Home » Projecten » 3D scannen Amsterdam

3D scannen Amsterdam

Amsterdam staat vol met oude gebouwen en monumenten en is daardoor één van de favoriete werkplekken van PelserHartman. Deze pagina laat enkele projecten zien die wij uitvoerden in onze hoofdstad met inzet van een 3D scanner. Van sommige projecten vindt u meer informatie op de specifieke projectpagina’s.

Anna Frank Huis Amsterdam

PelserHartman maakte een inmeting met 3D scanners van het wereldberoemde Anna Frank Huis te Amsterdam ter ondersteuning van de architect Bierman Henket en in opdracht van het Anne Frank museum. Lees het volledige bericht op de pagina 3D inscannen Anne Frank huis.

3Dscan_anne_frank_huis_amsterdam

3D scannen voor restauratie Amstel Hotel

PelserHartman 3D Measuring Solutions heeft voor de restauratie van het Amstel Hotel het complete exterieur ingescand, met speciale aandacht voor alle houtsnijwerkelementen en diverse ornamenten. De 3D scans zijn uitgewerkt tot hoogwaardige gevel- en daktekeningen. Daarnaast is alles uit de kast gehaald om de beste high-end sandata en orthofoto’s te maken. Het was een bijzonder meetproject op een locatie die voor de nodige uitdagingen zorgde. Lees het volledige bericht op de pagina 3D scannen voor restauratie Amstel Hotel.

Amstel Hotel rivier amstel

3D scan voor verbouwing Rembrandthuis Amsterdam

Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam gaat verbouwen. PelserHartman bracht daarom het interieur en exterieur van het dit monumentale pand uit de 17e-eeuw en het naastgelegen gebouw met behulp van 3D laserscanners in kaart. We leverden laserscans, de zogenaamde pointclouds, en een 3D viewer waarin de architect zelf metingen kan verrichten.

Lees het volledige bericht: 3D scannen museum het Rembrandthuis

Ondersteuning Octatube bij entree Van Gogh Museum

De nieuwe entree moest de curve van de bestaande tentoonstellingsvleugel exact volgen. Wij scanden het bestaande gebouw en genereerde uit de pointcloud een model waarin de dubbele buigingen werden gevangen. De systeemlijnen van de gebogen staalconstructie werd zo gevormd. Octatube kon met dit model de losse onderdelen van de constructie ontwerpen, engineeren en in elkaar lassen, met de zekerheid dat de vorm klopt. PelserHartman leverde geen volledige tekeningen, alleen de puur noodzakelijke maatvoering door de juiste sneden te maken in de pointcloud en 3D polylijnen aan te reiken. Omdat de meetdata om weinig nabewerking vroeg, bleven de kosten laag.

Lees meer in het artikel: Centrale maatvoering voor nieuwe entree Van Gogh Museum

????????????????????????????????????

Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum is toe aan verbouwing. PelserHartman heeft daarom in opdracht van de gemeente Amsterdam de gebouwen van het stadsmuseum 3D ingescand. Met deze scans is een BIM-model gemaakt, waarop architecten plannen voor de verbouwing van het museum kunnen baseren. Lees de volledige blogpost: 3D-scannen Amsterdam Museum voor verbouwing

Singelgrachtgarage Amsterdam

Aan de Singelgracht in Amsterdam moet een ondergrondse garage komen. De gehele openbare inrichting van de toekomstige garage is 3D ingemeten met veel aandacht voor detail. Elke straatsteen, woning en boom moest op de scans te zien zijn. Een omvangrijk project dus. Lees verder over dit project op de pagina 3D scannen Singelgrachtgarage Amsterdam.

Scangebied Singelgrachtgarage
Scangebied toekomstige Singelgrachtgarage in Amsterdam

Voormalige gevangenis Havenstraat Amsterdam

De voormalige strafgevangenis aan de Havenstraat in Amsterdam wordt de nieuwe huisvesting van de British School Amsterdam. Atelier PRO, Van Hoogevest Architecten en Buro Sant en Co kregen de opdracht om deze herbestemming te realiseren. PelserHartman werd gevraagd om de gevangenis 3D in te meten met 3d laserscanners. De architecten verwerken de pointclouds zelf tot een 3D model. Lees de volledige blogpost: Gevangenis Amsterdam wordt ingescand voor herbestemming.

Snelle inmeting Maison de Bonneterie met 3D scanners

Het 125 jaar oude familiebedrijf ‘Maison de Bonneterie’ ziet geen toekomst meer in de winkels in Amsterdam en Den Haag. H&M doet haar intrede en wil graag snel haar zogeheten ‘flagship stores’ openen. Het is mogelijk om een project sneller te laten verlopen dan normaal en nog steeds een foutloos resultaat te bereiken. PelserHartman kreeg de opdracht om de monumentale panden van Maison de Bonneterie snel en volledig in te meten. We zijn gestart met het eerste meetwerk op 9 oktober 2014 en de totale doorlooptijd van start meetwerk tot oplevering tekeningen was slechts 22 dagen! Met 3D laserscanning is de meetdata zo compleet en goed dat deze relatief snel en foutloos omgezet kan worden naar bouwkundige tekeningen.

