Home » Projecten » 3D scannen Amsterdam

3D scannen Amsterdam

Amsterdam staat vol met oude gebouwen en monumenten en is daardoor één van de favoriete werkplekken van PelserHartman. Deze pagina laat enkele projecten zien die wij uitvoerden in onze hoofdstad met inzet van een 3D scanner. Van sommige projecten vindt u meer informatie op de specifieke projectpagina’s.

Anna Frank Huis Amsterdam

PelserHartman maakte een inmeting met 3D scanners van het wereldberoemde Anna Frank Huis te Amsterdam ter ondersteuning van de architect Bierman Henket en in opdracht van het Anne Frank museum. Lees het volledige bericht op de pagina 3D inscannen Anne Frank huis.

3Dscan_anne_frank_huis_amsterdam

3D scannen voor restauratie Amstel Hotel

PelserHartman 3D Measuring Solutions heeft voor de restauratie van het Amstel Hotel het complete exterieur ingescand, met speciale aandacht voor alle houtsnijwerkelementen en diverse ornamenten. De 3D scans zijn uitgewerkt tot hoogwaardige gevel- en daktekeningen. Daarnaast is alles uit de kast gehaald om de beste high-end sandata en orthofoto’s te maken. Het was een bijzonder meetproject op een locatie die voor de nodige uitdagingen zorgde. Lees het volledige bericht op de pagina 3D scannen voor restauratie Amstel Hotel.

Amstel Hotel rivier amstel

3D scan voor verbouwing Rembrandthuis Amsterdam

Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam gaat verbouwen. PelserHartman bracht daarom het interieur en exterieur van het dit monumentale pand uit de 17e-eeuw en het naastgelegen gebouw met behulp van 3D laserscanners in kaart. We leverden laserscans, de zogenaamde pointclouds, en een 3D viewer waarin de architect zelf metingen kan verrichten.

Lees het volledige bericht: 3D scannen museum het Rembrandthuis

Ondersteuning Octatube bij entree Van Gogh Museum

De nieuwe entree moest de curve van de bestaande tentoonstellingsvleugel exact volgen. Wij scanden het bestaande gebouw en genereerde uit de pointcloud een model waarin de dubbele buigingen werden gevangen. De systeemlijnen van de gebogen staalconstructie werd zo gevormd. Octatube kon met dit model de losse onderdelen van de constructie ontwerpen, engineeren en in elkaar lassen, met de zekerheid dat de vorm klopt. PelserHartman leverde geen volledige tekeningen, alleen de puur noodzakelijke maatvoering door de juiste sneden te maken in de pointcloud en 3D polylijnen aan te reiken. Omdat de meetdata om weinig nabewerking vroeg, bleven de kosten laag.

Lees meer in het artikel: Centrale maatvoering voor nieuwe entree Van Gogh Museum

????????????????????????????????????

Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum is toe aan verbouwing. PelserHartman heeft daarom in opdracht van de gemeente Amsterdam de gebouwen van het stadsmuseum 3D ingescand. Met deze scans is een BIM-model gemaakt, waarop architecten plannen voor de verbouwing van het museum kunnen baseren. Lees de volledige blogpost: 3D-scannen Amsterdam Museum voor verbouwing

Singelgrachtgarage Amsterdam

Aan de Singelgracht in Amsterdam moet een ondergrondse garage komen. De gehele openbare inrichting van de toekomstige garage is 3D ingemeten met veel aandacht voor detail. Elke straatsteen, woning en boom moest op de scans te zien zijn. Een omvangrijk project dus. Lees verder over dit project op de pagina 3D scannen Singelgrachtgarage Amsterdam.

Scangebied Singelgrachtgarage
Scangebied toekomstige Singelgrachtgarage in Amsterdam

Voormalige gevangenis Havenstraat Amsterdam

De voormalige strafgevangenis aan de Havenstraat in Amsterdam wordt de nieuwe huisvesting van de British School Amsterdam. Atelier PRO, Van Hoogevest Architecten en Buro Sant en Co kregen de opdracht om deze herbestemming te realiseren. PelserHartman werd gevraagd om de gevangenis 3D in te meten met 3d laserscanners. De architecten verwerken de pointclouds zelf tot een 3D model. Lees de volledige blogpost: Gevangenis Amsterdam wordt ingescand voor herbestemming.

Snelle inmeting Maison de Bonneterie met 3D scanners

Het 125 jaar oude familiebedrijf ‘Maison de Bonneterie’ ziet geen toekomst meer in de winkels in Amsterdam en Den Haag. H&M doet haar intrede en wil graag snel haar zogeheten ‘flagship stores’ openen. Het is mogelijk om een project sneller te laten verlopen dan normaal en nog steeds een foutloos resultaat te bereiken. PelserHartman kreeg de opdracht om de monumentale panden van Maison de Bonneterie snel en volledig in te meten. We zijn gestart met het eerste meetwerk op 9 oktober 2014 en de totale doorlooptijd van start meetwerk tot oplevering tekeningen was slechts 22 dagen! Met 3D laserscanning is de meetdata zo compleet en goed dat deze relatief snel en foutloos omgezet kan worden naar bouwkundige tekeningen.

Lees meer in het artikel: Snelle inmeting Maison de Bonneterie met 3D scanners

Maison de Bonnetterie-713

3D inmeten Kas Bank Spuistraat Amsterdam

Kas Bank NV laat zijn monumentale hoofdkantoor aan de Spuistraat volledig 3D inmeten door PelserHartman. Wingender Hovenier Architecten bv gebruikt de nieuwe set tekeningen als basis voor het maken van een ontwerp voor de nieuwe bestemming. Het volledige gebouw werd 3D ingemeten met diverse laserscanners in combinatie met traditionele metingen met total stations. De Leica C10 legde de gebouwcontouren vast, omdat deze eenvoudig lange afstanden meet. Binnen in het gebouw kozen we voor snelheid en licht gewicht met de Z+F5006h en Z+F5010, omdat de architect geen behoefte had aan trueviewers, films of orthofoto’s. Het maken van fotomateriaal met de scanner kon daarom achterwege blijven en de inzet van het topmodel Z+F5010C bleek hier niet nodig.

