landmeetkundige opmeting

< terug naar 3D scanning

Ons vak is het opmeten van structuren of terreinen.  Door onze jarenlange expertise hierin kunnen we dan ook perfect inschatten welke meetmethode het meest geschikt is voor het uitvoeren van een opmeting.

Zeer vaak blijkt dit 3D-scanning te zijn, maar in bepaalde situaties kunnen er meer voordelen zijn voor een landmeetkundige of topografische opmeting in vergelijking tot de 3D scanning.  Op deze pagina lichten we kort toe welke situaties ons laten kiezen voor de klassieke landmeetkundige opmeting als alternatief voor de 3D scanning.

PelserHartman voert monitoring theater aan de parade uit
Landmeetkundig opmeten

juridische opmeting

Deze opmeting is specifiek bedoelt om de juridische grenzen van een perceel of eigendom te bepalen. Omdat hier zeer specifieke punten moeten opgemeten worden om correct de grenzen van een perceel te bepalen is een opmeting met totaalstation hier geschikter.

Met het totaalstation worden enkel punten die voor de grensbepaling van belang zijn opgemeten zonder alle andere informatie die met 3D scanning wel zou gemeten worden en voor veel te veel data zou zorgen. Na afloop van de meting moet er nog grondig juridisch opzoekingswerk gebeuren om van een correcte juridische grensbepaling te kunnen spreken.

Indien de grensbepaling hoort bij een verkoop kan na afronden van het juridisch opzoekingswerk de grensbepaling ingediend worden voor prekadastratie.  Deze prekadastratie levert een perceelsidentificatienummer op dewelke de notaris kan opnemen in zijn akte. Op vraag kunnen na afloop ook de grenspunten van het perceel uitgezet worden met officiële grenspalen.

Opmeting bestaande toestand

Bij een opmeting bestaande toestand wordt gevraagd de huidige situatie van een vooraf bepaalde zone in te meten.  Zeer vaak gebeurd dit in de eerste fase van een ontwerp of studie waar de opmeting dient als basis voor het verdere verloop van het project. 

Deze opmeting kan zowel met totaalstation als met 3D scanner gebeuren.  De manier van meten wordt door onze specialisten op voorhand ingeschat in functie van het gewenste eindresultaat en van de in te meten zone. Deze opmetingen kunnen indien nodig aangevuld worden met een hydrografische opmeting (bathymetrie) van waterzones (waterlopen, meren,…). Uit deze opmeting van een bestaande toestand kunnen grondplannen getekend worden die eventueel nog voorzien zijn van hoogtelijnen.

Bepaling van volumes

Voor het bepalen van grondverzet (aanvulling of afgraving) kan een topografische opmeting ingezet worden om de referentiesituatie te bepalen en nadien een meting uit te voeren om de hoeveelheid verplaatste grond te bepalen.

Als referentiesituatie kan eventueel ook een theoretisch ontwerp gebruikt worden.  Doordat een meting met totaalstation specifieke punten opmeet is een 3D laserscanner vaak geschikter voor volumebepaling of stockpile-metingen omdat deze een beeld geeft van de volledige zone.  Na afronden van de meting wordt de hoeveelheid verplaatste grond in een rapport weergegeven.

< terug naar 3D scanning

Meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op