Lees meer in het artikel: Snelle inmeting Maison de Bonneterie met 3D scanners

Maison de Bonnetterie-713

3D inmeten Kas Bank Spuistraat Amsterdam

Kas Bank NV laat zijn monumentale hoofdkantoor aan de Spuistraat volledig 3D inmeten door PelserHartman. Wingender Hovenier Architecten bv gebruikt de nieuwe set tekeningen als basis voor het maken van een ontwerp voor de nieuwe bestemming. Het volledige gebouw werd 3D ingemeten met diverse laserscanners in combinatie met traditionele metingen met total stations. De Leica C10 legde de gebouwcontouren vast, omdat deze eenvoudig lange afstanden meet. Binnen in het gebouw kozen we voor snelheid en licht gewicht met de Z+F5006h en Z+F5010, omdat de architect geen behoefte had aan trueviewers, films of orthofoto’s. Het maken van fotomateriaal met de scanner kon daarom achterwege blijven en de inzet van het topmodel Z+F5010C bleek hier niet nodig.

Lees meer in het artikel: 3D inmeten Kas Bank Spuistraat Amsterdam

3d-scanning-amsterdam-kasbank-713

3D scan Van Gendt Hallen Amsterdam

De Van Gendt Hallen vormen een belangrijk stuk industrieel en rijksmonumentaal erfgoed op het Oostenburgereiland (Oostenburg) in Amsterdam. De Stork Werkspoorhallen zijn ontworpen door Architect Van Gendt en vormden een belangrijk onderdeel van de fabriek van Werkspoor-Stork. De vijf geschakelde hallen zijn in verschillende fases gebouwd van 1898 tot 1910. Architectenbureau Braaksma en Roos maakten een studie inzake de herbestemmingsmogelijkheden en RAB maakte een restauratieplan. PelserHartman maakte een volledige 3D inmeting van de vijf hallen met high-end 3D scanners. Het resultaat bestond uit een geregistreerde pointcloud en orthogonale aanzichten op schaal; de zogenaamde orhto foto’s, zoals te zien in afbeelding hieronder.

ortho-foto-vangendthallen-amsterdam-713
Gevel
VanGendtHallen-713

3d inmeten en tekenen bibliotheek UvA Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam kreeg een nieuwe Universiteitsbibliotheek Binnenstad op het Binnengasthuisterrein. PelserHartman kreeg de opdracht om een volledige en nauwkeurige 3D inmeting te maken van het complex. De 3D inmeting werd uitgevoerd met laserscanners op basis waarvan PelserHartman een 3D REVIT model van de bestaande situatie maakte. Dit 3D model diende als basis voor het ontwerp van de nieuwe Bibliotheek UvA. Lees verder op de pagina 3d inmeten en tekenen bibliotheek UvA Amsterdam.

????????????????????????????????????
Screenshot van 3D scan nieuwe universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Nieuwendijk 224 en Eggertstraat 17 Amsterdam

(April 2014). Een aantal panden aan de Nieuwendijk 224 en Eggertstraat 17 te Amsterdam worden gerenoveerd een deels gerestaureerd. De gevel aan de Eggertstaat krijgt een nieuw 19e eeuw aanzien en er komt een nieuwe kelder en fundering onder het pand Nieuwendijk 224. De transformatie is een ontwerp van Rijnboutt architecten. De verbouwing maakt goede bewinkeling en wonen over meerdere lagen mogelijk. PelserHartman maakte nauwkeurige inmetingen voor het plaatsen van nieuwe vloeren tussen de bestaande opgaande gebouwschillen. We deden dit tijdens de sloop zodat de prefabricage van de staalconstructie geen vertraging op zou lopen.

Lees meer in het artikel: 3D inmeting bespaarde Dura Vermeer tijd en faalkosten

Nieuwendijk_klein_713

3D scan Rhijnspoorgebouw HvA te Amsterdam

(September 2014). De HvA krijgt een uitbreiding van de Amstelcampus. Op de kop van de Wibautstraat wordt het Rhijnspoorgebouw gerealiseerd. Het dertien verdiepingen tellende gebouw wordt ontworpen door de combinatie ‘De Architekten Cie’ en ‘Powerhouse Company’ in samenwerking met ‘Marc Koehler Architects’. Het pand zal verrijzen op het braakliggende stuk grond naast het Kohnstammhuis en Theo Thijssenhuis. PelserHartman maakte een inmeting met 3D scanners van de bouwdelen rondom het braakliggend terrein. Ook leverden wij het 3D Revit model van de bestaande schil.

