Home » Projecten » 3D scan voor BIM-model herontwikkeling Tropicana Rotterdam

3D scan voor BIM-model herontwikkeling Tropicana Rotterdam

Het voormalige Tropicana gebouw is een icoon in de Rotterdamse binnenstad. Het heeft lang geduurd voor er een duidelijk toekomstplan was voor dit voormalige zwembad. Het gebouw had een tijdelijke gebruiksvergunning, maar nu wordt er dan eindelijk een definitief plan gemaakt.

Dit plan is zeer innovatief, zowel op economisch als op bouwtechnisch/BIM-gebied. Het BIM-model van Tropicana wordt gebruikt in alle fases van de bouw en ook voor maintenance en alle facilitaire zaken. Het betreft een rijk model inclusief materialenpaspoort en alles gaat plaatsvinden volgens de principes van de Blauwe Economie. Een iconisch gebouw en een zeer bijzonder project dus waar PelserHartman met trots aan meewerkte.

Hoofdgebruiker van het voormalige Tropicana-gebouw is BlueCity010. BlueCity010 is een netwerk van ondernemers die hun zakelijke plannen, grondstoffen en reststromen op elkaar afstemmen. Bedrijven als RotterZwam, Kromkommer en de AlohaBar waren al in het pand gevestigd. Nieuwe bedrijven zullen zich in de loop van de tijd hierbij aansluiten. De transitie van zwembad tot multifunctioneel bedrijvencentrum gaat plaatsvinden volgens principes van de Blauwe Economie. Dit is een filosofie die veel lijkt op de circulaire economie, waarin afval de waardevolle grondstof is voor een nieuw proces.

Tropicana
Visualisatie van het voormalige Tropicana gebouw zoals iedereen het nog kent.

Herontwikkeling voormalige Tropicana-gebouw

Architectenbureau Superuse heeft opdracht gekregen het transitieproces begeleiden. De herontwikkeling van het Tropicana-gebouw gaat verder dan puur het bouwkundig ontwerpen. Superuse heeft een visie neergelegd over hoe ze het gebouw gaan transformeren. Het Tropicana is een icoon en dat willen ze in een bruikbare en waardevolle vorm teruggeven aan de stad.

Om de ontwikkeling van het gebouw in goede banen te leiden was behoefte aan een structuur die de eigenschappen van het gebouw visualiseert. Waar bevinden huurders zich? Wat is het CO2 niveau? (Dit zegt iets over kwaliteit van het binnenklimaat en is een directe koppeling met welbevinden en productiviteit.) We willen iets plaatsen, maar past dat wel? Veel vragen waarop een goed BIM-model antwoorden kan geven en waarbij 3D scanning aan de basis kan staan.

3D visualisatie tropicana
Zeer gedetailleerde 3D visualisatie van het Tropicana.

BIM-model Tropicana Rotterdam

Het doel is organisch groeien. Om dit in de juiste richting te kunnen sturen was er behoefte aan een goede basis in de vorm van een model van de ruimte. Superuse heeft daarom Root BV gevraagd een BIM-model te maken van de bestaande situatie. Dit is niet alleen een onderlegger voor de verbouwing, maar ook een basis voor het facility management en de toekomstige evolutie van het gebouw.

Het model wordt gebruikt om stromen te visualiseren. Zo wordt duidelijk waar bijvoorbeeld een overschot aan energie of afval/grondstof is. Bedrijven produceren een reststroom die nu afval is, maar die voor anderen een interessante grondstof kan zijn. Het BIM-model brengt dus naast de geometrische vorm ook het ruimtegebruik en reststromen als energieverbruik en afval in kaart. Om waardevolle conclusies te kunnen trekken over deze aspecten is het van belang om een correcte basis van het gebouw te hebben. Na de huidige verbouwing zal het IFC BIM-model in een lichtere SlimBIM-versie gebruikt worden voor facilitymanagement op slimbuilding.nl.

BIM model tropicana
3D BIM-model van het voormalige Tropicana gebouw in Rotterdam.

3D scan voor BIM-model Tropicana

Grip krijgen op de organisch gevormde structuur van het Tropicana-gebouw is niet makkelijk. De muren lopen op de meeste plekken niet evenwijdig. Omdat het gebouw een zwembad is geweest is er op veel plaatsen sprake van afloop in het horizontale vlak. Het is onmogelijk hier handmatig een correcte weergave van te maken. PelserHartman werd daarom gevraag een 3D scan van het gebouw te maken, aangevuld met HDR-fotografie. Dit leverde een gekleurde pointcloud op die als basis diende voor het door Root gemaakt BIM-model. De architect kan hiermee maatvaster werken. Dit gaat verspilling tegen, omdat er minder fouten gemaakt worden. Het accuraat in kaart brengen heeft geresulteerd in hergebruik van stalen balken van de constructie. Ook werd duidelijk dat 170 meranti kozijnen van een oud gebouw uit de buurt prima hergebruikt konden worden in de binnenruimtes.

