Automatische monitoring

< terug naar monitoring

Op een bepaald moment kan er een situatie ontstaan waarbij een structuur een beweging zou kunnen ondergaan die een veiligheidsrisico inhoudt.  Op dat moment wordt het essentieel om dit potentieel risico op het moment van de overschrijding van een bepaald alarmniveau al te kunnen detecteren. 

Een volledig automatische monitoring, ofwel live-monitoring geeft hiertoe een goede oplossing.  Deze vorm van monitoring zorgt ervoor dat een betrokken partij tijdig op de hoogte kan gebracht worden van de situatie op gelijk welk ogenblik.  Dit laatste is het belangrijkste verschil ten opzichte van de handmatige monitoring, die op een andere pagina beschreven wordt.

Volledig automatische monitoring

Bij deze vorm van monitoring is de referentiemeting van het allergrootste belang, want tijdens de loop van het project blijft het meettoestel steeds op dezelfde positie staan.  Vanuit deze positie moeten alle op te volgen bewegingen ingemeten kunnen worden.  Het is wel mogelijk extra meettoestellen te plaatsen, maar dit heeft invloed op de prijs.  PelserHartman heeft de nodige ervaring en knowhow om deze installatie en referentiemeting op een zo goed mogelijke manier op te zetten.

De volledig automatische monitoring of live-monitoring is eigenlijk een geavanceerde vorm van de handmatige monitoring.  Voor de live-monitoring wordt er een meetinstrument ter plaatse geïnstalleerd en voorzien van een data- en communicatiebox en van de nodige stroomvoorziening met nood-accu.  De communicatiebox staat in verbinding met een centrale PC waarop alle meetdata binnenkomt en vanwaar alle meetinstrumenten aangestuurd kunnen worden.  De resultaten kunnen hierdoor live opgevolgd worden door beheerders en eventuele klanten.  Op basis van deze resultaten kunnen alarmsignalen uitgezonden worden naar vooraf ingestelde gsm-nummers, e-mails of nar een alarmlamp.  De instellingen van het meettoestel zelf kunnen ook aangepast worden.  Zo kan de frequentie van de metingen gewijzigd worden of kunnen er individuele meetpunten extra aangemeten worden.

De gebruikte sensoren voor deze volledig automatische monitoring zijn zeer uiteenlopend maar steeds van een high-end niveau.  Dit is allemaal in functie van de gewenste resultaten, de verwachte beweging en de omgeving.  Het kan hier gaan om totaalstations (X, Y en/of Z-beweging), hydrostatische waterpassing (enkel Z-beweging), inclinometers, extensometers, digitale scheur- of rekstrookjes en nog vele andere toepassingen.

< terug naar monitoring

Meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op