3D-scanner-amsterdam-713-2

3D scan Conservatorium hotel Amsterdam

De voormalige Rijkspostspaarbank kreeg een herbestemming tot het 5-sterren Conservatorium hotel. Het rijksmonument werd gerestaureerd, gerevitaliseerd, uitgebreid en kreeg een zeer hoog afwerkingsniveau. In opdracht van Conservatorium BV heeft PelserHartman de complexe houten kapconstructie van het pand  te Amsterdam 3D-ingemeten met 3D scanners. Op deze manier ontstond een goed beeld van de beschikbare vrije ruimte onder de kapconstructie.

Lees meer in het artikel: 3D meten en tekenen complexe kap Conservatoriumhotel Amsterdam.

Conservatoriumhotel

Bijenkorf Amsterdam

(Januari 2014). De Bijenkorf sluit vijf van de twaalf winkels. Er wordt geïnvesteerd in de winkels die openblijven, in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amstelveen en Maastricht. PelserHartman bracht Bijenkorf winkels Eindhoven, Utrecht en Rotterdam volledig in kaart en maakte nauwkeurige vloerhoogtemetingen van het filiaal in Amsterdam.

3D-scanner-bijenkorf-amsterdam

3D laserscan Gerrit Rietveld Academie

De Gerrit Rietveld Academie zal worden uitgebreid met een nieuw gebouw van twee bouwlagen dat wordt aangesloten op de twee bestaande gebouwen. Voor de uitwerking van deze plannen was een goede en complete inmeting van het bestaande terrein en gebouwen noodzakelijk. PelserHartman werd gevraagd om alles digitaal 3D in te meten. We kozen ervoor om dit werk uit te voeren met een 3D scanner. We maakte een volledige opname van het terrein, de gevels en de ruimten direct achter de beoogde aansluitingen op de nieuwe bouwdelen. Het product was een zeer uitvoerig terreintekening met verticale doorsneden van de omliggende gebouwen.

3D-scanner-rietveld-amsterdam-713

Door de inzet van een 3D scanner werd alles in één keer ingemeten; plaats en afmeting van gebouwen, hoogteverloop straatwerk, terreinbegrenzingen, hoogten van gebouwen, hagen, schuttingen, trafohuisjes, schuurtjes, containerruimten, groenstroken, bomen, lantaarnpalen, putten, parkeervoorzieningen, slagbomen, paaltjes, vijverbakken, hekwerken etc.

3D inmeting Beurs van Berlage

(Mei 2014). De graanbeurszaal van de Beurs van Berlage wordt verbouwd. De glazen constructie die destijds werd ontworpen en gebouwd door Octatube wordt verwijderd en de vloeren worden aangepast. Architect Bierman Henket & partners wilde zekerheid over de verschillende vloerhoogtes, het verloop van vloeren en onderliggende constructies. PelserHartman werd ingeschakeld om de vloerconstructie in te meten.

3D-scanner-BeursVanBerlage

Herbestemming Elsevier gebouw Amsterdam

Het voormalige ‘Elsevier gebouw’ of Dudok kantoorgebouw te Amsterdam wordt herbestemd tot studentencomplex. PelserHartman maakte een volledige inmeting met 3D scanners en een Revit model van de bestaande situatie. Dit 3D model vormde de basis voor het ontwerp en BIM traject van Knevel Architecten.

3D-scanner-elsevier-amsterdam-713

3D scanning Scheepvaartmuseum Amsterdam

De officiële heropening van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam in 2011 speelde zich af rond het water waarin het Scheepvaart museumgebouw staat. Het museum werd met een spectaculaire 3D-projectieshow ‘teruggegeven’ aan het publiek. LiveLAB is specialist in de look & feel & content van events. Dit doen ze onder andere met dynamische 3D projecties op gevels van gebouwen. Om de projecties goed te kunnen maken is een goede 3D onderlegger van het gebouw van groot belang. Daarom werken de mensen van LiveLab liever niet met een bestaande tekening of foto van het gebouw. LiveLab gaf PelserHartman de opdracht om de gevels van het museum 3D in te laten meten. PelserHartman maakte 3D scans en modellen van de gevels.

Lees meer in het artikel: Laserscan Scheepvaart Museum Amsterdam voor 3d openingshow.

3622_scheepvaartmuseum_scan_713

3D inmeting Concertgebouwplein 20 Amsterdam

(Oktober 2012). Herontwikkeling van de voormalige Amsterdamse vestiging van Van Lanschot Bankiers aan het Concertgebouwplein. Het gebouw dateert uit het begin van de twintigste eeuw en is een rijksmonument. Het pand kreeg een nieuwe bestemming die past bij de uitstraling en locatie van het pand. PelserHartman maakte een inmeting waarbij de nadruk lag op de hoogteverschillen tussen alle vloerdelen.

Vloermetingen-Concertgebouwplein-Amsterdam

NIEUWSTE PROJECTEN

3D scannen Verkeerstoren Schiphol

De welbekende verkeerstoren van Schiphol was aan een opknapbeurt toe. Maar hoe verbouw je een pand dat 24/7 in gebruik is? Aan Kuijpers de taak om installaties te moderniseren, terwijl er gewoon doorgewerkt werd. Dat vraagt om een zeer goede voorbereiding, waarvoor ze de hulp van PelserHartman inschakelden. 