3D scan voor BIM-model tropicana
Het hele Tropicana-gebouw is door PelserHartman fotorealistisch in kaart gebracht. De afgebeelde 3D scanner is de high-end Z+F 5010C met ingebouwde HDR-camera.

Over BlueCity010

BlueCity heet BlueCity omdat het gebouwd is op de Blauwe Economie. De basis van de Blauwe Economie ligt in de natuur; het is een andere manier van economisch denken. Binnen de Blauwe Economie wordt in de basisbehoeften voorzien met wat lokaal voorhanden is. De Blauwe Economie gaat uit van samenwerking in plaats van concurrentie. In een blauw businessmodel worden er altijd verschillende inkomensstromen gegenereerd, bijvoorbeeld door output (lees: afval) van het ene proces te gebruiken als input voor een ander proces – precies zoals de natuur werkt. Meer over het proces van BlueCity en de Blauwe Economie lees je hier.

Over Superuse

Superuse staat bekend om hun oogstkaart. Dit is een proces waar ze in de omgeving van het project zoeken naar materiaal. De motivatie hierachter is om onder andere een kleinere CO2-footprint te krijgen. Dit levert op ontwerpgebied interessante resultaten op, doordat ze elementen uit hun context trekken. Ze kijken naar spullen die ze kunnen bemachtigen en maken daar architectuur van. Meer over het proces van Superuse lees je hier.

Over Root BV

Root BV is de gebouwinformatiespecialist. Het bureau levert diensten rondom het bouw informatie model vanuit openBIM. Ze richten zich op het leveren van gereedschappen die gericht zijn op het type werkzaamheden van de gebruiker, in plaats van iedereen dezelfde (vaak zware) software te laten gebruiken. Bouwkundige partijen krijgen zware, extreem accurate BIM-modellen. Facilitymanagers hebben daarentegen genoeg aan lichte SlimBIM-modellen met een lager detailniveau. Op deze manier wordt de meerwaarde van BIM in de praktijk veel beter verwezenlijkt. Meer over de werkwijze van Root BV lees je hier.

Root BV en PelserHartman werkten de afgelopen jaren samen aan meerdere projecten op gebied van 3D scanning en BIM. Samen doen we nu onderzoek om processen hierin te verbeteren en te versnellen.

NIEUWSTE PROJECTEN

Exact vastleggen perronkappen Nijmegen en geen copy-paste bij 3D BIM model

Hoe kun je 4136 unieke constructieonderdelen van 700 meter monumentale stationsoverkappingen demonteren, restaureren, monteren en weer op de exacte locatie terugplaatsen? Met deze vraag klopte Qumey bij PelserHartman aan. Samen bedachten we een slimme oplossing om alle te restaureren elementen exact in te meten, te modelleren in een 3D BIM model en te coderen. Hierdoor is de positie van elk element, maar ook iedere schuinte en scheefstand, digitaal vastgelegd. Na demontage en restauratie kunnen de perronoverkappingen weer teruggeplaatst worden op de exacte originele positie. 

Monumentale perronkappen met grote historische waarde

Onderdeel van de grootscheepse verbouwing van het Centraal Station Nijmegen is het opknappen en restaureren van de historische perronoverkappingen. Deze karakteristieke en monumentale perronkappen zijn meer dan 130 jaar oud. Tijdens de hevige gevechten van Operatie Market Garden in 1944 brandde het station volledig af. Alleen buitenmuren, tunnels en de perronoverkappingen bleven overeind staan. De kappen waren echter wel flink beschadigd. Hoog tijd voor een grondige restauratie en renovatie dus. 

3D meten met hoog statief
3D meten met hoog statief

Toekomstbestendig maken Station Nijmegen

Bijna alle perronkappen worden aangepakt. Ze worden gedemonteerd, gecontroleerd en waar nodig gerestaureerd. De grote uitdaging zit hem in het feit dat alle onderdelen na de restauratie weer op precies dezelfde plek moeten komen en weer perfect moeten aansluiten. Een mooie klus voor PelserHartman waarmee we bijdragen aan het eerherstel en toekomstbestendig maken van deze mooie perronkappen. 

Slimme oplossing meten, modelleren en coderen

Samen met Qumey heeft PelserHartman een oplossing bedacht om deze restauratie succesvol en gestroomlijnd te laten verlopen. Wij hebben in het verleden de perronkappen van de stations in Groningen, Leeuwarden en Roosendaal digitaal 3D ingemeten en weten daardoor waar we op moeten letten. Qumey is in de laatste jaren uitgegroeid tot een gedegen partner van railinfra partijen als het gaat om herstel- en renovatiewerk aan spoorbruggen en perronkappen. Onze gezamenlijke ervaring bleek de goede combinatie te zijn om deze puzzel op te lossen. De afzonderlijke puzzelstukken zijn de onderdelen waaruit de perronoverkappingen zijn opgebouwd. Deze werden exact ingemeten en in het coördinatenstelsel geplaatst zodat de stukken na de restauratie weer op de originele positie teruggezet kunnen worden. De codering zorgt ervoor dat ieder onderdeel terug te vinden is. Alle onderdelen kunnen hierdoor als een ‘Ikea-bouwpakket’ weer gemonteerd worden. 

