Voorwaarden PelserHartman

Op alle aanbiedingen en door PelserHartman te sluiten overeenkomsten is van toepassing De Nieuwe Regeling 2011(Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011), verder te noemen: DNR 2011, tenzij in de offerte van de DNR 2011 wordt afgeweken. In laatstbedoelde situatie geldt het bepaalde in de betreffende offerte.

Voorwaarden voor huur van meetinstrumenten

Wij verhuren ook laserscanners en andere apparatuur en accessoires. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina 3D Laser scanner huren. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze service.

Communicatie per e-mail en disclaimer

Om zo efficiënt en goed mogelijk te kunnen werken vragen wij onze relaties om het volgende in acht te nemen.

Voor zaken met prioriteit en vragen, adviseren wij u om direct te bellen en geen email te sturen. PelserHartman gebruikt e-mail voor het versturen van documenten en officiële bevestigingen. Wij handelen onze e-mails met zorg af, bij voorkeur op een rustig tijdstip. Op drukke momenten kan het even duren voordat uw mail behandeld wordt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Disclaimer:

De volgende disclaimer is van toepassing op al het e-mailverkeer van medewerkers van PelserHartman.

Door de elektronische verzending van berichten kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in de berichten. De informatie in e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als de ontvanger niet de geadresseerde is dan verzoeken wij de ontvanger het bericht door te sturen aan de geadresseerde of te vernietigen. Er kan niet worden gegarandeerd dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen.

Privacyverklaring PelserHartman

PelserHartman, gevestigd aan Veemarktkade 8, 5222AE ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

PelserHartman 3D measuring solutions
Veemarktkade 8
5222AE ‘s-Hertogenbosch
0736135729
www.pelserhartman.nl

Heeft u vragen over het onderwerp privacy? Neem dan contact op via telefoon of stuur een email naar [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

PelserHartman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Gegevens kamer van koophandel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PelserHartman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– PelserHartman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PelserHartman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PelserHartman) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PelserHartman bewaart uw persoonsgegevens 10 jaar. Wettelijke termijnen voor de belastingdienst en andere wettelijke termijnen prevaleren boven deze regel. Na deze periode worden uw gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

PelserHartman verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PelserHartman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PelserHartman gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PelserHartman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PelserHartman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PelserHartman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]