3D model verkeerstoren Schiphol
3D model van het bovenste deel van de Verkeerstoren van Schiphol

Modernisering verkeerstoren


Door de toename van het vliegverkeer op Schiphol werd de verkeerstoren wat aan de krappe kant. De negen werkplekken in de toren moesten uitgebreid worden. Dus besloot de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de toren een grondige opknapbeurt te geven. Zo besloten ze onder meer het aantal werkplekken uit te breiden van 9 naar 15 en kwam er een nieuw camerasysteem.

Aan Kuijpers de taak om de HVAC installaties in de koepel zodanig aan te passen, dat het aantal werkplekken van de luchtverkeersleiders uitgebreid kon worden. LVNL greep de verbouwing aan om meteen diverse systemen waar de luchtverkeersleiding mee werkt, te laten aanpassen. Op basis van een CFD berekening is ook de luchthuishouding aangepast en een klimaatplafond aangebracht.

3D scannen verkeerstoren voor controle van 3D model

PelserHartman bracht in opdracht van Kuijpers het interieur van het bovenste deel van de verkeerstoren in kaart met 3D scanners. Het integrale ontwerpteam waar Kuijpers onderdeel van was gebruikte de pointcloud van de bestaande situatie om het model aan te vullen, uit te lijnen en te controleren. Zo konden ze de nieuwe indeling heel precies vooraf virtueel ontwerpen. Op deze manier kon het uiteindelijke plaatsen snel en probleemloos verlopen. 

Voor PelserHartman natuurlijk een leuke uitdaging om zo efficiënt mogelijk te scannen. We scanden ‘s nachts, wanneer er aanzienlijk minder vluchten zijn. Doordat we beschikken over meerdere scanners konden we daarnaast verschillende delen van de toren tegelijkertijd inmeten. Met een behulp van een goed scanplan konden we de scanwerkzaamheden binnen de geplande tijd uitvoeren. 

Schematisch model van de installaties in de verkeerstoren


Nooit meer terug naar locatie

Eén van de belangrijkste voordelen van meten met 3D scanners is dat de laserscanner niets overslaat. Je hoeft dus nooit meer terug naar de locatie omdat je wat vergeten bent. In het geval van het 3D scannen van de verkeerstoren Schiphol, waarbij er niet zomaar op ieder moment gemeten kan worden, is dit een zeer belangrijk voordeel. De scandata kan ook voor eventuele andere verbouwingen of onderhoudswerkzaamheden in de toekomst gebruikt worden. 

Meer over PelserHartman

PelserHartman is specialist in 3D meten en tekenen. We brengen jaarlijks vele vierkante meters in kaart. Ben je ook op zoek naar een slimme meetoplossing voor jouw probleem? Lees hier meer over de mogelijkheden van 3D scanning. Wil je graag meer informatie of direct weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Meer van onze projecten kun je bekijken op de pagina Projecten.

3D scannen Zoo Antwerpen voor restauratie erfgoed

De historische Wintertuin van de Zoo Antwerpen is toe aan restauratie. PelserHartman maakte daarom een 3D scan van deze tuin. We leverden orthofoto’s van dit mooie stukje erfgoed die de basis vormen voor de restauratieplannen van Patine architecten.

3D scannen erfgoed Wintertuin
PelserHartman bracht de historische wintertuin van de Zoo Antwerpen in kaart met 3D scanners

3D scannen voor restauratie historische Wintertuin

De Zoo Antwerpen werd geopend in 1843 en is onderdeel van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA). De dierentuin is een van de oudste ter wereld en ontvangt jaarlijks een miljoen bezoekers. De Wintertuin stamt uit het einde van de 19e eeuw en is een hoge greenhouse van staal en glas. Dit architectonische hoogstandje heeft een grote botanische collectie. Van maart tot oktober fungeert het gebouw daarnaast als vlindertuin.

De monumentale Wintertuin is toe aan restauratie. De opdracht om de Wintertuin 3D in kaart te brengen, werd na onderhandeling toegewezen aan PelserHartman. Met behulp van high-end 3D scanners kunnen wij erfgoed snel in kaart brengen. De Wintertuin hoefde slechts enkele ochtenden dicht, zodat de bezoekers van de dierentuin er weinig last van ondervonden. 

PelserHartman scande het interieur en exterieur van de Wintertuin met behulp van high-end 3D scanners

De restauratie van de Wintertuin is een project van lange adem. De nodige studies en werken worden sterk gefaseerd uitgevoerd. In plaats van bij elke fase enkel het noodzakelijke in te meten werd er gekozen om alles onmiddellijk in beeld te brengen met 3D scanners. Wij maakten een puntenwolk in kleur, orthofoto’s en gedetailleerde 2D tekeningen. Deze producten kunnen de architecten tijdens het volledige traject gebruiken. Hierdoor ontstaan er geen verschillen in meetdata én kunnen er op lange termijn kosten bespaard worden.

