3D Deformatiemeting van kunstwerken

< terug naar monitoring

Net als gebouwen bewegen kunstwerken (bruggen, portalen, viaducten, sluizen, etc.) door externe invloeden.  Dit zijn vaak de weersinvloeden of het verkeer die het kunstwerk beïnvloeden.  Kunstwerken zijn berekend op deze externe invloeden maar het is toch nuttig om na te gaan of deze voorspelde bewegingen zich in realiteit ook voordoen of net meer of minder aanwezig zijn.

Door monitoring of deformatiemetingen toe te passen kan de beweging in realiteit bestudeerd worden om de gebruikte modellen te controleren en bij te stellen.  Daarnaast wordt het kunstwerk bewaakt en kunnen bij een grotere beweging dan voorzien tijdig maatregelen genomen worden om schade te vermijden.

Om deze metingen uit te voeren wordt er zoals bij elke monitoring gestart met een nulmeting of referentiemeting.  De nulmeting wordt in de beste omstandigheden uitgevoerd omdat alle volgende meting hiermee vergeleken gaan worden.  Referentiepunten worden op wel doordachte plaatsen aangebracht en de meetpunten waarmee een mogelijke beweging gedetecteerd wordt worden op plaatsen bevestigd dewelke representatief zijn voor de in te meten beweging.  Meer info hierover op onze pagina nulmeting.

Nadien worden er volgens een vooraf bepaald interval herhalingsmetingen uitgevoerd.  Bij controle van kunstwerken gaat het meestal om manuele herhalingsmetingen maar sommige omstandigheden kunnen ook een volautomatisch systeem vragen.  Meer info over deze types metingen op onze pagina’s handmatige monitoring en automatische monitoring.

 In Nederland worden veel kunstenwerken beheerd door Rijkswaterstaat (RWS).  RWS heeft een zeer specifieke norm voor deformatiemeting van kunstwerken, dewelke beschreven staat in hun productspecificaties deformatiemeting kunstwerken. 

< terug naar monitoring

Meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op