Detail 3D BIM model
Detail 3D BIM model

Alles draait om nauwkeurig meten en vastleggen

Met 3D laserscanners en hoognauwkeurige total stations zijn miljoenen metingen uitgevoerd om de perronkappen in detail vast te leggen. Daarnaast hebben we onze meetdata gerefereerd aan het plaatselijk bekendgemaakte coördinatenstelsel. Ieder onderdeel van de overkapping is hierdoor in X-, Y- en Z-richting vastgelegd binnen dit stelsel. Dit is van essentieel belang om alle onderdelen na restauratie weer correct te kunnen terugplaatsen. Het resultaat van alle metingen is een gekleurde pointcloud. Hierop worden alle onderdelen van de overkappingen gemodelleerd.

Scanoperator die 3D meting met high-end Leica RTC360 laserscanner maakt op Station Nijmegen.
3D meting met high-end Leica RTC360 laserscanner

Modelleren en coderen in BIM-modelleersoftware

De pointcloud van de stationsoverkappingen is de ideale basis om een 3D BIM model te maken. De vorm en afmetingen van alle overkappingsonderdelen zijn als een digitale kopie in de vorm van miljoenen coördinaten vastgelegd. Om deze in de volgende stappen van het restauratieproces bruikbaar te maken voor alle betrokken partijen worden de onderdelen afzonderlijk gemodelleerd in een BIM modelleersoftwarepakket. In dit geval Revit. Dit proces heet scan-to bim. In een 3D BIM model worden niet alleen de vorm en geometrie vastgelegd. Het BIM is ook geschikt om ieder onderdeel te coderen. Ieder object heeft een unieke codering gekregen. En omdat het object is vastgelegd in het coördinatenstelsel is daarmee ook de positie vastgelegd.

Screenshot gekleurde pointcloud en 3D BIM model in Revit modelleersoftware
Screenshot gekleurde pointcloud en 3D BIM model in Revit modelleersoftware

Geen copy-paste bij 3D BIM model

Deze opdracht wijkt af van ‘de standaard’ modelleeropdracht waarbij we vaak wat meer schematiseren en gebruik maken van repetitie. Om een werkbaar model te krijgen, worden wanden en vloeren regelmatig ‘recht’ gemodelleerd, ondanks dat we weten dat er een schuinte of scheefstand is. Uiteraard wordt dit vooraf goed doorgesproken met de opdrachtgever. In het geval van het station in Nijmegen zijn we juist wel schuintes en scheefstanden precies gaan modelleren conform de werkelijkheid. Immers moeten de onderdelen na de restauratie weer exact passen en op de originele positie teruggeplaatst worden. 

Zeker geen repetitie!

Op het eerste oog lijkt er veel repetitie te zitten in de constructie. Echter doordat niet alles perfect recht staat en alle knooppunten uniek zijn, is iedere kolom, ligger, koppelingsplaat etc. afzonderlijk gemodelleerd. Weinig copy-paste dus. De doorbuiging van een lange ligger is daarentegen voor deze exercitie van ondergeschikt belang en is daarom niet gemodelleerd. Het gaat voornamelijk om de aansluitingen en natuurlijk om het hoofddoel; zorgen dat alles straks weer past!

3D BIM model detail van een perronconstructieknooppunt
3D BIM model detail van een perronconstructieknooppunt

Meer dan 4.000 unieke objecten

Wanneer je alle perronoverkappingen achter elkaar zou zetten dan kom je uit op een lengte van meer dan 700 meter aan constructie. Een flinke uitdaging om te meten én te modelleren. Inmiddels zijn er al meer dan 4.000 unieke constructieonderdelen gemodelleerd en gecodeerd. 

3D BIM model Station Nijmegen
3D BIM model Station Nijmegen

Slimme oplossing nodig?

Heb je ook een slimme meet- of modelleeroplossing nodig bij jouw project. Neem contact op met PelserHartman en maak een afspraak

Scan-to-BIM rijksmonument St. Petrus Klooster

Het Rijksmonument St. Petrus Klooster in Udenhout wordt gerenoveerd in opdracht van ASVZ. PelserHartman heeft de bestaande situatie van het klooster in kaart gebracht met behulp van 3D laserscanning en omgezet naar een 3D BIM model. Ofwel scan-to-BIM. Deze informatie is essentieel voor het Bossche architectenbureau De Twee Snoeken voor het opstellen van een renovatieplan dat recht doet aan de historische waarde van het gebouw en tegelijkertijd voldoet aan de eisen van de moderne tijd. 

High-end 3D laserscanning voor renovatie

Bij PelserHartman maken we gebruik van high-end 3D laserscanners om nauwkeurige metingen van gebouwen te maken. Voor het St. Petrus Klooster hebben we deze technologie ingezet om gedetailleerde, gekleurde pointclouds te creëren. Deze pointclouds vormen een digitale kopie en nauwkeurig documentatie van de huidige indeling en staat van het gebouw. Het op deze manier inmeten is een belangrijke stap in het renovatieproces en komt ten goede aan het behoud van dit bijzondere gebouw.