Inventief 3D scannen erfgoed

Het 3D scannen voor de restauratie van de Wintertuin bracht een aantal uitdagingen met zich mee. De dichte begroeiing van de tuin blokkeerde soms de zichtlijnen van de scanner. Daarnaast konden we de scanner niet zomaar overal neerzetten. Door creatief te zijn met de standplaatsen konden we toch het hele gebouw goed in beeld krijgen. We maakten zelfs een constructie waarmee de scanner door het dak naar binnen kon. 

Orthofoto’s om schade in kaart te brengen

Het gebouw van de Wintertuin bestaat voornamelijk uit baksteen en glas. Ook staan er in het gebouw verschillende rotsformaties. Patine architecten wilde een duidelijk beeld van de schade aan deze rotsen en aan de constructies van het pand. PelserHartman maakte daarom orthofoto’s op basis van de laserscandata. Dit zijn orthogonale aanzichten van de pointcloud, die een heel nauwkeurig beeld gevel van een object of deel van het gebouw. Orthofoto’s worden veel gebruikt als onderlegger voor het maken van tekeningen. 

Orthofoto erfgoed Wintertuin
Orthofoto van de Wintertuin

3D scannen van historisch erfgoed

3D scannen is een zeer geschikte methode om erfgoed in kaart te brengen. PelserHartman is een specialist in 3D meten en heeft veel ervaring met het inmeten van monumenten. Zo brachten we in Nederland het Binnenhof volledig in kaart met 3D scanners voor een grootschalige restauratie. Meer weten over de vele toepassingen van 3D scannen? Kijk hier voor onze 3D meetoplossingen.

Contact

Heb je een project waar je onze hulp bij kunt gebruiken of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons ons hoofdkantoor in Nederland of met onze Belgische vestiging.

Contact kantoor ’s Hertogenbosch

Contact PH België

3D scannen installaties FrieslandCampina Borculo

3D scannen is een zeer efficiënte manier om installaties in de voedselverwerkende industrie snel en veilig in kaart te brengen. PelserHartman is specialist in 3D inmeten , high-end scanning en 3D modelleren en brengt regelmatig installaties en gebouwen in kaart met 3D scanners. Zo ook bij FrieslandCampina in Borculo.

3D scannen industriële installaties

Een deel van het gebouwencomplex van FrieslandCampina in Borculo bestaat uit een hal van vijf hoge bouwlagen waarin de zogenaamde torens staan. In deze metalen torens wordt de melkwei gedroogd tot poeder. Adviesbureau VMEngneering is gespecialiseerd in process- and packaging engineering in de levensmiddelenindustrie. VME ontwerpt de verbouwing van de installaties van FrieslandCampina. Enige tijd geleden namen ze contact op met PelserHartman in hun zoektocht naar een snelle inmeetmethode van de installaties. Meten met laserscanners lag al snel voor de hand en PH startte met het pilotproject Campina. Alle installaties van de vijf bouwlagen werden binnen één dag ingescand. Het was een bijzondere uitdaging om 69 scans te maken in een continu schuddend gebouw in een temperatuur van 35 graden.

Bovenstaande afbeelding toont het resultaat van een 3D inmeting met laserscanner; een wolk van meetpunten.

Dirk Boumans, VMEngineering

Dirk Boumans, VMEngineering: “we horen vaak dat bedrijven niet scannen uit angst voor de kosten. Maar dat valt eigenlijk reuze mee. Zonder scanners gaan engineers naar de locatie, meten de fabriek en ingewikkelde installaties met de hand in. Vervolgens worden de schetsen omgezet op de PC. Het hele proces kost dan al gauw een week aan werk. Een scan is zo gemaakt, handiger om te verwerken je kunt erop vertrouwen dat deze accuraat is”.

Pointcloud als onderlegger in Inventor

Het resultaat van een inmeting met high-end 3D scanners is een wolk van meetpunten die we ook wel pointcloud noemen. Het samenvoeging van de verschillende gemaakte scans heet registreren. De totale geregistreerde pointcloud werd bij het project in Borculo zodanig aangeleverd dat VME ermee kon werken in Autodesk Inventor. Op deze manier waren zij in staat om de aanpassingen op de bestaande installaties zodanig te ontwerpen dat er geen clash (botsing) ontstond met bouwkundige- of andere installatietechnische onderdelen. Dit noemen we ook wel clash detection.

Van pointcloud naar 3D Inventor model

Wat kan 3D scanning voor jou betekenen?

PelserHartman heeft veel ervaring met 3D scannen voor verschillende industrieën. Je leest meer over het inmeten van fabrieken en installaties op onze pagina 3D scanning industrie. Wil je erachter komen of 3D scanning de juiste methode is voor jouw project of bedrijf? Ben je vastgelopen en zoek je een alternatieve oplossing? Dan kan een pilotproject antwoorden bieden.