Lees meer in het artikel: 3D inmeten Kas Bank Spuistraat Amsterdam

3d-scanning-amsterdam-kasbank-713

3D scan Van Gendt Hallen Amsterdam

De Van Gendt Hallen vormen een belangrijk stuk industrieel en rijksmonumentaal erfgoed op het Oostenburgereiland (Oostenburg) in Amsterdam. De Stork Werkspoorhallen zijn ontworpen door Architect Van Gendt en vormden een belangrijk onderdeel van de fabriek van Werkspoor-Stork. De vijf geschakelde hallen zijn in verschillende fases gebouwd van 1898 tot 1910. Architectenbureau Braaksma en Roos maakten een studie inzake de herbestemmingsmogelijkheden en RAB maakte een restauratieplan. PelserHartman maakte een volledige 3D inmeting van de vijf hallen met high-end 3D scanners. Het resultaat bestond uit een geregistreerde pointcloud en orthogonale aanzichten op schaal; de zogenaamde orhto foto’s, zoals te zien in afbeelding hieronder.

ortho-foto-vangendthallen-amsterdam-713
Gevel
VanGendtHallen-713

3d inmeten en tekenen bibliotheek UvA Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam kreeg een nieuwe Universiteitsbibliotheek Binnenstad op het Binnengasthuisterrein. PelserHartman kreeg de opdracht om een volledige en nauwkeurige 3D inmeting te maken van het complex. De 3D inmeting werd uitgevoerd met laserscanners op basis waarvan PelserHartman een 3D REVIT model van de bestaande situatie maakte. Dit 3D model diende als basis voor het ontwerp van de nieuwe Bibliotheek UvA. Lees verder op de pagina 3d inmeten en tekenen bibliotheek UvA Amsterdam.

????????????????????????????????????
Screenshot van 3D scan nieuwe universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Nieuwendijk 224 en Eggertstraat 17 Amsterdam

(April 2014). Een aantal panden aan de Nieuwendijk 224 en Eggertstraat 17 te Amsterdam worden gerenoveerd een deels gerestaureerd. De gevel aan de Eggertstaat krijgt een nieuw 19e eeuw aanzien en er komt een nieuwe kelder en fundering onder het pand Nieuwendijk 224. De transformatie is een ontwerp van Rijnboutt architecten. De verbouwing maakt goede bewinkeling en wonen over meerdere lagen mogelijk. PelserHartman maakte nauwkeurige inmetingen voor het plaatsen van nieuwe vloeren tussen de bestaande opgaande gebouwschillen. We deden dit tijdens de sloop zodat de prefabricage van de staalconstructie geen vertraging op zou lopen.

Lees meer in het artikel: 3D inmeting bespaarde Dura Vermeer tijd en faalkosten

Nieuwendijk_klein_713

3D scan Rhijnspoorgebouw HvA te Amsterdam

(September 2014). De HvA krijgt een uitbreiding van de Amstelcampus. Op de kop van de Wibautstraat wordt het Rhijnspoorgebouw gerealiseerd. Het dertien verdiepingen tellende gebouw wordt ontworpen door de combinatie ‘De Architekten Cie’ en ‘Powerhouse Company’ in samenwerking met ‘Marc Koehler Architects’. Het pand zal verrijzen op het braakliggende stuk grond naast het Kohnstammhuis en Theo Thijssenhuis. PelserHartman maakte een inmeting met 3D scanners van de bouwdelen rondom het braakliggend terrein. Ook leverden wij het 3D Revit model van de bestaande schil.

3D-scanner-amsterdam-713-2

3D scan Conservatorium hotel Amsterdam

De voormalige Rijkspostspaarbank kreeg een herbestemming tot het 5-sterren Conservatorium hotel. Het rijksmonument werd gerestaureerd, gerevitaliseerd, uitgebreid en kreeg een zeer hoog afwerkingsniveau. In opdracht van Conservatorium BV heeft PelserHartman de complexe houten kapconstructie van het pand  te Amsterdam 3D-ingemeten met 3D scanners. Op deze manier ontstond een goed beeld van de beschikbare vrije ruimte onder de kapconstructie.

Lees meer in het artikel: 3D meten en tekenen complexe kap Conservatoriumhotel Amsterdam.

Conservatoriumhotel

Bijenkorf Amsterdam

(Januari 2014). De Bijenkorf sluit vijf van de twaalf winkels. Er wordt geïnvesteerd in de winkels die openblijven, in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amstelveen en Maastricht. PelserHartman bracht Bijenkorf winkels Eindhoven, Utrecht en Rotterdam volledig in kaart en maakte nauwkeurige vloerhoogtemetingen van het filiaal in Amsterdam.

3D-scanner-bijenkorf-amsterdam

3D laserscan Gerrit Rietveld Academie

De Gerrit Rietveld Academie zal worden uitgebreid met een nieuw gebouw van twee bouwlagen dat wordt aangesloten op de twee bestaande gebouwen. Voor de uitwerking van deze plannen was een goede en complete inmeting van het bestaande terrein en gebouwen noodzakelijk. PelserHartman werd gevraagd om alles digitaal 3D in te meten. We kozen ervoor om dit werk uit te voeren met een 3D scanner. We maakte een volledige opname van het terrein, de gevels en de ruimten direct achter de beoogde aansluitingen op de nieuwe bouwdelen. Het product was een zeer uitvoerig terreintekening met verticale doorsneden van de omliggende gebouwen.

3D-scanner-rietveld-amsterdam-713

Door de inzet van een 3D scanner werd alles in één keer ingemeten; plaats en afmeting van gebouwen, hoogteverloop straatwerk, terreinbegrenzingen, hoogten van gebouwen, hagen, schuttingen, trafohuisjes, schuurtjes, containerruimten, groenstroken, bomen, lantaarnpalen, putten, parkeervoorzieningen, slagbomen, paaltjes, vijverbakken, hekwerken etc.