Gekleurde pointcloud St. Petrus Klooster

Meten is weten bij historische panden

Het inmeten van een rijksmonument zoals het St. Petrus Klooster vereist een hoge mate van nauwkeurigheid. Deze eeuwenoude gebouwen zijn vaak in verschillende periodes aangepast, waardoor de bestaande tekeningen vaak onvolledig of verouderd zijn. De gedetailleerde pointcloud die we hebben gemaakt biedt hiervoor de oplossing. Het dient als basis voor het maken van een 3D BIM model

3D BIM model St. Petrus Klooster

Bij PelserHartman hebben we inmiddels meer dan 25 jaar ervaring met het inmeten van monumentale panden. We hebben alle verschillende meetsystemen en modelleermethoden in huis om de juiste as-built 3D Revit- en Archicad-modellen te maken. Onze meetgegevens worden gebruikt voor het maken van tekeningen en modellen, het controleren van modellen, het maken van scheefstand analyses, oppervlakte certificaten en het monitoren van vervormingen en zakkingen van gebouwen.

Opengewerkte weergave dakconstructie 3D BIM model St. Petrus Klooster

Scan-to-BIM rijksmonument

Door de data uit de 3D laserscanner in Revit om te zetten naar een 3D model met een Level of Detail (LOD) 300, hebben we een betrouwbare weergave van de bestaande situatie gecreëerd. Dit model biedt inzicht in de huidige situatie en indeling van het gebouw, waarop de architecten weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Daarnaast maakt het gebruik van dit model het mogelijk om de renovatieplannen optimaal af te stemmen. Het zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, van architecten tot aannemers, toegang hebben tot dezelfde betrouwbare informatie.

Dwarsdoorsnede 3D BIM model St. Petrus Klooster

Slim renoveren met 3D technologie

Het project van het St. Petrus Klooster laat zien hoe geavanceerde scan-to-BIM technologie kan worden ingezet bij de renovatie van monumentale gebouwen. Deze combinatie van deze technologie en expertise van PelserHartman heeft geleid tot een succesvolle inmeting en modellering van het St. Petrus Klooster, waarmee een solide basis is gelegd voor de geplande renovatie. 

Ontdek de mogelijkheden van 3D laserscanning. Neem vandaag nog contact op!

3D laserscanning en fotogrammetrie grafmonumenten

Heb jij je weleens afgevraagd hoe eeuwen oude grafmonumenten voor de toekomst bewaard kunnen blijven? Met behulp van 3D laserscanning en fotogrammetrie hebben we de grafmonumenten van de Oude Kerk in Delft fotorealistisch in kaart gebracht. Deze nauwkeurige methode helpt ons om fotorealistische 3D modellen te maken. Die data worden gebruikt door de specialisten van Buro STIEL en Terwen Consultancy als basis voor de dringend benodigde restauratie van de monumenten. Lees meer over hoe onze technologie tevens bijdraagt aan het behoud van dit cultureel erfgoed.

Een medewerker van PelserHartman scant het grafmonument van Piet Hein met een Leica RTC360 3D laserscanner, omgeven door glas-in-loodramen in de Oude Kerk in Delft.
3D laserscanning van grafmonument Piet Hein

Combinatie 3D laserscanning en fotogrammetrie

De Leica RTC360 laserscanner werd ingezet voor deze klus. Deze scanner stelt ons in staat om met hoge snelheid en hoge nauwkeurigheid pointclouds te genereren, wat essentieel is voor het verkrijgen van 100% betrouwbare maatvoering. Hoge resolutie camera’s, voorzien van speciale verlichting die natuurlijk zonlicht nabootst, hebben hoge kwaliteit opnamen gemaakt die gebruikt worden voor de fotogrammetrie. Deze combinatie van technologieën heeft geresulteerd in een zeer gedetailleerde mesh. Deze mesh is visueel correct en geometrisch accuraat door het gebruik van de 3D laserscan data als onderlegger.

Een 3D meshmodel van het grafmonument van Elisabeth Morgan, gemaakt aan de hand van 3D laserscanning en fotogrammetrie door PelserHartman. Met gedetailleerde decoraties en wapenschilden, omgeven door een ijzeren hekwerk.
3D meshmodel grafmonument Elisabeth Morgan

Ieder monument zijn eigen aanpak

We hebben ons gericht op drie belangrijke grafmonumenten: die van Piet Hein, Jacob van der Dussen, en Elisabeth Morgan. Voor elk monument hebben we een unieke aanpak gekozen. Elk van deze monumenten heeft zijn eigen verhaal en een unieke betekenis in de Nederlandse geschiedenis. De scans en foto’s die wij gemaakt hebben bieden een nog beter begrip van deze monumenten en dragen bij aan het behoud van deze monumenten voor toekomstige generaties.