Dit levert een pilotproject 3D scannen op:

  • Snel inzicht in de toepassingen van 3D scanning
  • Kom erachter welke methode het beste bij jouw project of bedrijf past
  • Niet langer zelf op zoek naar informatie
  • Antwoord op vragen omtrent 3D meten en modelleren
  • Overzicht van producten, zoals pointclouds, viewers, ortho foto’s en deformatiekaarten
  • Advies en begeleiding door ervaren topspecialisten

De kosten van een pilotproject liggen tussen de €1500 en €2500

VRAAG HIER EEN PILOT PROJECT AAN

Contact

Je kunt ons met vragen ook altijd bellen of mailen. Of heb je een project waar je onze hulp bij kunt gebruiken? Neem dan direct contact met ons op.

3D scan as-built museum Boijmans van Beuningen

De gemeente Rotterdam schreef een tender uit: “De beste 3D scan ‘as-built’ t.b.v. grootschalige renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam”. PelserHartman is de gelukkige winnaar. We zijn extra trots, omdat we gewonnen hebben op punten en niet op laagste prijs.

BIM en Centrale Maatvoering

Ten behoeve van de aanbesteding van het ontwerp en uitvoeringswerkzaamheden van het museum Boijmans Van Beuningen zal PelserHartman de bestaande situatie (3D scan as-built) van het museum op basis van 3D laserscantechniek inmeten. Op basis van de 3D laserscandata maken wij een BIM. De gekozen meetmethode staat aan de basis van het principe ‘centrale maatvoering’ dat tegenwoordig vaak door ons wordt toegepast bij de grotere projecten. Op deze wijze wordt een duidelijke en belangrijke koppeling gemaakt tussen het vastleggen van de bestaande situatie en de toekomstige bouwwerkzaamheden.

Ben je aannemer, ontwikkelaar of bouwmanager en wil je faalkosten reduceren? Neem dan contact op. Wij vertellen je alles over centrale maatvoering en leggen uit hoe je betrouwbare meetdata krijgt.

3D model van museum Boijmans van Beuningen
3D model van museum Boijmans van Beuningen

High-end 3D laserscanning

3D laserscannen is bij uitstek dé meettechniek waardoor een meting kan worden uitgevoerd met een zeer laag veiligheidsrisico voor de scanoperator en de omgeving die ingemeten moet worden. Speciaal voor dit project werken wij met scanners met lage range-noise waardoor een scherpere (dunne pointcloudsandwich) en meer accurate pointcloud ontstaat. De laser van deze high-end scanners is niet zichtbaar, ‘eye-safe’ en van lage energie en kan daarmee geen schade veroorzaken aan het gebouw, de collectie of in het gebouw aanwezige personen. De scanners hebben een ingebouwde nauwkeurige compensator die de meetdata kan corrigeren wanneer (eventuele) beweging van de scanner optreedt. Alle scans zullen volledige gekleurde 360 graden rondom-scans zijn en daarmee ook het terrein en andere bouwdelen in de directe omgeving van het complex vastleggen.

3D scan as-built Boijmans van Beuningen
3D scanner Leica RTC aan het werk op Boijmans van Beuningen

Zekerheid van betrouwbare scandata

Om te zorgen voor betrouwbare scandata past PelserHartman haar eigen controle- en validatiemethode toe die reeds eerder succesvol werd toegepast in het project Binnenhof Den Haag. De opdrachtgever ontvangt een validatierapport dat inzicht geeft in de totstandkoming, controleproces en kwaliteit van de data.

3D pointcloud van museum Boijmans van Beuningen

Scan to BIM

PelserHartman maakt een BIM op basis van de laserscans. Het BIM geeft accuraat inzicht in de indeling van het gehele gebouwencomplex. Om zeker te zijn van een goed model voert PelserHartman modelchecks uit. Dit gebeurt door op het model een aantal controles los te laten die de compleetheid van het model laten zien. Een onderdeel daarvan is de BIM-validatie. Door de BIM-validatie tijdens het proces regelmatig uit te voeren kunnen wij modellen van hoge kwaliteit leveren. Het BIM wordt tijdens het modelleerproces en voor oplevering op compleetheid en geometrische correctheid gecontroleerd. Zo wordt de pointcloud regelmatig vergeleken het BIM door andere medewerkers dan de modelleurs.

3D Revit model van museum Boijmans van Beuningen
3D Revit model van museum Boijmans van Beuningen

Daarnaast maken we bij PelserHartman  gebruik van slimme softwaretools zoals de BIM Basis ILS checker om te zorgen dat het model op alle fronten voldoet aan de uitgangspunten van de BIM basis ILS. Bij de oplevering wordt tevens een opleveringsdocument bijgevoegd, waarin we verschillende aspecten van het model toelichten voor de toekomstige gebruikers. We verklaren bijvoorbeeld op welke uitgangspunten het model gebaseerd is, hoe de kwaliteit gecontroleerd is, welke bijzonderheden er in het model te vinden zijn en hoe men dient om te gaan met scheefstanden en andere vervormingen.

Automatisch berichten over scan-to-BIM ontvangen?