3D inmeting Beurs van Berlage

(Mei 2014). De graanbeurszaal van de Beurs van Berlage wordt verbouwd. De glazen constructie die destijds werd ontworpen en gebouwd door Octatube wordt verwijderd en de vloeren worden aangepast. Architect Bierman Henket & partners wilde zekerheid over de verschillende vloerhoogtes, het verloop van vloeren en onderliggende constructies. PelserHartman werd ingeschakeld om de vloerconstructie in te meten.

3D-scanner-BeursVanBerlage

Herbestemming Elsevier gebouw Amsterdam

Het voormalige ‘Elsevier gebouw’ of Dudok kantoorgebouw te Amsterdam wordt herbestemd tot studentencomplex. PelserHartman maakte een volledige inmeting met 3D scanners en een Revit model van de bestaande situatie. Dit 3D model vormde de basis voor het ontwerp en BIM traject van Knevel Architecten.

3D-scanner-elsevier-amsterdam-713

3D scanning Scheepvaartmuseum Amsterdam

De officiële heropening van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam in 2011 speelde zich af rond het water waarin het Scheepvaart museumgebouw staat. Het museum werd met een spectaculaire 3D-projectieshow ’teruggegeven’ aan het publiek. LiveLAB is specialist in de look & feel & content van events. Dit doen ze onder andere met dynamische 3D projecties op gevels van gebouwen. Om de projecties goed te kunnen maken is een goede 3D onderlegger van het gebouw van groot belang. Daarom werken de mensen van LiveLab liever niet met een bestaande tekening of foto van het gebouw. LiveLab gaf PelserHartman de opdracht om de gevels van het museum 3D in te laten meten. PelserHartman maakte 3D scans en modellen van de gevels.

Lees meer in het artikel: Laserscan Scheepvaart Museum Amsterdam voor 3d openingshow.

3622_scheepvaartmuseum_scan_713

3D inmeting Concertgebouwplein 20 Amsterdam

(Oktober 2012). Herontwikkeling van de voormalige Amsterdamse vestiging van Van Lanschot Bankiers aan het Concertgebouwplein. Het gebouw dateert uit het begin van de twintigste eeuw en is een rijksmonument. Het pand kreeg een nieuwe bestemming die past bij de uitstraling en locatie van het pand. PelserHartman maakte een inmeting waarbij de nadruk lag op de hoogteverschillen tussen alle vloerdelen.

Vloermetingen-Concertgebouwplein-Amsterdam

NIEUWSTE PROJECTEN

Exact vastleggen perronkappen Nijmegen en geen copy-paste bij 3D BIM model

Hoe kun je 4136 unieke constructieonderdelen van 700 meter monumentale stationsoverkappingen demonteren, restaureren, monteren en weer op de exacte locatie terugplaatsen? Met deze vraag klopte Qumey bij PelserHartman aan. Samen bedachten we een slimme oplossing om alle te restaureren elementen exact in te meten, te modelleren in een 3D BIM model en te coderen. Hierdoor is de positie van elk element, maar ook iedere schuinte en scheefstand, digitaal vastgelegd. Na demontage en restauratie kunnen de perronoverkappingen weer teruggeplaatst worden op de exacte originele positie. 

Monumentale perronkappen met grote historische waarde

Onderdeel van de grootscheepse verbouwing van het Centraal Station Nijmegen is het opknappen en restaureren van de historische perronoverkappingen. Deze karakteristieke en monumentale perronkappen zijn meer dan 130 jaar oud. Tijdens de hevige gevechten van Operatie Market Garden in 1944 brandde het station volledig af. Alleen buitenmuren, tunnels en de perronoverkappingen bleven overeind staan. De kappen waren echter wel flink beschadigd. Hoog tijd voor een grondige restauratie en renovatie dus. 

3D meten met hoog statief
3D meten met hoog statief

Toekomstbestendig maken Station Nijmegen

Bijna alle perronkappen worden aangepakt. Ze worden gedemonteerd, gecontroleerd en waar nodig gerestaureerd. De grote uitdaging zit hem in het feit dat alle onderdelen na de restauratie weer op precies dezelfde plek moeten komen en weer perfect moeten aansluiten. Een mooie klus voor PelserHartman waarmee we bijdragen aan het eerherstel en toekomstbestendig maken van deze mooie perronkappen. 

Slimme oplossing meten, modelleren en coderen

Samen met Qumey heeft PelserHartman een oplossing bedacht om deze restauratie succesvol en gestroomlijnd te laten verlopen. Wij hebben in het verleden de perronkappen van de stations in Groningen, Leeuwarden en Roosendaal digitaal 3D ingemeten en weten daardoor waar we op moeten letten. Qumey is in de laatste jaren uitgegroeid tot een gedegen partner van railinfra partijen als het gaat om herstel- en renovatiewerk aan spoorbruggen en perronkappen. Onze gezamenlijke ervaring bleek de goede combinatie te zijn om deze puzzel op te lossen. De afzonderlijke puzzelstukken zijn de onderdelen waaruit de perronoverkappingen zijn opgebouwd. Deze werden exact ingemeten en in het coördinatenstelsel geplaatst zodat de stukken na de restauratie weer op de originele positie teruggezet kunnen worden. De codering zorgt ervoor dat ieder onderdeel terug te vinden is. Alle onderdelen kunnen hierdoor als een ‘Ikea-bouwpakket’ weer gemonteerd worden. 