Een detailfoto van het 3D meshmodel van het grafmonument van Jacob van der Dussen, gemaakt aan de hand van 3D laserscanning en fotogrammetrie door PelserHartman, met zichtbare inscripties en decoratieve elementen.
Detail uit foto van het grafmonument van Jacob van der Dussen

Restauratie grafmonument Piet Hein

Bij het grafmonument van Piet Hein, bijvoorbeeld, was de noodzaak voor restauratie duidelijk. Naast constructieve gebreken is vooral het zwarte marmer in het onderste gedeelte van het monument ernstig aangetast door zouten. Onze technieken hebben de gebreken gedetailleerd in kaart gebracht waarmee we een basis bieden voor de documentatie en conditiemeting. Op basis van de geleverde fotogrammetrie, modellen en orthofoto’s kan Oude en Nieuwe Kerk Delft als opdrachtgever de benodigde restauratieplannen laten maken.

Een bovenaanzicht orthofoto van het 3D meshmodel van het grafmonument van Piet Hein, met gedetailleerde weergave van de liggende figuur in renaissancekleding, gemaakt aan de hand van 3D laserscanning en fotogrammetrie door PelserHartman.
3D orthofoto van het grafmonument Piet Hein

Bruikbaarheid fotogrammetrie voor behoud cultureel erfgoed

Het project laat zien dat het gebruik van 3D laserscanning en fotogrammetrie zeer bruikbaar zijn voor het documenteren, restaureren en daarmee behouden van ons cultureel erfgoed. De diensten die we hebben geleverd hebben meegeholpen aan het leggen van een basis voor een succesvolle restauratie. 

Wil je meer weten over hoe onze diensten kunnen bijdragen aan jouw projecten? Neem dan contact met ons op. Of vraag direct een offerte aan!

Meer dan 180.000m² gescand voor documentatie Land Art Flevoland

Voor Land Art Flevoland hebben we meer dan 180.000m² aan monumentale  landschapskunstwerken gedigitaliseerd. Acht grootschalige kunstwerken zijn door middel van 3D laserscanning en GPS-metingen in kaart gebracht. Hoofddoel; het documenteren van deze waardevolle kunstwerken. Met het ingemeten landschap en kunstwerken dragen we bij aan het toekomstige behoud van deze landschapskunstwerken.

3D laserscanning van kunstwerk ‘Deltawerk//’

Digitale toekomst voor Land Art Flevoland

Door gebruik te maken van de meettechnieken 3D laserscanning in combinatie met GPS en hoognauwkeurige Total Station metingen hebben we gedetailleerde pointclouds gecreëerd. Deze pointclouds zijn digitale kopieën en dienen als nulmeting voor alle kunstwerken. Door deze documentatie heeft Land Art Flevoland een digitaal beeld van de huidige staat van de kunstwerken en het bijbehorende landschap. Dit is de basis voor toekomstig onderhoud, bescherming en integratie in nieuwe ontwikkelingen in de gebieden. 

Ongekleurde pointcloud van kunstwerk ‘Exposure’

De Land Art kunstwerken zijn grootschalige kunstwerken die inspelen op het landschap, en waarbij het landschap gemanipuleerd wordt. Het vastleggen van deze kunstwerken en het landschap middels 3D laserscanning biedt aanzienlijke voordelen boven de inzet van traditionele meetmethoden. Niet alleen is het sneller en nauwkeuriger, maar het stelt ons ook in staat om de complexe vormen en structuren in zijn geheel vast te leggen. Deze techniek is essentieel geweest voor de documentatie van de landschapskunstwerken, waarvan sommige zich uitstrekken over enorme oppervlaktes en ingewikkelde vormen hebben. 

Ons meetwerk is ook niet onopgemerkt gebleven! Omroep Flevoland heeft ook aandacht besteed aan ons project. Bekijk hier het TV-item over onze werkzaamheden:

Herstel en behoud door 3D laserscanning

Een goed voorbeeld van de waarde van het 3D meten is de vernieling van Polderland Garden of Love and Fire kort nadat wij het kunstwerk gemeten hebben. Dankzij de digitale documentatie bestaat er nog een exacte kopie van het origineel. Dit maakt het mogelijk om het kunstwerk te herstellen naar de originele staat.

PH expert in het inmeten van landschappen

Voor het inscannen van deze Land Art kunstwerken moeten grote gebieden vastgelegd worden. Dit is geen eenvoudige opgave door de grote oppervlaktes en afstanden. Ofwel dit is niet met iedere willekeurige allround 3D laserscanner te doen. PelserHartman heeft de juiste apparatuur en expertise om dit succesvol uit te voeren. 

3D laserscanning van ‘Groene Kathedraal’ met Leica P50

Door gebruik te maken van specifieke landmeetkundige koppelprincipes met targets en landmeetkundige apparaten zoals een Total Station en GPS-instrumenten kunnen wij grote gebieden snel en nauwkeurig in kaart brengen. Daarnaast zetten we onze high-end 3D laserscanner Leica P50 in voor gedetailleerde resultaten. Deze 3D laserscanner is geschikt om grote afstanden te meten met hoge nauwkeurigheid. Wil je meer weten over het inmeten van terreinen en landschappen? Bekijk dan onze pagina ‘3D inmeten terrein en DTM-metingen’.

