2D tekenwerk

< terug naar tekenwerk & BIM

Plattegronden, doorsnedes en geveltekeningen

PelserHartman is zeer bedreven in het maken van 2D tekenwerk van de bestaande situatie van gebouwen. Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever worden de tekeningen opgeleverd op een vooraf bepaalde schaal. De hoeveelheid informatie op de tekening is afhankelijk van deze schaal. 

Geveltekeningen voor restauratie- en consolidatieprojecten

Voor sommige projecten heeft men behoefte aan geveltekeningen ‘as-it-is’ en niet ‘as-build’. Vooral projecten met complexe gevelstructuren vragen om deze zeer accurate tekeningen van de werkelijke situatie. Dit kunnen restauratieprojecten maar ook consolidatieprojecten zijn. Bij consolidatieprojecten is het van belang om de situatie zoals die op een bepaald moment is te fixeren. Het gebouw dient zodanig behandeld te worden dat het niet meer verder verzakt, afbrokkelt of scheurt. Dit type project komt vooral voor bij ruïnes. Voor dit soort projecten maakt PelserHartman zeer accurate geveltekeningen door een combinatie van ortho-photo’s en pointclouds. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijk werk.

2D geveltekening bestaande situatie

Tekenwerk: 3D modellen en BIM

Bij PelserHartman maken we nog regelmatig 2D tekeningen zoals geveltekeningen of plattegronden. We werken echter steeds meer met 3D modellen en BIM. PelserHartman heeft meer dan 20 jaar ervaring in het 3D uittekenen van bestaande situaties van bouwwerken. Dit gaat altijd in combinatie met opname en inmeetwerk op locatie. We brengen de bestaande situatie in kaart met behulp van 3D scanners en andere meettechnieken. Lees meer. 

< terug naar tekenwerk & BIM

Meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op


PelserHartman