Detail 3D BIM model
Detail 3D BIM model

Alles draait om nauwkeurig meten en vastleggen

Met 3D laserscanners en hoognauwkeurige total stations zijn miljoenen metingen uitgevoerd om de perronkappen in detail vast te leggen. Daarnaast hebben we onze meetdata gerefereerd aan het plaatselijk bekendgemaakte coördinatenstelsel. Ieder onderdeel van de overkapping is hierdoor in X-, Y- en Z-richting vastgelegd binnen dit stelsel. Dit is van essentieel belang om alle onderdelen na restauratie weer correct te kunnen terugplaatsen. Het resultaat van alle metingen is een gekleurde pointcloud. Hierop worden alle onderdelen van de overkappingen gemodelleerd.

Scanoperator die 3D meting met high-end Leica RTC360 laserscanner maakt op Station Nijmegen.
3D meting met high-end Leica RTC360 laserscanner

Modelleren en coderen in BIM-modelleersoftware

De pointcloud van de stationsoverkappingen is de ideale basis om een 3D BIM model te maken. De vorm en afmetingen van alle overkappingsonderdelen zijn als een digitale kopie in de vorm van miljoenen coördinaten vastgelegd. Om deze in de volgende stappen van het restauratieproces bruikbaar te maken voor alle betrokken partijen worden de onderdelen afzonderlijk gemodelleerd in een BIM modelleersoftwarepakket. In dit geval Revit. Dit proces heet scan-to bim. In een 3D BIM model worden niet alleen de vorm en geometrie vastgelegd. Het BIM is ook geschikt om ieder onderdeel te coderen. Ieder object heeft een unieke codering gekregen. En omdat het object is vastgelegd in het coördinatenstelsel is daarmee ook de positie vastgelegd.

Screenshot gekleurde pointcloud en 3D BIM model in Revit modelleersoftware
Screenshot gekleurde pointcloud en 3D BIM model in Revit modelleersoftware

Geen copy-paste bij 3D BIM model

Deze opdracht wijkt af van ‘de standaard’ modelleeropdracht waarbij we vaak wat meer schematiseren en gebruik maken van repetitie. Om een werkbaar model te krijgen, worden wanden en vloeren regelmatig ‘recht’ gemodelleerd, ondanks dat we weten dat er een schuinte of scheefstand is. Uiteraard wordt dit vooraf goed doorgesproken met de opdrachtgever. In het geval van het station in Nijmegen zijn we juist wel schuintes en scheefstanden precies gaan modelleren conform de werkelijkheid. Immers moeten de onderdelen na de restauratie weer exact passen en op de originele positie teruggeplaatst worden. 

Zeker geen repetitie!

Op het eerste oog lijkt er veel repetitie te zitten in de constructie. Echter doordat niet alles perfect recht staat en alle knooppunten uniek zijn, is iedere kolom, ligger, koppelingsplaat etc. afzonderlijk gemodelleerd. Weinig copy-paste dus. De doorbuiging van een lange ligger is daarentegen voor deze exercitie van ondergeschikt belang en is daarom niet gemodelleerd. Het gaat voornamelijk om de aansluitingen en natuurlijk om het hoofddoel; zorgen dat alles straks weer past!

3D BIM model detail van een perronconstructieknooppunt
3D BIM model detail van een perronconstructieknooppunt

Meer dan 4.000 unieke objecten

Wanneer je alle perronoverkappingen achter elkaar zou zetten dan kom je uit op een lengte van meer dan 700 meter aan constructie. Een flinke uitdaging om te meten én te modelleren. Inmiddels zijn er al meer dan 4.000 unieke constructieonderdelen gemodelleerd en gecodeerd. 

3D BIM model Station Nijmegen
3D BIM model Station Nijmegen

Slimme oplossing nodig?

Heb je ook een slimme meet- of modelleeroplossing nodig bij jouw project. Neem contact op met PelserHartman en maak een afspraak

Scan-to-BIM rijksmonument St. Petrus Klooster

Het Rijksmonument St. Petrus Klooster in Udenhout wordt gerenoveerd in opdracht van ASVZ. PelserHartman heeft de bestaande situatie van het klooster in kaart gebracht met behulp van 3D laserscanning en omgezet naar een 3D BIM model. Ofwel scan-to-BIM. Deze informatie is essentieel voor het Bossche architectenbureau De Twee Snoeken voor het opstellen van een renovatieplan dat recht doet aan de historische waarde van het gebouw en tegelijkertijd voldoet aan de eisen van de moderne tijd. 

High-end 3D laserscanning voor renovatie

Bij PelserHartman maken we gebruik van high-end 3D laserscanners om nauwkeurige metingen van gebouwen te maken. Voor het St. Petrus Klooster hebben we deze technologie ingezet om gedetailleerde, gekleurde pointclouds te creëren. Deze pointclouds vormen een digitale kopie en nauwkeurig documentatie van de huidige indeling en staat van het gebouw. Het op deze manier inmeten is een belangrijke stap in het renovatieproces en komt ten goede aan het behoud van dit bijzondere gebouw.

Gekleurde pointcloud St. Petrus Klooster

Meten is weten bij historische panden

Het inmeten van een rijksmonument zoals het St. Petrus Klooster vereist een hoge mate van nauwkeurigheid. Deze eeuwenoude gebouwen zijn vaak in verschillende periodes aangepast, waardoor de bestaande tekeningen vaak onvolledig of verouderd zijn. De gedetailleerde pointcloud die we hebben gemaakt biedt hiervoor de oplossing. Het dient als basis voor het maken van een 3D BIM model

3D BIM model St. Petrus Klooster

Bij PelserHartman hebben we inmiddels meer dan 25 jaar ervaring met het inmeten van monumentale panden. We hebben alle verschillende meetsystemen en modelleermethoden in huis om de juiste as-built 3D Revit- en Archicad-modellen te maken. Onze meetgegevens worden gebruikt voor het maken van tekeningen en modellen, het controleren van modellen, het maken van scheefstand analyses, oppervlakte certificaten en het monitoren van vervormingen en zakkingen van gebouwen.

