Monitoring

< Terug naar Pelserhartman België

Gebouwen, kunstwerken en andere structuren bewegen altijd wel maar door externe invloeden kan deze beweging risicovol worden. Bij PelserHartman hebben we de ervaring in huis om deze bewegingen vast te leggen en in de gaten te houden. We noemen dit specifieke onderdeel van de landmeetkunde monitoring. Door monitoring uit te voeren kan elke betrokken partij weten hoeveel de beweging precies bedraagt. PelserHartman gaat samen met de klant op zoek naar het systeem dat het beste past bij de situatie.

DIENSTEN

Nulmeting voor monitoring

Omwille van verschillende factoren kunnen structuren bewegen.  Deze beweging kan een natuurlijke oorzaak hebben en al jarenlang zonder gevaar zijn.  Daarnaast is het evengoed mogelijk dat er nog geen beweging is maar een door externe invloeden een kans op beweging ontstaat die ook nog een potentieel veiligheidsrisico inhoud.  In beide gevallen kan het nodig zijn de beweging op te volgen of te monitoren.  Om een goede monitoring op te zetten is het echter noodzakelijk om de basis, zijnde de referentiemeting, zo ideaal mogelijk op te zetten.


Handmatig monitoren

Kunstwerken kunnen bewegen, muren kunnen scheuren of barsten, funderingen kunnen verzakken, oude gebouwen zijn onderhevig aan vele invloeden en kunnen onstabiel worden.  Al deze, en nog vele andere, bewegingsvormen kunnen opgevolgd worden door een monitoring uit te voeren.  Vaak is een live-monitoring niet nodig en is het voldoende om met een vooraf bepaalde frequentie manuele metingen uit te voeren met high-end meettoestellen.


Automatisch monitoren

Op een bepaald moment kan er een situatie ontstaan waarbij een structuur een beweging zou kunnen ondergaan die een veiligheidsrisico inhoudt.  Op dat moment wordt het essentieel om dit potentieel risico op het moment van de overschrijding van een bepaald alarmniveau al te kunnen detecteren.  Een volledig automatische monitoring, ofwel live-monitoring geeft hiertoe een goede oplossing.


3D deformatiemeting / deformatiemeting met 3D scanner

Hoe weet je of een gevel scheef staat of vloer niet vlak is? Het is vaak moeilijk om dit zelf met je eigen ogen meteen vast te stellen. Dat is al helemaal het geval bij hoge gevels en wanneer het gaat om grote vloeroppervlakten. Een van de oplossingen kan gevonden worden in de 3D laserscantechniek.


3D deformatiemeting van kunstwerken

Kunstwerken worden erop berekend om te kunnen bewegen onder invloed van bijvoorbeeld weer of het verkeer. Om schade te vermijden en tijdig maatregelen te kunnen nemen is het aangewezen om kunstwerken te bewaken door middel van deformatiemetingen.

wat is monitoring?

“Monitoring” is een verzamelterm die gebruikt wordt om alle mogelijke metingen van bewegingen op te volgen of te bepalen.


Onder de noemer deformatiemeting valt elke meting die als doel heeft met een eenmalige meting de huidige toestand te bepalen ten opzichte van een situatie die men vooraf kent of aanneemt.  Dit kan een verticaliteitsmeting zijn waarbij men de afwijkingen bepaald ten opzichte van een referentielijn die verticaal is.  Het kan ook een meting van de huidige toestand van een kunstwerk zijn waarvan men de vorm in ontwerpfase als referentie gebruikt.

Van zodra er sprake is over monitoring worden er minstens twee metingen uitgevoerd om de volgende meting met de eerste referentiemeting te vergelijken.  Belangrijkste verschil is dat de beweging bepaald wordt ten opzichte van een voorgaande meting en niet ten opzichte van een aanname.  Op deze manier worden bewegingen van gebouwen gemeten, veranderingen in verticaliteit, vormveranderingen van kunstwerken.  Deze metingen kunnen manueel of automatisch gebeuren.

Door alle externe factoren te analyseren en door te weten welke soort bewegingen opgevolgd moeten worden is het pas mogelijk een juist monitoringsysteem toe te passen. Dit kan een meting zijn die maandelijks wordt herhaald, maar evengoed een meting die via een communicatiemodule aangestuurd wordt, meerdere keren per dag dezelfde punten inmeet en voorzien is van verschillende soorten alarmsignalen. Het kan gaan van een eenvoudige zettingsmeting tot een volautomatische monitoring met verschillende totaalstations en richtpunten. Daarnaast zijn er nog een grote hoeveelheid aan andere sensoren die oplossingen kunnen bieden in specifieke situaties.

< Terug naar Pelserhartman België

Meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op

Contactformulier België

PelserHartman