3D scanning

< Terug naar Pelserhartman België

3D scannen is een zeer algemeen begrip, en 3D laserscanning valt hier onder. Op deze pagina proberen we duidelijk te maken wat een 3D laserscanner juist is en doet. We geven ook specifieke informatie over enkele toestellen van bekende merken en voorbeelden van hun werking.

DIENSTEN

3D scanning van gebouwen en erfgoed

Doordat er minder en minder bouwgronden vrij zijn is het vaker noodzakelijk om een bestaand gebouw te verbouwen, renoveren of restaureren.  In deze gevallen is het vaak interessant en noodzakelijk om te weten welke afmetingen dit gebouw heeft zodat alle geplande werken toch wel uitgevoerd kunnen worden. 


3D Scan en pointcloudproducten

Een puntenwolk wordt gemaakt door een 3D laserscanner of op basis van fotogrammetrie. Zo’n puntenwolk of pointcloud kan vervolgens worden gebruikt om verschillende producten te maken zoals 2D tekeningen of 3D modellen. Hierbij wordt de puntenwolk gebruikt als onderleggen voor het tekenwerk.


Scan-To-BIM

3D laserscanning van bestaande gebouwen wordt in toenemende mate gebruikt om op basis van de gemaakte 3D puntenwolk, bouw informatie modellen (BIM) van deze gebouwen te maken. We noemen dit ook wel Scan-to-BIM.


Landmeetkundige opmeting

Ons vak is het opmeten van structuren of terreinen.  Door onze jarenlange expertise hierin kunnen we dan ook perfect inschatten welke meetmethode het meest geschikt is voor het uitvoeren van een opmeting. 


3D inmeten terrein en DTM-meting

Net als gebouwen kan PelserHartman ook terreinen inmeten. Het inmeten van terreinen vraagt echter een andere aanpak dan het inmeten van gebouwen.


daken inmeten voor zonnepanelen

Door de toenemende vraag naar een milieubewuste energiewinning worden er meer en meer zonnepanelen op daken geplaatst. Vaak zijn er echter geen goede bouwkundige tekeningen van de onderliggende structuren of twijfels over de stabiliteit en draagkracht.


3D inmeten archeologie

Door enerzijds het verplichte archeologisch vooronderzoek en anderzijds het toenemende belang in documentatie van ons onroerend erfgoed is het nauwkeurig in kaart brengen van archeologische sites essentieel.


volumebepaling en stockpile-meting

Bij PelserHartman voeren we metingen uit om volumes te bepalen of voorraden vast te leggen. Hiervoor gebruiken high-end meetapparatuur zoals 3D scanners, drones of fotogrammetrie om terreinen of oppervlaktes nauwkeurig in te kunnen meten.

wat is 3D scanning?

3D laserscanning is het maken van een realistisch beeld van de werkelijkheid door middel van metingen en foto’s. Elk object dat zichtbaar is voor de scanner wordt ingemeten in een wolk van miljarden punten die een scanner maakt. Deze verzameling meetpunten is de puntenwolk of pointcloud. De foto’s geven aan elk meetpunt de juiste kleurwaarde om op deze manier een goed beeld te kunnen maken van elk object in de omgeving van de scanner. 


Een 3D laserscanner meet met een hoge snelheid reflectorloos punten in.  De achterliggende techniek is dezelfde als bij een reflectorloze meting met totaalstations, maar dan aan een veel hogere snelheid en volledig automatisch.  Het toestel scant zijn volledige omgeving af waardoor een zeer realistisch beeld gecreëerd wordt.  Dit beeld is dan de puntenwolk of pointcloud die bestaat uit miljarden punten.

Doordat de scanner aan een zeer hoge snelheid, tot 1.000.000 punten per seconde, alles in zijn omgeving opneemt is deze techniek zeer geschikt wanneer snelheid, een volledige opname van de omgeving of veiligheid van belang zijn.  De praktische toepassingen zijn te vinden bij ongelukken, archeologische sites, monumentale objecten, onbereikbare structuren en nog veel meer.  Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende types zoals pulse-, phase-, wfd- en structured-light-scanners. De meest bekende merken terrestrial 3D scanners zijn Leica, Z+F, Faro, Riegl en Trimble.  Op basis van ervaring gaat PelserHartman hierin een keuze maken welke scanner best ingezet wordt, of de klant hierin adviseren.

Soorten 3D scanners

Zoals hierboven reeds aangehaald bestaan er veel merken en types scanners, waarbij elke scanner zijn voordelen en nadelen heeft. 

Doordat PelserHartman veel testen gedaan heeft met verschillende scanners zijn we in staat om voor elke opdracht de juiste scanner te kiezen en de klant op een juiste en onafhankelijke manier te informeren over welke scanner best gebruikt wordt.

Er zijn phase-, pulse-, WDF- en witlicht-scanners. Er zijn scanners waarbij de datakwaliteit regelbaar is, waardoor ook complexe materialen en kleuren zichtbaar zijn op de scan. Er zijn scanners van € 5.000 en van € 350.000.  Sommige scanners wegen maar 1 kg, andere 15 kg.  Al deze verschillen zijn er met een reden, geen scanner is dezelfde en voor elke opdracht is een ander type scanner nodig. Het belangrijkste is te weten wat een scanner wel, en vooral niet kan.

Kostprijs van 3D scanning

Er heerst een algemene verwachting dat 3D scanning goedkoper is dan traditioneel inmeten met een totaalstation. Dit is niet helemaal correct, maar het zal ook niet veel duurder zijn. 

De inmeting komt meestal op ongeveer hetzelfde uit, maar wat belangrijker is zijn de voordelen die aan de 3D-scanning gekoppeld zijn.  Als de data die via 3D scanning verkregen wordt optimaal gebruikt tijdens het volledige bouwproces kan er een enorme meerwaarde gecreëerd worden.

De belangrijkste voordelen die uit 3D scanning gehaald worden zijn:

  • Het is volledig: doordat de scanner alles wat in zijn zichtveld staat inmeet kan je niets vergeten en hoef je ook niet meer terug ter plaatse.  Vaak zitten hier meerkosten die bij aanvang niet duidelijk blijken te zijn.
  • Geen interpretatiefouten: doordat alles in de puntenwolk opgenomen is kunnen er geen individuele meetpunten verkeerd geïnterpreteerd worden.  Het eindresultaat heeft dus minder kans op fouten.
  • Het is veel sneller: op locatie kan tot 50% winst geboekt worden ten opzichte van de traditionele meetmethodes.  Dit is nog meer het geval bij scheefstanden en een veelheid aan unieke ruimtes.  Op deze manier zijn er dus veel minder verplaatsingen nodig, en is de tijd op de locatie beperkt wanneer dit van belang zou zijn.
  • Het tekenwerk kan in fases gebeuren:  doordat de volledige pointcloud beschikbaar is kan er in de loop van het proces naar een hoger detailniveau gewerkt worden.  Daarnaast kan tekenwerk dat in een eerste fase niet van belang is nadien, zonder een nieuwe meting, verder aangevuld worden.
  • Beperking tekenwerk: de pointcloud is ook rechtstreeks bruikbaar als onderlegger voor 2D en 3D tekenwerk.
  • Je hoeft niet meer terug: doordat de puntenwolk alle data bevat kan een vraag naar een extra doorsnede opgelost worden door de pointcloud opnieuw op te roepen en deze dan in te tekenen. Dit levert een enorme besparing aan extra meetwerk en verplaatsingen op.
3D scanning kerk

< Terug naar Pelserhartman België

Meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op

Contactformulier België

PelserHartman