Opengewerkte weergave dakconstructie 3D BIM model St. Petrus Klooster

Scan-to-BIM rijksmonument

Door de data uit de 3D laserscanner in Revit om te zetten naar een 3D model met een Level of Detail (LOD) 300, hebben we een betrouwbare weergave van de bestaande situatie gecreëerd. Dit model biedt inzicht in de huidige situatie en indeling van het gebouw, waarop de architecten weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Daarnaast maakt het gebruik van dit model het mogelijk om de renovatieplannen optimaal af te stemmen. Het zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, van architecten tot aannemers, toegang hebben tot dezelfde betrouwbare informatie.

Dwarsdoorsnede 3D BIM model St. Petrus Klooster

Slim renoveren met 3D technologie

Het project van het St. Petrus Klooster laat zien hoe geavanceerde scan-to-BIM technologie kan worden ingezet bij de renovatie van monumentale gebouwen. Deze combinatie van deze technologie en expertise van PelserHartman heeft geleid tot een succesvolle inmeting en modellering van het St. Petrus Klooster, waarmee een solide basis is gelegd voor de geplande renovatie. 

Ontdek de mogelijkheden van 3D laserscanning. Neem vandaag nog contact op!

3D laserscanning en fotogrammetrie grafmonumenten

Heb jij je weleens afgevraagd hoe eeuwen oude grafmonumenten voor de toekomst bewaard kunnen blijven? Met behulp van 3D laserscanning en fotogrammetrie hebben we de grafmonumenten van de Oude Kerk in Delft fotorealistisch in kaart gebracht. Deze nauwkeurige methode helpt ons om fotorealistische 3D modellen te maken. Die data worden gebruikt door de specialisten van Buro STIEL en Terwen Consultancy als basis voor de dringend benodigde restauratie van de monumenten. Lees meer over hoe onze technologie tevens bijdraagt aan het behoud van dit cultureel erfgoed.

Een medewerker van PelserHartman scant het grafmonument van Piet Hein met een Leica RTC360 3D laserscanner, omgeven door glas-in-loodramen in de Oude Kerk in Delft.
3D laserscanning van grafmonument Piet Hein

Combinatie 3D laserscanning en fotogrammetrie

De Leica RTC360 laserscanner werd ingezet voor deze klus. Deze scanner stelt ons in staat om met hoge snelheid en hoge nauwkeurigheid pointclouds te genereren, wat essentieel is voor het verkrijgen van 100% betrouwbare maatvoering. Hoge resolutie camera’s, voorzien van speciale verlichting die natuurlijk zonlicht nabootst, hebben hoge kwaliteit opnamen gemaakt die gebruikt worden voor de fotogrammetrie. Deze combinatie van technologieën heeft geresulteerd in een zeer gedetailleerde mesh. Deze mesh is visueel correct en geometrisch accuraat door het gebruik van de 3D laserscan data als onderlegger.

Een 3D meshmodel van het grafmonument van Elisabeth Morgan, gemaakt aan de hand van 3D laserscanning en fotogrammetrie door PelserHartman. Met gedetailleerde decoraties en wapenschilden, omgeven door een ijzeren hekwerk.
3D meshmodel grafmonument Elisabeth Morgan

Ieder monument zijn eigen aanpak

We hebben ons gericht op drie belangrijke grafmonumenten: die van Piet Hein, Jacob van der Dussen, en Elisabeth Morgan. Voor elk monument hebben we een unieke aanpak gekozen. Elk van deze monumenten heeft zijn eigen verhaal en een unieke betekenis in de Nederlandse geschiedenis. De scans en foto’s die wij gemaakt hebben bieden een nog beter begrip van deze monumenten en dragen bij aan het behoud van deze monumenten voor toekomstige generaties.

Een detailfoto van het 3D meshmodel van het grafmonument van Jacob van der Dussen, gemaakt aan de hand van 3D laserscanning en fotogrammetrie door PelserHartman, met zichtbare inscripties en decoratieve elementen.
Detail uit foto van het grafmonument van Jacob van der Dussen

Restauratie grafmonument Piet Hein

Bij het grafmonument van Piet Hein, bijvoorbeeld, was de noodzaak voor restauratie duidelijk. Naast constructieve gebreken is vooral het zwarte marmer in het onderste gedeelte van het monument ernstig aangetast door zouten. Onze technieken hebben de gebreken gedetailleerd in kaart gebracht waarmee we een basis bieden voor de documentatie en conditiemeting. Op basis van de geleverde fotogrammetrie, modellen en orthofoto’s kan Oude en Nieuwe Kerk Delft als opdrachtgever de benodigde restauratieplannen laten maken.

Een bovenaanzicht orthofoto van het 3D meshmodel van het grafmonument van Piet Hein, met gedetailleerde weergave van de liggende figuur in renaissancekleding, gemaakt aan de hand van 3D laserscanning en fotogrammetrie door PelserHartman.
3D orthofoto van het grafmonument Piet Hein

Bruikbaarheid fotogrammetrie voor behoud cultureel erfgoed

Het project laat zien dat het gebruik van 3D laserscanning en fotogrammetrie zeer bruikbaar zijn voor het documenteren, restaureren en daarmee behouden van ons cultureel erfgoed. De diensten die we hebben geleverd hebben meegeholpen aan het leggen van een basis voor een succesvolle restauratie. 

Wil je meer weten over hoe onze diensten kunnen bijdragen aan jouw projecten? Neem dan contact met ons op. Of vraag direct een offerte aan!

Meer dan 180.000m² gescand voor documentatie Land Art Flevoland

Voor Land Art Flevoland hebben we meer dan 180.000m² aan monumentale  landschapskunstwerken gedigitaliseerd. Acht grootschalige kunstwerken zijn door middel van 3D laserscanning en GPS-metingen in kaart gebracht. Hoofddoel; het documenteren van deze waardevolle kunstwerken. Met het ingemeten landschap en kunstwerken dragen we bij aan het toekomstige behoud van deze landschapskunstwerken.