Blijf op de hoogte van al het 3D meet en modelleer nieuws! PelserHartman doet veel praktisch onderzoek naar ontwikkelingen en innovaties rondom 3D meten, laserscanning, fotogrammetrie, 3D modelleren en het maken van BIM modellen. Met deze nieuwsbrief houden we u hiervan graag op de hoogte en laten we zien met welke projecten wij ons bezighouden. Ook krijgt u op deze manier toegang tot gratis data zoals alle soorten pointclouds, 3D viewers, orthofoto’s, meshes etc. De nieuwsbrief is ook de plaats waar wij de ‘speciale aanbiedingen’ plaatsen en activiteiten, trainingen en evenementen aankondigen. Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Monitoring verzakking molen in Goes

De molen van Goes staat scheef en het gebouw is toe aan restauratie. Rothuizen Architecten maakt de restauratieplannen en schakelde PelserHartman in voor een volledige 3D inmeting en monitoring van het monument. Wij brachten de molen in kaart met 3D scanners en maakten een nulmeting van de bestaande situatie. Hiermee kunnen we eventuele verdere bewegingen of scheefstanden van de molen monitoren. 

pointcloud voor monitoring verzakking
Pointcloud van molen de Koornbloem in Goes.

Scheve molen van Goes

In 1801 bouwde Pieter Remijn de korenmolen de Koornbloem op de noordwestelijke stadswal van Goes. Het is de enige molen die is overgebleven van de vijf die de stad destijds telde. Inmiddels is het rijksmonument in het bezit van de Gemeente Goes. In het weekend is de molen nog regelmatig in bedrijf en ook toegankelijk voor bezoekers. De molen staat scheef, waarschijnlijk omdat de stadswal waarop het gebouw staat verzakt is.

Restauratie en monitoring verzakking 

PelserHartman bracht in opdracht van Rothuizen Architecten het exterieur en delen van het interieur van de molen in kaart met een speciale 3D scanner. Op basis van de scandata maakte de architect de plannen voor de restauratie. Zo moeten er herstelwerkzaamheden verricht worden aan de gemetselde romp, de stelling, de wieken en de houten vloerbalken. 

verzakking monitoring 3D scanner
PelserHartman maakte met behulp van 3D scanners een nulmeting van de bestaande situatie.

Daarnaast maakten we een nulmeting van de bestaande situatie. Een nulmeting is een eerste opmeting van vaste punten en vlakken waaraan we latere metingen kunnen relateren. Op basis van deze eerste meting kunnen we in een later stadium goed controleren of de molen nog verder is gezakt of scheef is gaan staan.

Monitoring van verzakking en andere bewegingen 

PelserHartman kan bewegingen van gebouwen en objecten in de gaten houden. Door monitoring uit te voeren kan elke betrokken partij weten hoeveel de beweging precies bedraagt. Zo kan er op tijd ingegrepen worden, mocht de beweging risico’s met zich meebrengen. Wij zetten verschillende meettechnieken, waaronder 3D scanners, hoognauwkeurige total stations, tilt- en andere sensoren, in voor monitoring. Lees meer over dit onderwerp op de website van PelserHartman België

Onze hulp nodig?

Wil je ook de bewegingen van jouw object of gebouw in kaart brengen? Of heb je een andere uitdaging op het gebied van meten en tekenen? Neem dan contact met ons op of kijk hier voor een overzicht van onze 3D meetoplossingen

3D model Binnenhof: Scan to BIM op het hoogste niveau

Binnenhof Den Haag volledig 3D in kaart

PelserHartman en Root B.V. maakten een volledige 3D scan en 3D BIM-model van het monumentale Binnenhof in Den Haag. De laserscan data en het op deze data gebaseerde 3D BIM model, vormen een belangrijke basis voor de renovatie die van start gaat in 2020. Het Binnenhof is een zeer groot complex van grotendeels monumentale gebouwen die samen het politieke centrum van Nederland vormen. Het is het huis van de Staten-Generaal van Nederland, evenals de Raad van State en het Ministerie van Algemene Zaken met het kantoor van de minister-president van Nederland. Het Binnenhof is het oudste Parlementsgebouw ter wereld dat nog steeds in gebruik is. Het verhaal van deze grote complexe opdracht is te zien in de documentaire “Het Binnenhof volledig 3D in kaart. Scan to BIM op het hoogste niveau”. De succesvolle samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en Root B.V. staat daarin centraal.

Binnenhof Scan to BIM PelserHartman

Binnenhof filmdocumentaire

Bekijk hier de filmdocumentaire; “Het Binnenhof volledig 3D in kaart”.