3D laserscanning van kunstwerk ‘Observatorium’

Land Art kunstwerken

Documentatie voor onderhoud en mogelijke toekomstige ontwikkelingen is het hoofddoel van het 3D inmeten. De onderstaande kunstwerken hebben we digitaal vastgelegd: 

Behoud van de kunstwerken voor in de toekomst

Met de succesvolle documentatie van de kunstwerken heeft PelserHartman een belangrijke stap gezet in de bescherming en het behoud van Land Art in Flevoland. Onze diensten zorgen ervoor dat deze kunstwerken niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst gewaardeerd en bewonderd kunnen worden, ongeacht de veranderingen in hun fysieke omgeving.

Wil je meer weten over hoe onze technologieën kunnen bijdragen aan jouw project? Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden. Of vraag direct een offerte aan! 

Hoe 3D-laserscanning helpt bij inventarisatie RWZI Hattem

Voor Waterschap Vallei en Veluwe hebben we de bestaande RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Hattem met behulp van 3D laserscantechnieken ingemeten. De komende jaren gaat het waterschap aan de slag op de RWZI Hattem om ook op langere termijn het rioolwater goed te kunnen blijven zuiveren en te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Met behulp van 3D-laserscannen, het leveren van een 3D-model en een mesh hebben we een nauwkeurige basis geleverd voor deze inventarisatie, maar ook voor een mogelijk toekomstig ontwerp van deze RWZI.

Gekleurde pointcloud RWZI Hattem

3D-technologie in dienst van waterbeheer

Water was altijd al dé grote uitdaging in Nederland. Nu is waterbeheer nog belangrijker en complexer geworden. Innovatieve 3D-technologie biedt een oplossing en versnelt het aanpassen van huidige installaties en bouwwerken. Van nauwkeurige 3D laserscan- en drone-inmetingen van RWZI’s en AWZI’s tot geavanceerde BIM-modellen van gemalen. Wij meten, modelleren en monitoren met hoogstaande precisie en geavanceerde technieken de waterzuiverings- en gemaal-infrastructuren. Elke scan en elk model draagt bij aan een duurzame en veilige watertoekomst. Lees op onze pagina ‘3D inmeten en modelleren waterzuiveringsinstallaties en gemalen’ hoe wij waterschappen, ingenieurs en aannemers hierbij ondersteunen.

3D-laserscanning van terrein, gebouwen en installaties RWZI

Om de bestaande situatie van het terrein, gebouwen en installaties nauwkeurig in kaart te brengen is gekozen om dit te doen met high-end laserscanners. De laserscanner is makkelijk verplaatsbaar en kan op strategische posities tussen de gebouwen in worden gepositioneerd. Dit is een groot voordeel ten opzichte van ‘meten’ met drones. 

Gekleurde pointcloud RWZI Hattem

De laserscanner maakt miljoenen meetpunten per seconde waardoor snel een groot oppervlakte driedimensionaal ingemeten kan worden. Al deze meetpunten samen vormen een pointcloud. Ook heeft de 3D-laserscanner foto’s gemaakt waardoor ieder meetpunt de kleur zoals in de werkelijke situatie krijgt. Hierdoor heeft de opdrachtgever een realistisch beeld van de huidige situatie: een gekleurde pointcloud. Met behulp van GPS-apparatuur is de meting in het RDNAP-coördinatenstelsel geplaatst. 

3D-model bestaande situatie

Op basis van de nauwkeurige scandata is door ons een as-built 3D-model gemaakt. Het 3D-model toont alleen de relevante elementen zoals tanks, leidingen, pompen en gebouwen. Daarnaast is ook een mesh gemaakt van het terrein op basis van de scandata. In een mesh worden de punten verbonden tot driehoeksvlakken. Deze producten zijn de basis voor het maken van een integraal (maatvast) ontwerp van het project. 

3D-model RWZI Hattem

De meerwaarde van 3D-laserscanning in RWZI projecten

Geavanceerde 3D-laserscantechnologie biedt voordelen in termen van nauwkeurigheid, snelheid en kostenefficiëntie bij het in kaart brengen van RZWI. Deze techniek maakt het mogelijk om elk detail van de bestaande situatie vast te leggen met hoge nauwkeurigheid. Hierdoor wordt de kans op fouten drastisch verminderd in het ontwerpproces. Dit in tegenstelling tot traditionele meetmethoden, waarbij het inmeten van een hele installatie dagen kan duren, maakt 3D-laserscannen het mogelijk om deze taak binnen een enkele dag te voltooien. Dit versnelt niet alleen het projectverloop aanzienlijk, maar zorgt ook voor substantiële kostenbesparingen. Daarnaast is de technologie in te zetten op grote terreinen, maar ook kleinere gebouwen en installaties.