3D laserscanning van kunstwerk ‘Deltawerk//’

Digitale toekomst voor Land Art Flevoland

Door gebruik te maken van de meettechnieken 3D laserscanning in combinatie met GPS en hoognauwkeurige Total Station metingen hebben we gedetailleerde pointclouds gecreëerd. Deze pointclouds zijn digitale kopieën en dienen als nulmeting voor alle kunstwerken. Door deze documentatie heeft Land Art Flevoland een digitaal beeld van de huidige staat van de kunstwerken en het bijbehorende landschap. Dit is de basis voor toekomstig onderhoud, bescherming en integratie in nieuwe ontwikkelingen in de gebieden. 

Ongekleurde pointcloud van kunstwerk ‘Exposure’

De Land Art kunstwerken zijn grootschalige kunstwerken die inspelen op het landschap, en waarbij het landschap gemanipuleerd wordt. Het vastleggen van deze kunstwerken en het landschap middels 3D laserscanning biedt aanzienlijke voordelen boven de inzet van traditionele meetmethoden. Niet alleen is het sneller en nauwkeuriger, maar het stelt ons ook in staat om de complexe vormen en structuren in zijn geheel vast te leggen. Deze techniek is essentieel geweest voor de documentatie van de landschapskunstwerken, waarvan sommige zich uitstrekken over enorme oppervlaktes en ingewikkelde vormen hebben. 

Ons meetwerk is ook niet onopgemerkt gebleven! Omroep Flevoland heeft ook aandacht besteed aan ons project. Bekijk hier het TV-item over onze werkzaamheden:

Herstel en behoud door 3D laserscanning

Een goed voorbeeld van de waarde van het 3D meten is de vernieling van Polderland Garden of Love and Fire kort nadat wij het kunstwerk gemeten hebben. Dankzij de digitale documentatie bestaat er nog een exacte kopie van het origineel. Dit maakt het mogelijk om het kunstwerk te herstellen naar de originele staat.

PH expert in het inmeten van landschappen

Voor het inscannen van deze Land Art kunstwerken moeten grote gebieden vastgelegd worden. Dit is geen eenvoudige opgave door de grote oppervlaktes en afstanden. Ofwel dit is niet met iedere willekeurige allround 3D laserscanner te doen. PelserHartman heeft de juiste apparatuur en expertise om dit succesvol uit te voeren. 

3D laserscanning van ‘Groene Kathedraal’ met Leica P50

Door gebruik te maken van specifieke landmeetkundige koppelprincipes met targets en landmeetkundige apparaten zoals een Total Station en GPS-instrumenten kunnen wij grote gebieden snel en nauwkeurig in kaart brengen. Daarnaast zetten we onze high-end 3D laserscanner Leica P50 in voor gedetailleerde resultaten. Deze 3D laserscanner is geschikt om grote afstanden te meten met hoge nauwkeurigheid. Wil je meer weten over het inmeten van terreinen en landschappen? Bekijk dan onze pagina ‘3D inmeten terrein en DTM-metingen’.

3D laserscanning van kunstwerk ‘Observatorium’

Land Art kunstwerken

Documentatie voor onderhoud en mogelijke toekomstige ontwikkelingen is het hoofddoel van het 3D inmeten. De onderstaande kunstwerken hebben we digitaal vastgelegd: 

Behoud van de kunstwerken voor in de toekomst

Met de succesvolle documentatie van de kunstwerken heeft PelserHartman een belangrijke stap gezet in de bescherming en het behoud van Land Art in Flevoland. Onze diensten zorgen ervoor dat deze kunstwerken niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst gewaardeerd en bewonderd kunnen worden, ongeacht de veranderingen in hun fysieke omgeving.

Wil je meer weten over hoe onze technologieën kunnen bijdragen aan jouw project? Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden. Of vraag direct een offerte aan! 

Hoe 3D-laserscanning helpt bij inventarisatie RWZI Hattem

Voor Waterschap Vallei en Veluwe hebben we de bestaande RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Hattem met behulp van 3D laserscantechnieken ingemeten. De komende jaren gaat het waterschap aan de slag op de RWZI Hattem om ook op langere termijn het rioolwater goed te kunnen blijven zuiveren en te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Met behulp van 3D-laserscannen, het leveren van een 3D-model en een mesh hebben we een nauwkeurige basis geleverd voor deze inventarisatie, maar ook voor een mogelijk toekomstig ontwerp van deze RWZI.

Gekleurde pointcloud RWZI Hattem

3D-technologie in dienst van waterbeheer

Water was altijd al dé grote uitdaging in Nederland. Nu is waterbeheer nog belangrijker en complexer geworden. Innovatieve 3D-technologie biedt een oplossing en versnelt het aanpassen van huidige installaties en bouwwerken. Van nauwkeurige 3D laserscan- en drone-inmetingen van RWZI’s en AWZI’s tot geavanceerde BIM-modellen van gemalen. Wij meten, modelleren en monitoren met hoogstaande precisie en geavanceerde technieken de waterzuiverings- en gemaal-infrastructuren. Elke scan en elk model draagt bij aan een duurzame en veilige watertoekomst. Lees op onze pagina ‘3D inmeten en modelleren waterzuiveringsinstallaties en gemalen’ hoe wij waterschappen, ingenieurs en aannemers hierbij ondersteunen.

3D-laserscanning van terrein, gebouwen en installaties RWZI

Om de bestaande situatie van het terrein, gebouwen en installaties nauwkeurig in kaart te brengen is gekozen om dit te doen met high-end laserscanners. De laserscanner is makkelijk verplaatsbaar en kan op strategische posities tussen de gebouwen in worden gepositioneerd. Dit is een groot voordeel ten opzichte van ‘meten’ met drones. 

Gekleurde pointcloud RWZI Hattem

De laserscanner maakt miljoenen meetpunten per seconde waardoor snel een groot oppervlakte driedimensionaal ingemeten kan worden. Al deze meetpunten samen vormen een pointcloud. Ook heeft de 3D-laserscanner foto’s gemaakt waardoor ieder meetpunt de kleur zoals in de werkelijke situatie krijgt. Hierdoor heeft de opdrachtgever een realistisch beeld van de huidige situatie: een gekleurde pointcloud. Met behulp van GPS-apparatuur is de meting in het RDNAP-coördinatenstelsel geplaatst. 