Renovatie van het Binnenhof in Den Haag

Eén van de bekendste gebouwencomplexen die we in Nederland hebben, het monumentale Binnenhof in Den Haag, is toe aan renovatie. De gebouwen zien er weliswaar prima uit, maar zijn versleten. Zeker aan de binnenkant. Roltrappen, liften en technische installaties zijn aan het eind van de technische levensduur. Door uitval van installaties zijn er regelmatig technische storingen. Daarnaast hebben de gebouwen te lijden onder betonrot en vocht. Oplappen is niet meer mogelijk. Daarom wordt het Binnenhof vanaf 2020 in één keer grondig gerenoveerd. De renovatie gaat naar schatting 5,5 jaar duren en kost maximaal 475 miljoen euro. Technische installaties worden vervangen net als bijvoorbeeld de vele leien daken van het complex. De gebruikers van het Binnenhof – Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en ministerie van Algemene Zaken – verhuizen vanwege de renovatie tijdelijk naar een andere locatie.

3D scan Binnenhof Den Haag Ridderzaal

3D scanning & modelling op het hoogste niveau

PelserHartman scande bijna het volledige gebouwencomplex 3D in. 90.000 vierkante meter, tientallen gebouwen en honderden ruimtes werden van binnen en buiten volledig ingemeten. Op basis van de scandata maakte bouwkundig ingenieursbureau Root B.V. een zeer gedetailleerd BIM model. Dit is een uniek project vanwege de omvang en de bijzondere status en functie van de gebouwen. Het scannen van Het Binnenhof startte begin 2017 en duurde ruim een half jaar. Onze 3D laserscan operators maakten rond de 9000 scans van de beroemde monumentale gebouwen, waaronder ook de Ridderzaal, de Plenaire zaal van de Tweede Kamer en de bijzondere bibliotheek in de Handelingenkamer.

3D model Binnenhof Den Haag PelserHartman

Meelfabriek Leiden: Pointcloud voor controle 3D model

De Meelfabriek in Leiden krijgt een nieuwe bestemming. De oude gebouwen van het industriële complex worden omgebouwd tot woonruimtes, kantoren, restaurants en meer. PelserHartman bracht de panden van dit rijksmonument in kaart met 3D scanners. De scandata (pointcloud) gebruikt architect Studio Akkerhuis voor de controle van het bestaande 3D model van het complex.

3D scanner Meelfabriek Leiden
PelserHartman maakte een 3D scan van de gebouwen van de oude meelfabriek

Herbestemming industrieel erfgoed

De Meelfabriek in Leiden werd gebouwd aan het einde van de 19e-eeuw en was in de periode na de Tweede Wereldoorlog een van de grootste van Nederland. De fabriek moest in 1988 de deuren sluiten, daarna stonden de panden lange tijd leeg. Nu krijgt dit stukje industrieel erfgoed een nieuwe bestemming. Studio Akkerhuis is als architect verantwoordelijk voor het volledige ontwerp en de uitwerking van de verschillende gebouwen. Onderstaande video geeft meer informatie over de oude fabriek en de herbestemming:

In de panden van de Meelfabriek komen lofts, appartementen en studentenwoningen, een hotel, restaurant, sport & wellness, kantoren, winkels en ruimtes voor kunst en cultuur. Het moet een plaats worden waar bewoners en bezoekers, stadsgenoten en toeristen samenkomen. Lees meer over de herbestemming.

Pointcloud voor controle 3D model

De architecten van Studio Akkerhuis benaderden PelserHartman voor een 3D inmeting van de panden. De architect had al een 3D model van de Meelfabriek, gebaseerd op oude tekeningen en eerdere metingen. Omdat het onduidelijk was op de maatvoering in het model nog correct was, brachten wij het interieur en exterieur van de fabriek in kaart. Met behulp van de pointcloud kan het bestaande model gecontroleerd en aangevuld worden.

Het scannen van de inmiddels gestripte panden was een leuke en uitdagende klus. We hebben onder meer een silogebouw ingemeten. Omdat er in de toekomst hotelkamers in de oude silo’s komen, was het van groot belang dat wij deze onderdelen heel nauwkeurig in kaart brachten. Door de 3D scanner ondersteboven in de silo te laten zakken, konden we de benodigde meetdata verzamelen.

3D scannen controle model silo
We hebben de silo’s ingemeten door de 3D scanner er ondersteboven in te laten zakken

Training ‘werken met pointclouds’ voor architect Akkerhuis

De architecten van Studio Akkerhuis volgden een training ‘werken met pointclouds’ bij PelserHartman in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens de training gaven we een introductie over de basisprincipes van werken met pointclouds in programma’s zoals AutoCad en Revit. Hierbij kwam onder meer het registreren, inladen, oriënteren en snijden in de pointcloud aan bod. Daarnaast gaven we ook uitleg over bepaalde producten zoals 3D viewers en orthofoto’s.

Leren werken met 3D scanners? Volg ook een training

Wij bieden op maat gemaakte trainingen voor bedrijven. Zowel basistrainingen 3D scanning, waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is, alsook verdiepende trainingen voor mensen die al ervaring hebben met 3D laserscannen en het werken met pointclouds. Meer weten? Lees verder of neem direct contact met ons op voor meer informatie. 

PH BLOG

NIEUWSTE BLOGPOSTS IN KENNISBANK