Mesh RWZI Hattem

De gedetailleerde scandata is de onderlegger waarop de as-built modellen gemaakt worden. Hiermee wordt een digitale kopie gemaakt van de situatie. Het model is ook bruikbaar voor eventuele nieuwbouwplannen in de toekomst. PelserHartman’s expertise in 3D-laserscannen en modelleren verzekert een goede voorbereiding voor het maken van plannen.

3D-model RWZI Hattem

Heb jij een project waarbij een RWZI of AWZI ingemeten moet worden?

Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte of meer informatie. Je kunt ook onze webpagina over gemalen en waterzuiveringen bezoeken om meer te weten te komen over onze diensten.

3D laserscanning voor renovatie gemaal Broammeule Nijeveen

Het gemaal Broammeule is een onderdeel van het watersysteem in de regio Nijeveen. Het gemaal helpt bij het beheersen van de waterstanden en natuurlijk het tegengaan van overstromingen. Om het gemaal in goede staat te houden moet het gerenoveerd worden. Aannemersbedrijf Pannekoek GWW heeft de opdracht gekregen van Waterschap Drents Overijsselse Delta voor de uitvoering van deze belangrijke taak. De opdracht is uitgevoerd in het raamcontract voor Europese aanbestedingen voor Gemalen en Zuiveringen. PelserHartman werd ingeschakeld om de as-built situatie 3D in te meten en een 3D model te maken van het gemaal. Hiermee is de basis gelegd voor het maken van de renovatieplannen.

Nauwkeurig 3D laserscanning van gemaal Broammeule

3D technologie in dienst van waterbeheer

Water was altijd al dé grote uitdaging in Nederland. Nu is waterbeheer nog belangrijker en complexer geworden. Innovatieve 3D technologie biedt een oplossing en versnelt het aanpassen van huidige installaties en bouwwerken. Van nauwkeurige 3D laserscan- en drone-inmetingen van RWZI’s en AWZI’s tot geavanceerde BIM-modellen van gemalen. Wij meten, modelleren en monitoren met hoogstaande precisie en geavanceerde technieken de waterzuiverings- en gemaal-infrastructuren. Elke scan en elk model draagt bij aan een duurzame en veilige watertoekomst. Lees op onze pagina ‘3D inmeten en modelleren waterzuiveringsinstallaties en gemalen’ hoe wij waterschappen, ingenieurs en aannemers hierbij ondersteunen. 

Voordelen van 3D laserscanning voor renovatie van het gemaal

Met behulp van 3D laserscanning hebben we het gemaal in kaart gebracht met miljoenen meetpunten. Deze meetpunten vormen samen een pointcloud, een driedimensionale weergave van de werkelijkheid. Aan de hand van deze pointcloud hebben we een 3D Autocad model met het detailniveau LOD300 gemaakt.

Gekleurde pointcloud van buitenzijde gemaal Broammeule

Het 3D laserscannen heeft vele voordelen voor de renovatie ten opzichte van andere meetmethodes. De inmeting is nauwkeurig en heeft een zeer hoge resolutie waardoor alle details vastgelegd worden. Het is ook een hele efficiënte manier van meten. De scanner werkt snel en is veel minder foutgevoelig dan andere meetmethoden. Daarbij kunnen we op grote afstand reflector loos meten waardoor ook moeilijk bereikbare plekken accuraat ingescand kunnen worden. Tot slot is de meetdata voor vele doeleinden bruikbaar. De dataset is niet alleen geschikt als onderlegger voor het maken van tekeningen en 3D modellen. Het kan gebruikt worden als documentatie en nulmeting voor bijvoorbeeld de monitoring van het gebouw en de omgeving.

Gekleurde pointcloud van de installaties

Van pointcloud naar 3D model voor renovatie van het gemaal

We hebben meerdere scans gemaakt vanuit verschillende posities, zowel binnen als buiten het gemaal. De scans zijn vervolgens samengevoegd tot één pointcloud. Op basis van deze pointcloud hebben we een 3D model gemaakt op LOD300 niveau. Dat wil zeggen dat alle elementen zoals wanden, vloeren, plafonds, ramen, deuren, installaties en leidingen zijn gemodelleerd met hun juiste vorm, afmeting en positie. Het 3D model geeft een compleet en accuraat beeld van de huidige situatie van het gemaal.

3D model gemaal Broammeule

De resultaten van het 3D laserscannen zijn zeer waardevol voor Pannekoek GWW. Ze kunnen het 3D model gebruiken om een ontwerp te maken voor de renovatie, om de hoeveelheden te berekenen voor de begroting, om de planning voor de uitvoering en om de kwaliteit te controleren tijdens en na de renovatie. Op basis van onze scandata zullen onder andere de twee pompen vervangen worden. Ook kunnen ze het model gebruiken om het gemaal te monitoren op eventuele veranderingen of schade in de toekomst. Zo kunnen ze het gemaal optimaal beheren en onderhouden. 

Het succes van 3D laserscannen bij het gemaal Broammeule

Het 3D laserscannen van het gemaal Broammeule was een geslaagd project, dat laat zien hoe deze techniek kan bijdragen aan de renovatie en het beheer van gemalen. Ook levert het 3D laserscannen een hoge kwaliteit van data op, die gebruikt kan worden voor diverse doeleinden. Daarnaast bespaart het ook tijd, geld en risico’s, omdat het sneller, veiliger en minder foutgevoelig is dan andere meetmethodes.