3D-model bestaande situatie

Op basis van de nauwkeurige scandata is door ons een as-built 3D-model gemaakt. Het 3D-model toont alleen de relevante elementen zoals tanks, leidingen, pompen en gebouwen. Daarnaast is ook een mesh gemaakt van het terrein op basis van de scandata. In een mesh worden de punten verbonden tot driehoeksvlakken. Deze producten zijn de basis voor het maken van een integraal (maatvast) ontwerp van het project. 

3D-model RWZI Hattem

De meerwaarde van 3D-laserscanning in RWZI projecten

Geavanceerde 3D-laserscantechnologie biedt voordelen in termen van nauwkeurigheid, snelheid en kostenefficiëntie bij het in kaart brengen van RZWI. Deze techniek maakt het mogelijk om elk detail van de bestaande situatie vast te leggen met hoge nauwkeurigheid. Hierdoor wordt de kans op fouten drastisch verminderd in het ontwerpproces. Dit in tegenstelling tot traditionele meetmethoden, waarbij het inmeten van een hele installatie dagen kan duren, maakt 3D-laserscannen het mogelijk om deze taak binnen een enkele dag te voltooien. Dit versnelt niet alleen het projectverloop aanzienlijk, maar zorgt ook voor substantiële kostenbesparingen. Daarnaast is de technologie in te zetten op grote terreinen, maar ook kleinere gebouwen en installaties.

Mesh RWZI Hattem

De gedetailleerde scandata is de onderlegger waarop de as-built modellen gemaakt worden. Hiermee wordt een digitale kopie gemaakt van de situatie. Het model is ook bruikbaar voor eventuele nieuwbouwplannen in de toekomst. PelserHartman’s expertise in 3D-laserscannen en modelleren verzekert een goede voorbereiding voor het maken van plannen.

3D-model RWZI Hattem

Heb jij een project waarbij een RWZI of AWZI ingemeten moet worden?

Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte of meer informatie. Je kunt ook onze webpagina over gemalen en waterzuiveringen bezoeken om meer te weten te komen over onze diensten.

3D laserscanning voor renovatie gemaal Broammeule Nijeveen

Het gemaal Broammeule is een onderdeel van het watersysteem in de regio Nijeveen. Het gemaal helpt bij het beheersen van de waterstanden en natuurlijk het tegengaan van overstromingen. Om het gemaal in goede staat te houden moet het gerenoveerd worden. Aannemersbedrijf Pannekoek GWW heeft de opdracht gekregen van Waterschap Drents Overijsselse Delta voor de uitvoering van deze belangrijke taak. De opdracht is uitgevoerd in het raamcontract voor Europese aanbestedingen voor Gemalen en Zuiveringen. PelserHartman werd ingeschakeld om de as-built situatie 3D in te meten en een 3D model te maken van het gemaal. Hiermee is de basis gelegd voor het maken van de renovatieplannen.

Nauwkeurig 3D laserscanning van gemaal Broammeule

3D technologie in dienst van waterbeheer

Water was altijd al dé grote uitdaging in Nederland. Nu is waterbeheer nog belangrijker en complexer geworden. Innovatieve 3D technologie biedt een oplossing en versnelt het aanpassen van huidige installaties en bouwwerken. Van nauwkeurige 3D laserscan- en drone-inmetingen van RWZI’s en AWZI’s tot geavanceerde BIM-modellen van gemalen. Wij meten, modelleren en monitoren met hoogstaande precisie en geavanceerde technieken de waterzuiverings- en gemaal-infrastructuren. Elke scan en elk model draagt bij aan een duurzame en veilige watertoekomst. Lees op onze pagina ‘3D inmeten en modelleren waterzuiveringsinstallaties en gemalen’ hoe wij waterschappen, ingenieurs en aannemers hierbij ondersteunen. 

Voordelen van 3D laserscanning voor renovatie van het gemaal

Met behulp van 3D laserscanning hebben we het gemaal in kaart gebracht met miljoenen meetpunten. Deze meetpunten vormen samen een pointcloud, een driedimensionale weergave van de werkelijkheid. Aan de hand van deze pointcloud hebben we een 3D Autocad model met het detailniveau LOD300 gemaakt.

Gekleurde pointcloud van buitenzijde gemaal Broammeule

Het 3D laserscannen heeft vele voordelen voor de renovatie ten opzichte van andere meetmethodes. De inmeting is nauwkeurig en heeft een zeer hoge resolutie waardoor alle details vastgelegd worden. Het is ook een hele efficiënte manier van meten. De scanner werkt snel en is veel minder foutgevoelig dan andere meetmethoden. Daarbij kunnen we op grote afstand reflector loos meten waardoor ook moeilijk bereikbare plekken accuraat ingescand kunnen worden. Tot slot is de meetdata voor vele doeleinden bruikbaar. De dataset is niet alleen geschikt als onderlegger voor het maken van tekeningen en 3D modellen. Het kan gebruikt worden als documentatie en nulmeting voor bijvoorbeeld de monitoring van het gebouw en de omgeving.

Gekleurde pointcloud van de installaties

Van pointcloud naar 3D model voor renovatie van het gemaal

We hebben meerdere scans gemaakt vanuit verschillende posities, zowel binnen als buiten het gemaal. De scans zijn vervolgens samengevoegd tot één pointcloud. Op basis van deze pointcloud hebben we een 3D model gemaakt op LOD300 niveau. Dat wil zeggen dat alle elementen zoals wanden, vloeren, plafonds, ramen, deuren, installaties en leidingen zijn gemodelleerd met hun juiste vorm, afmeting en positie. Het 3D model geeft een compleet en accuraat beeld van de huidige situatie van het gemaal.

3D model gemaal Broammeule

De resultaten van het 3D laserscannen zijn zeer waardevol voor Pannekoek GWW. Ze kunnen het 3D model gebruiken om een ontwerp te maken voor de renovatie, om de hoeveelheden te berekenen voor de begroting, om de planning voor de uitvoering en om de kwaliteit te controleren tijdens en na de renovatie. Op basis van onze scandata zullen onder andere de twee pompen vervangen worden. Ook kunnen ze het model gebruiken om het gemaal te monitoren op eventuele veranderingen of schade in de toekomst. Zo kunnen ze het gemaal optimaal beheren en onderhouden. 

Het succes van 3D laserscannen bij het gemaal Broammeule

Het 3D laserscannen van het gemaal Broammeule was een geslaagd project, dat laat zien hoe deze techniek kan bijdragen aan de renovatie en het beheer van gemalen. Ook levert het 3D laserscannen een hoge kwaliteit van data op, die gebruikt kan worden voor diverse doeleinden. Daarnaast bespaart het ook tijd, geld en risico’s, omdat het sneller, veiliger en minder foutgevoelig is dan andere meetmethodes.

Wil je meer weten over 3D laserscannen of bent je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, wij vertellen jou graag meer over onze diensten en mogelijkheden. Weet je al wat je wil? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

3D laserscanning geeft inzicht in AWZI Bodegraven

Royal HaskoningDHV schakelde PelserHartman in voor het 3D meten en modelleren van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te Bodegraven. De opdrachtgever wilde een accuraat beeld krijgen van de werkelijke situatie van de gebouwen, installaties en leidingen in de AWZI. Naast de waterzuiveringslocatie werden ook drie gemalen in de nabije omgeving ingemeten. De volledige inmeting werd gerealiseerd met inzet van onze high-end 3D laserscanners.

De locatie is gevangen in miljoenen meetpunten. Je ziet hier een ongekleurde pointcloud van de AWZI.

3D technologie in dienst van waterbeheer

Water was altijd al dé grote uitdaging in Nederland. Nu is waterbeheer nog belangrijker en complexer geworden. Innovatieve 3D technologie biedt een oplossing en versnelt het aanpassen van huidige installaties en bouwwerken. Van nauwkeurige 3D laserscan- en drone-inmetingen van RWZI’s en AWZI’s tot geavanceerde BIM-modellen van gemalen. Wij meten, modelleren en monitoren met hoogstaande precisie en geavanceerde technieken de waterzuiverings- en gemaal-infrastructuren. Elke scan en elk model draagt bij aan een duurzame en veilige watertoekomst. Lees op onze pagina ‘3D inmeten en modelleren waterzuiveringsinstallaties en gemalen‘ hoe wij waterschappen, ingenieurs en aannemers hierbij ondersteunen. 

Hoe onze 3D laserscan techniek AWZI en gemalen in kaart brengt

Onze scanoperators brachten de volledige AWZI inclusief drie gemalen volledig in kaart met behulp van 3D laserscanners en ondersteuning van total stations. Ze maakten scans vanuit verschillende standpunten op maaiveldniveau op hoge resolutie zodat ook alle details goed zichtbaar werden. De pointclouds die op deze manier gecreëerd worden, bestaan uit miljoenen meetpunten. Ons team van modelleurs vormde de pointclouds om tot LOD300 3D modellen. Deze modellen geven een goed inzicht in de werkelijke situatie. Daarnaast worden ze nog voor vele andere doeleinden gebruikt. Zoals het ontwerpen van nieuwe installaties, het controleren van de staat van onderhoud en het plannen van nieuwe werkzaamheden.

LOD300 3D model AWZI gebaseerd op laserscandata.

De meerwaarde van 3D laserscanning voor een AWZI

Met name de terrestrial laserscanners die kunnen meten over een wat langere afstand, zoals bijvoorbeeld de Leica P50, zijn een ideale oplossing voor het snel en volledig inmeten van een AWZI. Een waterzuiveringsinstallatie bestaat namelijk meestal uit grotere componenten zoals bezinktanks waardoor de hele installatie zich uitstrekt over een wat groter terrein. Dat is niet makkelijk om handmatig of met andere meetmethoden in te meten. Met 3D laserscanners kunnen we snel, accuraat en betrouwbaar alle details vastleggen inclusief alle installaties. Zo kunnen we een compleet en realistisch beeld leveren van de AWZI. In bijna alle gevallen zijn alle belangrijke onderdelen zichtbaar en dus meetbaar vanaf meetposities op maaiveldniveau en op loopbruggen. Hierdoor is het meestal dan ook niet nodig om drones in te zetten ter aanvulling van het meetwerk.

Gekleurde pointcloud installaties AWZI Bodegraven

3D inmeten gemalen

Naast de AWZI hebben we ook drie in de buurt gelegen gemalen ingemeten met onze 3D laserscanners. De gemalen zijn pompstations die het afvalwater naar de AWZI transporteren. Ook voor het inmeten van een gemaal is 3D laserscanning een geschikte methode. Met 3D laserscanning kunnen we namelijk ook moeilijk bereikbare of gevaarlijke plekken inmeten zoals de pompen, kleppen en kelders. Ook hier is op basis van de laserscandata 3D gemodelleerd.

LOD300 3D modellen van de drie gemalen

Neem contact op voor het inscannen van jouw project

Met behulp van onze 3D laserscanners heeft Royal HaskoningDHV nu een goed inzicht in de werkelijke situatie van de AWZI en de gemalen. Wil je 3D laserscanning ook gaan inzetten voor jouw projecten? Neem dan contact met ons op. We leggen graag uit hoe het werkt. Of vraag vrijblijvend een offerte aan!

PH BLOG

NIEUWSTE BLOGPOSTS IN KENNISBANK

  • Eindelijk een landelijk breed gedragen instrument dat bijdraagt aan het terugdringen van de faalkosten in de bouw. In de afgelopen maanden werkte PelserHartman

PelserHartman