Wil je meer weten over 3D laserscannen of bent je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, wij vertellen jou graag meer over onze diensten en mogelijkheden. Weet je al wat je wil? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

3D laserscanning geeft inzicht in AWZI Bodegraven

Royal HaskoningDHV schakelde PelserHartman in voor het 3D meten en modelleren van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te Bodegraven. De opdrachtgever wilde een accuraat beeld krijgen van de werkelijke situatie van de gebouwen, installaties en leidingen in de AWZI. Naast de waterzuiveringslocatie werden ook drie gemalen in de nabije omgeving ingemeten. De volledige inmeting werd gerealiseerd met inzet van onze high-end 3D laserscanners.

De locatie is gevangen in miljoenen meetpunten. Je ziet hier een ongekleurde pointcloud van de AWZI.

3D technologie in dienst van waterbeheer

Water was altijd al dé grote uitdaging in Nederland. Nu is waterbeheer nog belangrijker en complexer geworden. Innovatieve 3D technologie biedt een oplossing en versnelt het aanpassen van huidige installaties en bouwwerken. Van nauwkeurige 3D laserscan- en drone-inmetingen van RWZI’s en AWZI’s tot geavanceerde BIM-modellen van gemalen. Wij meten, modelleren en monitoren met hoogstaande precisie en geavanceerde technieken de waterzuiverings- en gemaal-infrastructuren. Elke scan en elk model draagt bij aan een duurzame en veilige watertoekomst. Lees op onze pagina ‘3D inmeten en modelleren waterzuiveringsinstallaties en gemalen‘ hoe wij waterschappen, ingenieurs en aannemers hierbij ondersteunen. 

Hoe onze 3D laserscan techniek AWZI en gemalen in kaart brengt

Onze scanoperators brachten de volledige AWZI inclusief drie gemalen volledig in kaart met behulp van 3D laserscanners en ondersteuning van total stations. Ze maakten scans vanuit verschillende standpunten op maaiveldniveau op hoge resolutie zodat ook alle details goed zichtbaar werden. De pointclouds die op deze manier gecreëerd worden, bestaan uit miljoenen meetpunten. Ons team van modelleurs vormde de pointclouds om tot LOD300 3D modellen. Deze modellen geven een goed inzicht in de werkelijke situatie. Daarnaast worden ze nog voor vele andere doeleinden gebruikt. Zoals het ontwerpen van nieuwe installaties, het controleren van de staat van onderhoud en het plannen van nieuwe werkzaamheden.

LOD300 3D model AWZI gebaseerd op laserscandata.

De meerwaarde van 3D laserscanning voor een AWZI

Met name de terrestrial laserscanners die kunnen meten over een wat langere afstand, zoals bijvoorbeeld de Leica P50, zijn een ideale oplossing voor het snel en volledig inmeten van een AWZI. Een waterzuiveringsinstallatie bestaat namelijk meestal uit grotere componenten zoals bezinktanks waardoor de hele installatie zich uitstrekt over een wat groter terrein. Dat is niet makkelijk om handmatig of met andere meetmethoden in te meten. Met 3D laserscanners kunnen we snel, accuraat en betrouwbaar alle details vastleggen inclusief alle installaties. Zo kunnen we een compleet en realistisch beeld leveren van de AWZI. In bijna alle gevallen zijn alle belangrijke onderdelen zichtbaar en dus meetbaar vanaf meetposities op maaiveldniveau en op loopbruggen. Hierdoor is het meestal dan ook niet nodig om drones in te zetten ter aanvulling van het meetwerk.

Gekleurde pointcloud installaties AWZI Bodegraven

3D inmeten gemalen

Naast de AWZI hebben we ook drie in de buurt gelegen gemalen ingemeten met onze 3D laserscanners. De gemalen zijn pompstations die het afvalwater naar de AWZI transporteren. Ook voor het inmeten van een gemaal is 3D laserscanning een geschikte methode. Met 3D laserscanning kunnen we namelijk ook moeilijk bereikbare of gevaarlijke plekken inmeten zoals de pompen, kleppen en kelders. Ook hier is op basis van de laserscandata 3D gemodelleerd.

LOD300 3D modellen van de drie gemalen

Neem contact op voor het inscannen van jouw project

Met behulp van onze 3D laserscanners heeft Royal HaskoningDHV nu een goed inzicht in de werkelijke situatie van de AWZI en de gemalen. Wil je 3D laserscanning ook gaan inzetten voor jouw projecten? Neem dan contact met ons op. We leggen graag uit hoe het werkt. Of vraag vrijblijvend een offerte aan!

PH BLOG

NIEUWSTE BLOGPOSTS IN KENNISBANK

  • Eindelijk een landelijk breed gedragen instrument dat bijdraagt aan het terugdringen van de faalkosten in de bouw. In de afgelopen maanden werkte PelserHartman

PelserHartman